Szkolenie - Gospodarka odpadami, ewidencja BDO oraz obowiązki dotyczące opakowań

Typ oferty: e-Learning
Tematyka: Ochrona środowiska » ochrona środowiska
Logistyka » logistyka
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1353.00 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych informacji na temat obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania wytwarzanymi odpadami oraz obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu opakowań. Nie zabraknie praktycznych wskazówek, dobrych praktyk oraz omówienia najnowszych zmian w przepisach.

Szkolenie prowadzi doświadczony ekspert, które omówi m.in. następujące zagadnienia:

jakie obowiązki w zakresie gospodarki odpadami dotyczą Państwa firmy;
jakie zmiany w przepisach obowiązują od 1 stycznia 2020 r.;
jak prowadzić ewidencję oraz sprawozdawczość poprzez BDO (Baza Danych o Odpadach);
jakie zmiany zostały wprowadzone tzw. pakietem odpadowym z lipca 2018 r. i kogo dotyczą;
jakie pozwolenia oraz zezwolenia należy uzyskać w zakresie gospodarowania odpadami;
jak oraz gdzie wolno magazynować odpady;
komu i jak można przekazywać odpady;
w jakie sposób realizować obowiązki w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu a jakie nie,
rozliczenie poprzez porozumienia – opakowania wielomateriałowe lub po środkach niebezpiecznych,
współpraca z organizacją odzysku opakowań, na co zwrócić uwagę,
obowiązek edukacji ekologicznej dla firm wprowadzających produkty w opakowaniach,
najnowsze rozporządzenia wykonawcze do ustawy,
najnowsze interpretacje do ustawy,
przygotowywane zmiany w przepisach.
Korzyści dla uczestników:

Otrzymane informacje, poparte przykładami z firm, pomogą:

zweryfikować dotychczas stosowane procedury zarządzania odpadami oraz ponoszone koszty w zakresie odzysku i recyklingu opakowań,
zminimalizować ryzyko kar za naruszenie prawa dotyczącego odpadów oraz odpadów opakowaniowych,
dostosować się do wymagań o odpadach oraz ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
przygotować się do wprowadzonych zmian od 2020 r.

Program szkolenia:

Dzień I:

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – aktualne wymagania

Wymagania prawne w zakresie odzysku i recyklingu opakowań obowiązują w Polsce od 2002 r. jednak ich poprawne stosowanie wciąż przysparza trudności przedsiębiorcom. W październiku 2017 r. została przyjęta ważna nowelizacja ustawy opakowaniowej, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Poza szeroko dyskutowanym wprowadzeniem opłat recyklingowe za torebki foliowe w sklepach nowela wprowadziła również inne zmiany istotne dla systemu odzysku i recyklingu opakowań w Polsce. Najnowsze zmiany w ustawie pojawiły się za sprawą nowelizacji z lipca 2019 r.

Wprowadzenie

powstanie systemu odzysku i recyklingu – unijne regulacje oraz przepisy krajowe,
kto podlega przepisom ustawy?
dla kogo zwolnienia przewiduje ustawa?
wymagania jakie powinny spełniać opakowania oraz znakowanie opakowań
Zakres zobowiązań przedsiębiorców

jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu a jakie nie – omówienie rozporządzenia z dnia 22 października 2013 r.
nowy rejestr przedsiębiorców
zgłoszenia do urzędów marszałkowskich
ewidencja opakowań
Realizacja oraz rozliczenie obowiązku odzysku i recyklingu

jak realizować obowiązek odzysku i recyklingu zgodnie z nową ustawą?
jak wyliczyć opłatę produktową
rozliczenie poprzez porozumienia – opakowania wielomateriałowe lub po środkach niebezpiecznych
samodzielna realizacja obowiązku odzysku i recyklingu
sprawozdania opakowaniowe
Współpraca z organizacją odzysku

współpraca z organizacją odzysku oraz nowe wymagania dla organizacji odzysku
obowiązek edukacji ekologicznej dla firm wprowadzających produkty w opakowaniach
nowy system kar za nieprzestrzegania przepisów
Najnowsze zmiany w przepisach

najnowsze zmiany w przepisach
najnowsze rozporządzenia wykonawcze do ustawy
najnowsze interpretacje do ustawy
Na zakończenie pytania oraz dyskusja.

Dzień II

Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania oraz ewidencja BDO

Zmiany w przepisach o odpadach wprowadzone w ostatnich lat znacząco wpłynęły na sytuację na rynku zagospodarowania odpadów. Dodatkowo od 2020 r. ewidencja odpadów została przeniesiona do Bazy Danych o Odpadach (BDO), bez okresu przejściowego.

Wciąż wiele obowiązków wprowadzonych dużą nowelizacją ustawy o odpadach z lipca 2018 r. stanowi wyzwanie dla przedsiębiorców, dla których ostateczny termin ich wdrożenia mija 5 marca 2020 r.

Wprowadzenie

Podstawy prawne systemu gospodarki odpadami w Polsce i UE
Podstawowe definicje dot. gospodarki odpadami
Gospodarowanie odpadami a system rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorców (EPR)
Podstawowe definicje i różnice: odpady vs. odpady komunalne
Podstawowe obowiązki wytwórcy odpadów

Klasyfikacja odpadów wg katalogu odpadów – kody najczęściej spotykane w przedsiębiorstwach, praktyczne interpretacje oraz sposoby na unikanie błędów
Podział odpowiedzialności w zakresie gospodarowania odpadami
Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów
Zmiana w regulacjach dotyczących własności terenu, opinia gminy przed wydaniem zezwolenia
Kiedy zbieranie a kiedy magazynowanie odpadów?
Okres na dostosowanie decyzji lub zakaz prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów
Wprowadzenie obowiązku monitoringu wizyjnego miejsca gospodarowania odpadami
Obowiązkowe zabezpieczenia finansowe prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami
Jakie decyzje, zgłoszenia, pozwolenia powinien uzyskiwać przedsiębiorca?
Obowiązek wpisu do rejestru odpadów (BDO)
Ewidencja i sprawozdawczość

Zmiany w zakresie ewidencji odpadów poprzez BDO (Baza Danych o Odpadach) – likwidacja papierowych KPO, KEO oraz inne dokumenty ewidencji odpadów właściwe dla przedsiębiorstw
Ćwiczenia praktyczne z wypełniania KPO i KEO
Sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami od 2020 r.
Zmiany w sprawozdaniach od 2020 r. (za pośrednictwem BDO)
Rejestr oraz baza danych o odpadach (BDO) od 2020 r.
Jakie grożą kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących gospodarki odpadami?
Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności

Przekazywanie odpadów powstających w przedsiębiorstwach podmiotom zbierającym odpady
Przekazywanie odpadów osobom fizycznym
Transport i magazynowanie odpadów – nowe wymagania od 2018 r.
Najświeższe oraz planowane zmiany w przepisach o odpadach

Najnowsze akty wykonawcze do ustawy o odpadach
Praktyczne warsztaty ewidencji odpadów BDO
Planowane zmiany w przepisach o odpadach
Na zakończenie pytania oraz dyskusja.

Metodologia:

Wiedza przekazywana na szkoleniu jest poparta przykładami z firm. Omawiane są case studies z poszczególnych branż.

Dostępny termin:
30.11-1.12.2020

Rozkład godzinowy:

Dzień I i II

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 14:00 Zajęcia

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, administrację, logistykę, zarządzania oraz planowanie i rozwój.