Szkolenie - Inteligencja emocjonalna – jak rozumieć siebie i innych oraz budować konstruktywne relacje

Typ oferty: e-Learning
Tematyka: Umiejętności osobiste » efektywność osobista
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1353.00 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Wychodząc naprzeciw potrzebom wielu z Państwa, stworzyliśmy szkolenie online i mamy pewność, że możemy wzmocnić u Państwa motywację do działania, wybór adekwatnych narzędzi zarządzania relacjami, świadomość korzystania ze swoich osobistych zasobów na co dzień w sytuacjach zawodowych i prywatnych, obniżyć poziom stresu i konfliktów.

Jeśli chcesz:

przestać tłumić emocje, a jednocześnie nie pozwalać na to, by odebrały Ci kontrolę
redukować nadmierne napięcie
umiejętnie radzić sobie z trudnymi emocjami, które pojawiają się w trudnych sytuacjach zawodowych i prywatnych
w zdrowy i bezpieczny sposób pokonywać stres
skutecznie rozwijać poczucie własnej wartości
zacząć cenić swoją naturalność, a nie to, co inni myślą o Tobie
przestać się porównywać do innych
zacząć żyć tu i teraz zamiast ciągle myśleć o tym, jakby to było gdybyś był/a mądrzejszy/a, bogatszy/a, wyższy/a itp.
przestać bać się popełniania błędów
sympatię do samego siebie przełożyć na sukces prywatny i zawodowy
zrozumieć, jak Twoje emocje kształtują relacje z innymi
w skuteczny sposób połączyć autorytet i wrażliwość
budować wartościowe relacje, oparte na szczerości i zaufaniu
poprzez zrozumienie własnych emocji wpłynąć na swój wizerunek
wiedzieć, jak wpływać na emocje, samopoczucie i zachowanie klientów,
zrozumieć, jak emocje wykorzystywać do budowania zespołu i do zarządzania ludźmi
znajdować motywację do rozwoju
dzięki emocjom osiągać dużo lepsze wyniki
zaufać swojej intuicji
przestać ze sobą i z innymi walczyć emocjonalnie na rzecz budowania porozumienia

TO WIEDZ, ŻE TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE!

Cele szkolenia:

Spodziewamy się, że po szkoleniu każdy Uczestnik:

w zakresie WIEDZY

poszerzy wiedzę na temat emocji i potrafi nazwać więcej niż kilka emocji
ma wiedzę z zakresu metod i technik radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi i innych ludzi
zna podstawy empatii, wie jakie są obszary inteligencji emocjonalnej, wie co się składa na pojęcie inteligencji emocjonalnej
wie, jak stres wpływa na jego emocje
wie na czym polega postawa asertywna oraz nieasertywna
zna typy manipulacji, ma wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z manipulacją za pomocą inteligencji emocjonalnej oraz wie, jak jej nie używac wobec innych
ma wiedzę o wykorzystaniu inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu sobą, zarządzaniu relacjami z innymi oraz zarządzaniu zespołem
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI

potrafi przeprowadzić autodiagnozę własnych mocnych i słabych stron w obszarze zarządzania emocjami
posiada umiejętność wyzwolenia autorefleksji i korekty w kwestii wzorców w kontaktach z innymi
potrafi określić, co go motywuje i co sprawia, że ma chęć wykonywać zadania w życiu zawodowym i osobistym
umie sprawować kontrolę nad własnymi emocjami i zachowaniami
umie odpowiednio reagować na sytuacje stresowe
umie radzić sobie z emocjami, które pojawiają się w sytuacji stresowej
potrafi budować dobre jakościowo kontakty z klientami i współpracownikami
w zakresie POSTAWY

ma świadomość własnych potrzeb, pragnień, zalet, wad i ograniczeń związanych ze swoimi emocjami
rozumie, że inni mogą mieć inne potrzeby, pragnienia, zalety, wady i ograniczenia, a także inaczej reagować na emocje
ma wyższą motywację do rozwoju swoich umiejętności interpersonalnych
przejawia postawę asertywną względem współpracowników
zachowuje kontrolę nad trudnymi emocjami pojawiającymi się w sytuacjach trudnych i stresujących
posiada większą świadomość roli inteligencji emocjonalnej w życiu zawodowym i osobistym
jest świadomy roli umiejętności społecznych w odnoszeniu sukcesów w pracy zawodowej
jest mniej podatny na wypalenie zawodowe
poprawia jakość kontaktów ze współpracownikami i klientami
jest zmotywowany do budowania poprawnych relacji interpersonalnych

