Szkolenie - Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Sprzedaż i marketing » marketing i reklama
Administracja » administracja samorządowa
Czas trwania: 1 dzień
Wartość: 971.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Facebook to jedna z najbardziej dogodnych i najtańszych form promocji instytucji państwowej, samorządowej lub organizacji pozarządowej. Mieszkańcy bardzo chętnie dodają do obserwowanych profilów strony związane z ich miastem, gminą lub powiatem. Również profile wielu organizacji pozarządowych cieszą się popularnością. Facebook pozwala docierać z wartościowymi informacjami do odpowiednich osób – wymaga jednak dużego wyczucia, wrażliwości oraz sprawnego działania. Facebook to medium „szybkie”, w związku z czym odbiorcy mogą oczekiwać błyskawicznych a zarazem oficjalnych odpowiedzi na swoje pytania. W przypadku Instytucji duże będą także oczekiwania w zakresie etyki. Niniejsze szkolenie ma na celu przygotować pracowników Instytucji do prowadzenia konta na Facebooku zgodnie z przepisami, w sposób interesujący i angażujący odbiorców, a zarazem tak, by wspierać osiąganie statutowych celów danej organizacji. Nowoczesna Instytucja nie powinna obawiać się mediów społecznościowych!

Cele szkolenia:

Poznanie funkcji Facebooka, które mogą być wykorzystywane Instytucjach
Poprawa jakości profilów Instytucji na Facebooku tak, by były zgodne z celami Instytucji i atrakcyjne dla odbiorców
Nauczenie uczestników prowadzenia Facebooka zgodnie z prawem i regulaminem
Uwrażliwienie uczestników na kwestie ważne w kontekście Instytucji, a więc organizacji mającej wzbudzać szczególne zaufanie publiczne
Korzyści szkolenia:

Dokładne poznanie funkcjonalności Facebooka
Zapoznanie ze specyfiką Facebooka w kontekście organizacji niekomercyjnej
Przygotowanie do tworzenia ciekawych treści dla konkretnych grup odbiorców
Poznanie możliwości związanych z obsługą klienta za pomocą Facebooka i Messengera
Prowadzenie konta na Facebooku zgodnie z regulaminem i w granicach prawa

Program szkolenia:

Określenie otoczenia oraz celów komunikacyjnych Instytucji

Przegląd dotychczasowych działań związanych z promocją Instytucji Uczestników (np. pod kątem turystycznym, inwestycyjnym) oraz z komunikacją wewnętrzną (np. z mieszkańcami, beneficjentami). Na tym etapie warto ustalić cele komunikacji, najbardziej pożądane grupy docelowe oraz kanały (media), które mogą okazać się najbardziej skuteczne.

Budowanie popularności marki Instytucji i zaangażowania na Facebooku

Korzyści z prowadzenia profilu Instytucji na Facebooku
Budowanie strategii obecności marki instytucjonalnej na Facebooku
Styl komunikacji na Facebooku
Algorytm – czyli co, kiedy i jak publikować, by zwiększać zasięg postów?
Jak pozyskiwać i angażować obserwatorów i fanów?
Stosowanie grafik i video na profilu Instytucji
Wykorzystanie Facebooka w praktyce Instytucji

Polskie Instytucje na Facebooku od zaplecza – przykłady
Wątpliwości prawne dotyczące aktywności Instytucji państwowych i samorządowych
Facebook Instytucji państwowej lub samorządowej a prawa obywatelskie
Instytucje a grupy na Facebooku – szanse i zagrożenia
Dyskusja na temat możliwości wykorzystania Facebooka do promocji Instytucji
Profesjonalna komunikacja z odbiorcami na Facebooku

Jak komunikować się na Facebooku z mieszkańcami lub innymi odbiorcami?
W jaki sposób reagować na pytania lub uwagi?
Jak odpowiadać na komentarze (i jak tego nie robić)?
Recenzje na Facebooku jako narzędzie budowania reputacji
Reagowanie na kryzysy i sytuacje sporne
Stosowanie procedur w celu sprawnej obsługi spraw zgłaszanych przez Facebook
Promocja płatna na Facebooku w organizacji niekomercyjnej

Podstawowe ustawienia reklamowe
Tworzenie reklam i wpisów sponsorowanych na Facebooku
Promowanie wydarzeń
Facebook w kontekście prawnym i organizacyjnym

Facebook a ochrona danych osobowych (RODO)
Wykorzystywanie materiałów mieszkańców lub innych odbiorców
Konkursy i ich regulaminy
Kwestie rozliczeniowe związane z działaniami płatnymi
Zgłaszanie problemów na Facebooku
Zakończenie: Podsumowanie, wnioski, odpowiedzi na pytania.

Rozkład godzinowy: 10:00 -17:00

Metodologia:

Wykład i warsztaty z wykorzystaniem przez Uczestników komputerów z dostępem do Internetu. Wskazane, by uczestnicy byli zarejestrowani na Facebooku jeszcze przed szkoleniem.

Odbiorcy szkolenia:

Pracownicy urzędów, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji państwowych, fundacji, stowarzyszeń, instytucji kultury

  • Warszawa (woj. ), 20.5.2020 - 20.5.2020
  • Gdańsk (woj. ), 17.6.2020 - 17.6.2020
  • Wrocław (woj. ), 10.7.2020 - 10.7.2020
  • Kraków (woj. ), 18.9.2020 - 18.9.2020
  • Wrocław (woj. ), 6.11.2020 - 6.11.2020
  • Warszawa (woj. ), 4.12.2020 - 4.12.2020