Szkolenie - Inteligencja emocjonalna – krok do efektywności osobistej i zawodowej

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Umiejętności osobiste » efektywność osobista
Umiejętności osobiste » Umiejętności Osobiste
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1709.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Emocje są częścią naszego życia. Zarówno te pozytywne, jak i negatywne kierują naszymi relacjami z innymi. Pytanie brzmi: czy potrafimy wykorzystać je do zwiększania naszej efektywności, rozwijać i budować na nich pozytywne związki z ludźmi?

Warsztat skierowany jest do wszystkich, którzy chcą zrozumieć emocje i świadomie wykorzystywać je dla polepszania swojego codziennego funkcjonowania. Zajęcia – oparte na niezbędnej ilości wiedzy na temat emocji – dają Uczestnikom narzędzia analizy i autoanalizy, dzięki którym zwiększą oni świadome podejście do inteligencji emocjonalnej.

Uczestnicy otrzymują praktyczne narzędzia, które pomogą im wykorzystywać emocje w rozwijaniu swoich kompetencji społecznych i budowaniu konstruktywnych związków z innymi w sferze osobistej jak i zawodowej.

Cel szkolenia:

Zdobycie przez Uczestników:

Świadomości przyczyn emocji pozytywnych i negatywnych w życiu zawodowym i prywatnym.
Umiejętności rozpoznawania emocji.
Zrozumienie przebiegu reakcji emocjonalnej i jej skutków.
Umiejętności identyfikacji czynników wywołujących emocje negatywne w otoczeniu prywatnym, zawodowym oraz w sobie.
Umiejętności radzenia sobie z emocjami negatywnymi na poziomie „bieżącym” oraz „perspektywicznym”.
Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych z wykorzystaniem kompetencji emocjonalnych. Budowanie pozytywnych kontaktów ze współpracownikami i Klientami.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
Czym są emocje? Co to jest inteligencja emocjonalna?

Zamiast wstępu: Jak reaguję na sytuacje trudne emocjonalnie?
„Moja mapa emocji” – identyfikacja źródeł emocji w naszym życiu
Czynniki fizyczne, psychologiczne, społeczne … Czy to znaczy że wszystko wywołuje w nas reakcje emocjonalne?
Ja jako potężne źródło emocji? Trochę autoanalizy

Jak przeżywam emocje?
Moja „lista niepokojów” i jak sobie z nimi radzić?
Czy mam poczucie winy?
Dlaczego mogę być dla siebie źródłem emocji i stresów? – podsumowanie sesji autodiagnostycznej.
Jak spostrzegają mnie inni – inni jako źródło emocji?

Co o mnie myślą? – „zderzenie” opinii Uczestników o sobie i opinii innych osób o Uczestnikach.
Dziecko? Rodzic? Dorosły? – kto we mnie „siedzi” i jakie mogą być tego konsekwencje dla mojej samooceny i funkcjonowania wśród ludzi?
Czy znam swój „social style”? – jakie są jego pozytywne i negatywne konsekwencje dla przeżywania emocji i relacji z innymi?
Jak wykorzystywać wiedzę o sobie uzyskaną od innych do rozwijania inteligencji emocjonalnej?
Emocje jako komunikat

Rozpoznawanie emocji z komunikatów niewerbalnych
– czy wiem jak pokazuję emocje?

– w jaki sposób rozpoznawać emocje z gestów, mimiki, tonu głosu, itp.

Rozmowa z emocjami – dopasowanie się do płaszczyzny komunikowania rozmówcy
Inteligencja emocjonalna w praktyce – rozwijanie kompetencji społecznych

Radzenie sobie z emocjami w sytuacjach konfliktu
Radzenie sobie z emocjami w sytuacji podejmowania decyzji
Wykorzystanie emocji w rozwijaniu automotywacji
Przekazywanie informacji zwrotnych
Inteligencja emocjonalna a efektywność w pracy

Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji
Umiejętność pracy w zespole
Samokontrola i asertywność
Bieżące radzenie sobie ze stresem w sytuacjach zawodowych
Integracja wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Metodologia:

Zajęcia będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi uczestników szkolenia; w trakcie zajęć wykorzystywane będą takie metody, jak analizy przypadków, praca na własnym doświadczeniu, dyskusje w małych grupach, odgrywanie ról. W szczególności:

Praca w grupach.
Testy autodiagnostyczne
Scenki z wykorzystaniem kamery
Case studies

Odbiorcy szkolenia:

Warsztat skierowany jest do:

Wszystkich zainteresowanych rozwojem siebie i zwiększaniem swojej efektywności osobistej i zawodowej.

  • Wrocław (woj. ), 11.4.2019 - 12.4.2019
  • Warszawa (woj. ), 6.6.2019 - 7.6.2019