Szkolenie - IMP. Inventory Management Policy – Polityka Zarządzania Zapasami (Zarządzanie Zapasami w Przedsiębiorstwie) - szkolenia w fabryce

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Logistyka » logistyka
Logistyka » zarządzanie produkcją
Logistyka » łańcuchy dostaw
Czas trwania: 3 dni
Wartość: 4059.00 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 618209267
  • Adres e-mail: dagmara.kopacka@mpm24.com

Informacje podstawowe:

W trakcie szkolenia IMP koncentrujemy się na zapasach. Przyglądamy się mechanizmom, które powodują, że zapasy mają tendencję do gromadzenia się. Omówimy mechanizmy, które zapobiegają odkładaniu się zapasów i wspierają firmę w utrzymaniu zdrowej struktury zapasów. Następnie przyjrzymy się różnym podejściom do ustalenia wielkości partii zakupowej i partii produkcyjnej. Punktem wyjścia będzie analiza kosztów oraz analiza potencjalnych ryzyk i ograniczeń związanych zarówno z bardzo dużymi oraz małymi partiami. Rozważania opieramy o przykłady z firm.
Obszernym tematem jest zagadnienie zapasów bezpieczeństwa. Korzystając z przykładów z konkretnych firm, staramy się udzielić odpowiedzi na pytania:
• Czy utrzymywać zapas bezpieczeństwa?
• Jak powiązać zapas bezpieczeństwa z obsługą Klienta?
• Jakimi metodami wyznaczać zapasy bezpieczeństwa?
• Gdzie planować zapasy bezpieczeństwa:na wyrobie gotowym, na materiałach czy może w półprodukcie?
• Jak duże utrzymywać zapasy bezpieczeństwa?

Program szkolenia:

Cele i korzyści:

• Identyfikacja rodzajów i kategorii zapasów oraz poznanie metod mających na celu utrzymanie zdrowej struktury zapasów i zapobieganiu powstawaniu zapasów zbędnych
• Poznanie metod wyznaczania i planowania zapasów bezpieczeństwa, aby utrzymać poziom obsługi Klienta i płynność produkcji przy jednoczesnej kontroli nad wielkością zapasów
• Określenie wielkości partii zakupowej materiałów oraz wielkości partii produkcyjnej w celu optymalizacji kosztów związanych z zapasami
• Poznanie mechanizmu działania MRP w kontekście konfiguracji najważniejszych parametrów narzędzia
• Zrozumienie zalet, ograniczeń i wymogów MRP jako narzędzia do planowania zaopatrzenia i produkcji oraz przydatności MRP w różnych branżach i typach produkcji
• Poznanie innych niż MRP metod planowania materiałowego oraz analiza ich zalet i ograniczeń
• Powiązanie tradycyjnego planowania materiałowego wykorzystującego MRP z metodami uzupełniania zapasów typowymi dla filozofii pull i lean.
• Poznanie skutecznych metod zarządzania zapasami, uwzględniających m.in. dynamikę popytu, czasy dostaw komponentów, szerokość portfela oferowanych produktów, wymogi Klientów, priorytety firmy i inne czynniki mające wpływ na dobór optymalnych technik zarządzania zapasami.

Główne tematy Sesji:
• Polityka zarządzania zapasami
• Pomiar wielkości zapasów i wyznaczanie celów na wielkość zapasów
• Zapobieganie powstawaniu zapasów zbędnych i zarządzanie zapasami zagrożonymi nieprzydatnością
• Wyznaczanie wielkości partii produkcyjnej i zakupowej
• Zapasy bezpieczeństwa
• Metody uzupełniania zapasów
• Mechanizm działania Planowania Potrzeb Materiałowych MRP
• Wykorzystanie wyników MRP
• Najlepsze praktyki w zarządzaniu zapasami – Case Study

Metodologia:

Po omówieniu zapasów bezpieczeństwa przechodzimy do technik uzupełniania zapasów. Przyglądamy się różnym metodom podpowiadającym kiedy i ile należy zamówić. Zaczynamy od metod najprostszych, opartych o punkty zamawiania i przeglądy okresowe. Omawiamy zalety i ograniczenia tych metod – okazuje się bowiem, że nazbyt często w przedsiębiorstwach zapomina się o tym, że takie uproszczone metody zarządzania zapasami nie zawsze są skuteczne.

W kontekście przeglądu metod uzupełniania zapasów nawiązujemy do omówionych wcześniej zagadnień związanych z wielkościami partii oraz zapasami bezpieczeństwa.

Następnym dużym blokiem szkolenia są sesje poświęcone MRP – planowaniu potrzeb materiałowych. Przypominamy podstawy mechanizmu MRP, rozwijamy zagadnienia związane z wykorzystaniem wyników MRP zarówno w planowaniu produkcji jak i planowaniu zaopatrzenia w komponenty. Omawiamy na przykładach, w jakiego rodzaju produkcji wykorzystanie MRP najpewniej przyniesie spodziewane korzyści w postaci lepszej kontroli nad zapasami. Omawiamy ograniczenia MRP oraz minimalne wymogi dotyczące jakości danych, które muszą być spełnione, aby MRP mogło realnie funkcjonować w firmie.

Całość szkolenia podsumowuje wieńczące Case Study. W trakcie tego ćwiczenia, uczestnicy na podstawie przekazanych informacji o faktycznie działającym przedsiębiorstwie będą mieli za zadanie zarekomendowanie konkretnych usprawnień – w formie propozycji nowego podejścia do zarządzania zapasami zarówno wyrobu gotowego, półproduktów jak i poszczególnych kategorii komponentów. Rekomendacja taka szczegółowo określa konfigurację całego systemu planowania: wykorzystane metody planowania, oraz ich parametryzację. Proponowane przez uczestników rozwiązania są dyskutowane pod kątem zalet i ograniczeń oraz możliwości praktycznego wdrożenia w firmie.

Przyznawane certyfikaty:

APICS

  • Oleśnica, GKN Driveline (woj. dolnośląskie), 26.6.2019 - 28.6.2019
  • 1 użytkownik - 12 %