Szkolenie - Jak budować kontakt z nastolatkiem?

Typ oferty: szkolenie zamknięte
Tematyka: Kursy » dla nauczycieli
Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
Wartość: Cena do ustalenia

Organizator szkolenia:

Logo firmy RODN
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: Brak informacji
  • Adres e-mail: Brak informacji

Informacje podstawowe:

Cele:
1. Uczestnik pozna problemy wynikające w okresu adolescencji.
2. Zapoznanie uczestnika z problemami emocjonalnymi, społecznymi, fizycznymi nastolatka.
3. Uczestnik będzie doskonalił umiejętności w zakresie nawiązywania, budowania i utrzymania kontaktu z nastolatkiem.
4. Zapoznanie uczestnika z postawami nastolatka wobec dorosłych.
5. Doskonalenie umiejętności otwartej komunikacji, stawiania granic wobec nastolatka.
6. Uczestnik pozna zasady tworzenia kontaktu.

Program szkolenia:

1. Okres adolescencji – problemy, zagrożenia, wyzwania.
2. Rozwój emocjonalny i społeczny nastolatka.
3. Dorosły- wróg- partner-przyjaciel wobec nastolatka.
4. Postawy dorosłych wobec nastolatka oraz nastolatka wobec dorosłych.
5. Komunikacja oraz stawianie granic wobec nastolatka.
6. Kontakt- początek.

Metodologia:

Wykład, praca w grupach, burza mózgów.

Odbiorcy szkolenia:

Rady Pedagogiczne.

Materiały dydaktyczne:

Drukowane materiały szkoleniowe.

Przyznawane certyfikaty:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Referencje:

Na życzenie.

Termin do ustalenia z Oferentem...

Rabat do ustalenia z Oferentem...