Szkolenie - EMOCJONALNY WYMIAR DOKUMENTÓW, PROCEDUR I AUDYTÓW - Inspirujące warsztaty praktyczne.

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Prawo i zamówienia publiczne » prawo
Zarządzanie jakością » audyt wewnętrzny
Administracja » administracja samorządowa
Czas trwania: 2 dni (16h)
Wartość: 2324.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 613070303
  • Adres e-mail: info@szkolenia-semper.pl

Informacje podstawowe:

EMOCJONALNY WYMIAR DOKUMENTÓW, PROCEDUR I AUDYTÓW - Inspirujące warsztaty praktyczne.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest wypracowanie indywidualnych mechanizmów radzenia sobie ze stresem zawodowym i znalezienie efektywnej motywacji w odpowiedzi na obciążenia wynikające z pracy z dokumentami i schematami realizacji projektów. W zakres poznanych technik wchodzić będą metody wizualizacji, pracy z własnymi wyobrażeniami, trafnego rozpoznawania „sytuacji w zapisie”, sprawnego diagnozowania błędów interpretacyjnych.

Korzyści dla uczestników:
-ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez trenerów-praktyków;
-możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z wybitnym ekspertem;
-zdobycie praktycznych umiejętności.

Program szkolenia:

Dzień I
1. Czytanie dokumentów jako proces emocjonalnego dekodowania informacji.
• Dokument na papierze i na ekranie. Różnice w procesach skojarzeniowych.
• Układ percepcji wzrokowo-słuchowej.
• Tworzenie wyobrażeń wzrokowo – słuchowo – kinestetycznych.
• Praca nad wyobrażonymi konkretyzacjami tekstów o charakterze przepisów i norm wykonawczych.
2. Czas obiektywny i czas psychologiczny w procesie realizacji projektów
• Czas – ukryty zabójca motywacji, czujności i koncentracji na zadaniu.
• Emocjonalne odmierzanie czasu w procesie realizacji projektów
• Zasada tu i teraz w opanowaniu stresu czasowego.
• Orientacja czasowa jako wymiar cech osobowości.
• Trening myślowego gospodarowania strategicznego jednostkami czasu.
3. Zjawiska i modele „księgowania mentalnego”
• Czym się różni budżetowanie na papierze i w głowie?
• Zasady księgowania mentalnego (zasada rozdzielania zysków, zasada łączenia strat, zasada łączenia mniejszej straty z większym zyskiem, zasada rozdzielania mniejszego zysku od większej straty).
• Awersja do straty i tworzenie psychologicznych narracji zabezpieczenia przed stratą.
• Zysk jako źródło napięcia i odprężenia emocjonalnego.
• „Pieniądze, które spadły z nieba”, czyli jak tworzymy mentalne modele księgowania kwot pochodzących z dotacji?
• Techniki samokontroli umysłu i zachowań interpersonalnych związanych z wydawaniem środków finansowych.
4. Audyt jako spotkanie międzyludzkie.
• Komunikacja interpersonalna audytorów z beneficjentami na tle dramaturgii życiowej.
• Narracyjny charakter scenariuszy kontroli.
• Fundamentalna rola przestrzeni spotkania (proksemika)
• Dialog zamiast rozmowy. Efektywne utrzymanie ról społecznych.
• Budowanie pozytywnych nastawień.
• Komunikacja werbalna i niewerbalna jako normy dobrych obyczajów zawodowych.

Dzień II
5. Trening pisania trudnych dokumentów z założeniem ich emocjonalnego odczytywania
• Dokumenty odmowy.
• Protokół – pisemna relacja żarliwej dyskusji
• Technika pisania ostrzeżeń
• Uzasadnienie działań budzących sprzeciw załogi pracowników
• Notatka służbowa jako dokument o znaczeniu prawnym
• Dokument – opis ryzyka wdrożeń
6. Trening pisania dokumentów motywujących
• Struktura dokumentu motywującego
• Język dokumentu motywującego
• Dokument – podziękowania za współpracę
• Dokument – zaproszenie do współpracy
• Dokument – opis efektów innowacji
7. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.

Metodologia:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

dr Marek Chojnacki
Specjalizacja trenerska:

Wieloletni wykładowca uniwersytecki i trener w zakresie komunikacji interpersonalnej i rozwoju osobistego. Doktor nauk humanistycznych, autor i realizator projektów edukacyjnych, specjalista w zakresie rozpoznania i stosowania praktycznych odniesień do teorii „teatru życia” w naukach społecznych. Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla środowisk charakteryzujących się wysokim stopniem wymagań prawnych, między innymi dla kadr policji, służby więziennej, dyrektorów instytucji samorządowych.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie kierowane jest do pracowników oraz liderów grup zawodowych, pracowników administracji odpowiedzialnych za realizację procedur dotyczących programów operacyjnych, nadawców i i odbiorców korespondencji urzędowej, podmiotów objętych silnymi rygorami ustaw, kontroli i audytów, osób narażonych na stres i wypalenie zawodowe związane z działaniami w obszarze podniesionego ryzyka błędów w sferze wykonawczej.

Materiały dydaktyczne:

Informacje organizacyjne:
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

-szkolenie trwa 2 dni (16h);
-zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09.00-17.00 drugiego dnia;
-ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
-w kazdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

Inwestycja:
1890 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 2250 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Przyznawane certyfikaty:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Referencje:

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:
http://www.szkolenia-semper.pl/referencje

  • Warszawa (woj. mazowieckie), 7.12.2017 - 8.12.2017