Szkolenie - Ewaluacja jako narzędzie rozwoju organizacji pozarządowej

Typ oferty: e-Learning
Tematyka: Zarządzanie organizacją » zarządzanie strategiczne
Zarządzanie jakością » audyt wewnętrzny
Zarządzanie organizacją » Zarządzanie organizacją
Czas trwania: 2-3 godziny
Wartość: Bezpłatne
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy FAOO
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
 • Numer telefonu: 22 550 28 10
 • Adres e-mail: faoo@faoo.pl

Informacje podstawowe:

Jak oswoić ewaluację i sprawić, aby stała się przydatnym narzędziem, wspierającym rozwój organizacji pozarządowej?

Co zrobić, by przestała się kojarzyć z kontrolą, oceną, monitoringiem, a postrzegana była jako szansa na poprawę jakości i warunków pracy?

Jak planować ewaluację, aby nie tylko dawała wiedzę, informację, ale zarazem włączała zespół, beneficjentów i innych interesariuszy, stając się okazją do wspólnego myślenia o organizacji?

Wejdź bezpośrednio: http://platforma.kursodrom.pl/moodle/course/view.php?id=77

Program szkolenia:

Zawartość szkolenia:


 1. Ewaluacja a inne pojęcia.
 2. Różne podejścia do ewaluacji.
 3. Przebieg procesu ewaluacji.
 4. Projektowanie ewaluacji.
 5. Metody i techniki ewaluacji.
 6. Opracowywanie wyników ewaluacji, wykorzystanie danych z ewaluacji.
 7. Tworzenie systemu monitoringu opartego na wskaźnikach.
 8. Zlecanie ewaluacji na zewnątrz.
 9. Planowanie ewaluacji w organizacji.

Metodologia:

Szkolenie e-learningowe z elementami interaktywnymi, zakończone testem sprawdzającym wiedzę i - przy pozytywnym zaliczeniu - możliwością wydruku certyfikatu poświadczającego posiadaną wiedzę i umiejętności.

Odbiorcy szkolenia:

Osoby odpowiadające za zarządzanie organizacją, chcące mieć wgląd w sytuację organizacji, zespołu, realizowanych projektów, efektów podejmowanych działań.

Osoby zajmujące się ewaluacją, chcące poszerzyć lub uporządkować swoją wiedzę w tym zakresie.

Przyznawane certyfikaty:

Certyfikat ukończenia szkolenia "Ewaluacja jako narzędzie rozwoju organizacji pozarządowej" wydawany przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskic