Szkolenie - Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania oraz zmiany od 2018 r.

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Ochrona środowiska » ochrona środowiska
Czas trwania: 1 dzień
Wartość: 922.50 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Gospodarka odpadami to temat ważny dla każdego przedsiębiorcy. Zmieniające się przepisy, nowe obowiązki, rosnące kary oraz coraz wyższe koszty gospodarowania odpadami to dobre powody, aby udać na szkolenie. Ustawa o odpadach z 2012 r., choć wzorowana na dotychczasowych przepisach, wprowadziła szereg nowych obowiązków oraz interpretacji. 24 listopada 2017 r. Sejm przegłosował utworzenie zapowiadanego od 2013 r. rejestru o odpadach oraz bazy danych o odpadach (BDO).

Nowela wprowadza również ważne zmiany w sposobie ewidencjonowania odpadów. Część nowych zapisów weszła w życie już w styczniu 2018 r. a część wejdzie w latach kolejnych. Wprowadzone zmiany z wymagają uwagi nie tylko przedsiębiorców zajmujących się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów. Porządek w dokumentacji każdej firmy to bezpieczeństwo prowadzenia działalności oraz oszczędności dla firmowego budżetu.

Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu poznasz, uporządkujesz lub przypomnisz sobie najważniejsze wymagania prawne dotyczące gospodarowania odpadami. Nie zabraknie praktycznych wskazówek, opisów dobrych praktyk prowadzenia dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami.

UWAGA!

Na szkoleniu omówione zostaną zmiany przepisów w zakresie takich tematów jak:

transport odpadów,
prowadzenie ewidencji odpadów,
sprawozdania za 2017 r.,
nowy rejestr oraz baza danych o odpadach (BDO) do 24 stycznia 2018 r.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych informacji na temat obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania wytwarzanymi odpadami oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej.

Program szkolenia:

Wprowadzenie

Podstawy prawne systemu gospodarki odpadami w Polsce i UE
Podstawowe definicje dot. gospodarki odpadami
Gospodarowanie odpadami a system rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorców (EPR)
Kiedy mamy do czynienia z odpadem a kiedy z produktem?
Podstawowe obowiązki wytwórcy odpadów

Klasyfikacja odpadów wg katalogu odpadów – kody najczęściej spotykane w przedsiębiorstwach, praktyczne interpretacje oraz sposoby na unikanie błędów
Nowe regulacje w zakresie produktów ubocznych, w tym wygaśnięcie uprawnień wynikających ze starych zgłoszeń do marszałka województwa.
Podział odpowiedzialności w zakresie gospodarowania odpadami
Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów
Skrócenie czasu magazynowania odpadów
Kontrole Państwowej Straży Pożarnej
Zmiana w regulacjach dotyczących własności terenu, opinia gminy przed wydaniem zezwolenia
Kiedy zbieranie a kiedy magazynowanie odpadów?
Nowy obowiązek kontroli prowadzonej przez organ wydający decyzję wraz z inspekcją ochrony środowiska przed wydaniem decyzji
Okres 12 miesięcy na dostosowanie decyzji lub zakaz prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów
Wprowadzenie obowiązku monitoringu wizyjnego miejsca gospodarowania odpadami
Obowiązkowe zabezpieczenia finansowe prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami
Jakie decyzje, zgłoszenia, pozwolenia powinien uzyskiwać przedsiębiorca?
Ewidencja i sprawozdawczość

KPO, KEO oraz inne dokumenty ewidencji odpadów właściwe dla przedsiębiorstw
Ćwiczenia praktyczne z wypełniania KPO i KEO
Zmiany w dokumentach ewidencji odpadów wprowadzone nowelizacją z 24 listopada 2017 r.
Sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami
Zmiany w sprawozdaniach
Rejestr oraz bazą danych o odpadach (BDO) od 2018 r.
Jakie grożą kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących gospodarki odpadami?
Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności

Przekazywanie odpadów powstających w przedsiębiorstwach podmiotom zbierającym odpady
Przekazywanie odpadów osobom fizycznym
Transport i magazynowanie odpadów – nowe wymagania i nowe kary!
Najświeższe oraz planowane zmiany w przepisach o odpadach

Najnowsze akty wykonawcze do ustawy o odpadach
Najnowsze zmiany w przepisach o odpadach
Na zakończenie pytania oraz dyskusja.

Metodologia:

Wiedza przekazywana na szkoleniu jest poparta przykładami z firm. Omawiane są case studies z poszczególnych branż. Przewidziane są również ćwiczenia praktyczne.

Odbiorcy szkolenia:

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, organizacji niekomercyjnych oraz urzędów*. Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w obszarze znajomości wymagań prawnych ochrony środowiska dotyczących gospodarowania odpadami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, administrację, logistykę, zarządzanie, planowanie i rozwój oraz egzekwowanie prawa – w szczególności dla przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, administracji publicznej oraz firm zajmujących się doradztwem w zakresie ochrony środowiska.

* Obowiązki w zakresie ochrony środowiska dotyczą wszystkich wymienionych podmiotów.

  • Kraków (woj. ), 22.2.2019 - 22.2.2019
  • Warszawa (woj. ), 18.12.2018 - 18.12.2018
  • Warszawa (woj. ), 19.3.2019 - 19.3.2019
  • Wrocław (woj. ), 17.5.2019 - 17.5.2019
  • Gdańsk (woj. ), 14.6.2019 - 14.6.2019
  • Katowice (woj. ), 22.10.2019 - 22.10.2019
  • Wrocław (woj. ), 29.11.2019 - 29.11.2019
  • Warszawa (woj. ), 17.12.2019 - 17.12.2019