Program szkolenia:

Krótki wstęp

Wzajemne poznanie się Uczestników oraz Trenerki
Określenie celu warsztatów i zdefiniowanie potrzeb Uczestników
Sprecyzowanie zasad obowiązujących na warsztatach oraz metodologii pracy
Czym są emocje. Co to jest inteligencja emocjonalne

Doprecyzujemy istotne pojęcia z zakresu EQ
Zastanowimy się – jak reaguję na sytuacje trudne emocjonalnie? I co mi to daje
Stworzymy „Moją mapę emocji” – zidentyfikujesz źródła emocji w swoim życiu
spojrzymy na czynniki fizyczne, psychologiczne, społeczne – czy wszystko wywołuje w nas reakcje emocjonalne?
Zastanowimy się, czy warto rozwijać emocjonalność, jaki ma wpływ na komfort życia, skuteczność, relacje, osiąganie celów itd
Kształtowanie inteligencji emocjonalnej

Poznamy i rozszyfrujemy:

Sześć zasad inteligencji emocjonalnej
temat odporności psychicznej i jej wpływ na rozwój osobisty oraz relacje
porównamy korzyści wysokiej IQ (inteligencji racjonalnej), a wysokiej EQ (inteligencji emocjonalnej) i zastanowimy się, czy to jedyne inteligencje w naszym życiu
poznamy destrukcyjne mity związane z inteligencją emocjonalną
Rozwijamy kompetencje

Poznamy i rozszyfrujemy 5 obszarów inteligencji emocjonalnej i ich roli:

Samoświadomość – czy mam świadomość własnych potrzeb, pragnień, zalet, wad i ograniczeń
Samokontrola – czy mam kontrolę nad własnymi zachowaniami oraz emocjami?
Automotywacja – co mnie motywuje? Co sprawia, że mam chęć wykonywać zadania w życiu zawodowym i osobistym?
Empatia – Czy potrafię identyfikować emocje i uczucia innych osób oraz utożsamiać się z nimi?
Kompetencje społeczne – czy potrafię komunikować się jasno z innymi ludźmi, biorąc pod uwagę ich styl zachowania i myślenia, emocje i uczucia?
Stres, negatywne emocje i nieporozumienia

Stres – historia prawdziwa:

Definicja stresu – czy istnieje tylko jedna, czy też jest ich więcej?
Jak reagujemy na sytuacje stresowe – rodzaje naszych zachowań, wywoływanych przez stres emocji
Mapa emocji – co się z nami dzieje w trudnych dla nas sytuacjach?
Inteligencja emocjonalna w służbie radzenia sobie ze stresem
Podsumowanie warsztatów

ewaluacja
konkretne, spisane postanowienia wraz z metodologią
pożegnanie

Rozkład godzinowy:

DZIEŃ I i II: 9:00-14:00

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 14:00 Zajęcia
Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową

Dostępny termin:
10-11.12.2020
8-9.02.2021

Metodologia:

W ramach szkolenia otwartego on-line gwarantujemy każdemu Uczestnikowi:

Pełne uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym „na żywo”, w określonym konkretnym terminie/ach,
Obecność Trenera, doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne (nie jest to webinar ani nagrany wcześniej film)
Możliwość korzystania z własnego komputera/tabletu/telefonu z mikrofonem i kamerą oraz z własnego dostępu do Internetu, z dowolnego miejsca
Swobodną atmosferę i pełne wsparcie merytoryczne podczas szkolenia
Kontakt z Trenerem i innymi Uczestnikami poprzez optymalną aplikację online (wybór programu ustalamy indywidualnie z Decydentami, preferujemy platformy komunikacyjne znane wcześniej Uczestnikom szkolenia lub wskażemy zewnętrzne)
Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
Autorskie materiały szkoleniowe, ćwiczenia, techniki, narzędzia podczas pracy on-line, wysyłane elektronicznie – do korzystania podczas szkolenia oraz po zakończeniu, jako wsparcie treningowe
Dyplom ukończenia szkolenia – w formie elektronicznej
Możliwość uzyskania pomocy od Trenera oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia
Aktywny udział w szkoleniu w ramach wirtualnych dyskusji (wideo + audio + czat tekstowy), ćwiczenia indywidualne, w parach lub podgrupach w ramach wirtualnych pokoi.
Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł skontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)

Odbiorcy szkolenia:

Adresatem szkolenia są osoby zainteresowane rozwojem INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ, kluczowej, zwłaszcza w pracy rozproszonej, w zmianie i kryzysie.