Szkolenie - Inspektor Ochrony Danych – warsztat online

Typ oferty: e-Learning
Tematyka: Prawo i zamówienia publiczne » prawo
Zarządzanie organizacją » Zarządzanie organizacją
Szkolenia HR » Kadry i Płace
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1217.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Szkolenie IOD skierowane jest do obecnych jak i przyszłych Inspektorów Ochrony Danych (IOD), a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, osób upoważnionych do przetwarzania danych, jak też Administratorów Danych Osobowych (ADO)

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z przepisami Rozporządzenia UE jak również przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych.

Korzyści dla uczestników:

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje imienny dyplom potwierdzający ukończenie kursu jak też materiały szkoleniowe i szablony dokumentacji w wersji elektronicznej oraz możliwość konsultacji poszkoleniowych drogą mailową.

Program szkolenia:

I DZIEŃ

Co to jest RODO?

Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych

dane osobowe – co jest a co nie jest daną osobową
kategorie danych osobowych
przetwarzanie danych
administrator- podmiot przetwarzający – przetwarzający wtórny
Zasady przetwarzania danych

zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
zasada ograniczenia celu przetwarzania danych,
zasada minimalizacji danych,
zasada prawidłowości danych,
zasada ograniczenia przechowania danych,
zasada integralności i poufności danych,
zasada rozliczalności
RODO a legalność przetwarzania danych

Realizacja obowiązku informacyjnego

Prawa osób których dane dotyczą

prawo do przejrzystości danych
prawo dostępu do danych
prawo sprostowania danych
prawo do usunięcia danych
prawo do ograniczenia przetwarzania
prawo do przenoszenia danych
prawo do sprzeciwu
prawo związane z profilowaniem
Obowiązki Administratora Danych Osobowych

rejestrowanie czynności przetwarzania danych
zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego
zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach
zabezpieczenie danych osobowych
Inspektor Ochrony Danych

kiedy należy wyznaczyć IOD
kto może zostać a kto nie IOD
status IOD
obowiązki IOD:
informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa
nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa
szkolenia
audyty
współpraca z organem nadzorczym
pełnie funkcji punktu kontaktowego
konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych

II DZIEŃ

Co to jest zagrożenie

Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe

Wewnętrzne polityki bezpieczeństwa

Wskazówki dot. przygotowania i wdrożenia wewnętrznych polityk
Omówienie przykładowych polityk:
Polityka stosowania urządzeń mobilnych
Polityka czystego biurka i czystego ekranu
Polityka zarządzania nośnikami wymiennymi
Polityka kontroli dostępu do danych osobowych
Polityka stosowania zabezpieczeń kryptograficznych
Polityka przesyłania danych osobowych
Pozostała dokumentacja z zakresu ochrony danych
Upoważnienia
Ewidencje
Oświadczenia
Rejestr czynności przetwarzania

Klauzula informacyjna

Klauzula zgody

Audyty – wskazówki jak prowadzić na co zwrócić uwagę

Informacje organizacyjne:

Dostępne terminy:
22-23.10.2020
17-18.12.2020

DZIEŃ 1

Czas trwania 4 x 60 minut:

09:45 – 10:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
10:00 – 11:00 Zajęcia
11:00 – 11:10 przerwa
11:10 – 12:10 Zajęcia
12:10 – 12:20 przerwa
12:20 – 13:20 Zajęcia
13:20 – 13:30 przerwa
13:30 – 14:30 Zajęcia
14:30 – 15:00 Sesja pytań i odpowiedzi
DZIEŃ II

Czas trwania 4 x 60 minut:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 10:00 Zajęcia
10:00 – 10:10 przerwa
10:10 – 11:10 Zajęcia
11:10 – 11:20 przerwa
11:20 – 12:20 Zajęcia
12:20 – 12:30 przerwa
12:30 – 13:30 Zajęcia
13:30 – 14:00 Sesja pytań i odpowiedzi

Metodologia:

Przekazanie wiedzy w formie ćwiczeń i wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.