Szkolenie - Jak przeprowadzić skuteczny wywiad z kandydatem? Sekrety udanej rozmowy kwalifikacyjnej

Typ oferty: e-Learning
Tematyka: Szkolenia HR » zarządzanie procesem rekrutacji
Szkolenia HR » Kadry i Płace
Czas trwania:
Wartość: 971.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Rozmowa kwalifikacyjna czyli wywiad jest metodą najczęściej stosowaną w selekcji kandydatów, mimo, iż jest metodą najsilniej obciążoną możliwością sterowania własną atrakcyjnością przez kandydatów i przez pracodawcę. Z punktu widzenia pracodawcy rozmowa kwalifikacyjna jest najbardziej popularnym narzędziem selekcji, gdyż dzięki niej ma on okazję zobaczyć, poznać i ocenić bezpośrednio kandydata. Jednocześnie osobiste spotkanie to często jedyna podstawa oceny kandydata przez pracodawcę. Z punku widzenia pracownika rozmowa kwalifikacyjna bywa jedyną możliwością zaprezentowania się pracodawcy i bezpośrednio od jej wyniku może zależeć sukces kandydata – zdobycie pracy. A skoro tak wiele zależy od rozmowy bezpośredniej, nie dziwi fakt, że obydwie strony – pracownik i pracodawca – starają się jak najlepiej do niej przygotować. Sukces pracodawcy to profesjonalnie opracowany kwestionariusz do rozmów kwalifikacyjnych, modyfikowany w zależności od zachowania i poziomu kandydata. Dzięki wcześniej opracowanym pytaniom pracodawca może kontrolować przebieg rozmowy i nie obawia się, że pominie kluczowe kwestie z punktu widzenia firmy i danego stanowiska.

Cel szkolenia:

Przygotowanie praktyczne do profesjonalnego prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej na różne stanowiska.
Uczestnik szkolenia nauczy się:

projektować i przeprowadzać efektywny proces rekrutacji
selekcjonować naprawdę ważne informacje o kandydacie
weryfikować, czy kandydat posiada wymagane na stanowisku kompetencje
sprawdzać stopień dopasowania potrzeb i wartości kandydata do tego, co oferuje organizacja
zadawać mocne pytania rekrutacyjne
rozpoznawać stopień motywacji kandydata do pracy.
Szkolenie obejmuje zapoznanie i przećwiczenie praktycznych technik i narzędzi pomocnych w skutecznym prowadzeniu rozmów rekrutacyjnych:

Model Profilu Rekrutacyjnego Kandydata – praktyczne narzędzie, które pomaga odkryć, co jest najważniejsze do dalszej weryfikacji u kandydatów
Model STAR i techniki zadawania pytań behawioralnych badających predyspozycje kandydata
Techniki badania umiejętności deklarowanych przez kandydata

Program szkolenia:

Moduł 1. Profil Rekrutacyjny Kandydata

Przygotowanie profilu kluczowych i pożądanych kompetencji kandydatów – co trzeba sprawdzić, a czego badać nie warto
Profil Rekrutacyjny Kandydata – jak sprawnie i szybko go stworzyć, dbając jednocześnie o to, by dokładnie wiedzieć kogo się szuka – ćwiczenie.
Moduł 2. Analiza dokumentów kandydata, przygotowanie do spotkania

Czytanie dokumentów dostarczonych przez kandydata pod kątem rozpoznania kryteriów podlegających ocenie
Na jakie informacje w życiorysie należy zwrócić uwagę, o co i jak pytać kandydata – ćwiczenie.
Moduł 3. Rozmowa kwalifikacyjna – od chaosu do porządku

Lista przebojów pytań, które padają w trakcie rozmów rekrutacyjnych
jak uzyskać maksimum informacji unikając banału
Kwestionariusz do rozmowy kwalifikacyjnej
najskuteczniejsze pytania rekrutacyjne – pytania behawioralne – efektywne diagnostycznie i prognostycznie
badanie predyspozycji kandydata – mocne pytania rekrutacyjne
praktyczne narzędzie do zadawania pytań zgodnie z Modelem STAR
błędy popełniane w trakcie rozmowy rekrutacyjnej
Aspekty prawno – etyczne procesu rekrutacyjnego.
Konstruowanie pytań behawioralnych do rozmowy kwalifikacyjnej w oparciu o profil kandydata (model STAR) – ćwiczenie symulacyjne.
Moduł 4. (opcjonalnie) Rozmowa kwalifikacyjna … a co potem?

Metody badania deklarowanych umiejętności, dzięki którym zmniejszy się ryzyko popełnienia błędu w ocenie kandydata – techniki zaczerpnięte z Assessment Center – ćwiczenie.
Wykorzystanie psychometrycznych narzędzi diagnozy kandydatów
Czynności dodatkowe po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej: pozyskiwanie referencji i rekomendacji.
Złożenie propozycji pracy wybranemu kandydatowi – jak rozmawiać o finansach?
Po rozmowach – ocena kandydatów, podsumowanie kryteriów wyboru – Matryca Zatrudnienia – narzędzie, które pomaga podjąć decyzję o nawiązaniu współpracy z konkretną osobą.
Moduł 5. Wnioski. Podsumowanie szkolenia. Zadanie rozwojowe

Zakończenie warsztatu omówieniem przygotowanych (praktycznych, szytych na miarę) narzędzi..
Uczestnik szkolenia otrzyma również katalog gotowych przykładowych pytań behawioralnych ułożonych pod kątem kilkudziesięciu kompetencji oraz gotowy scenariusz do rozmowy prowadzonej modelem STAR.

Dostępny termin:
26-11-2020

Rozkład godzinowy: 09:00 – 15:00

Metodologia:

W ramach szkolenia otwartego online gwarantujemy każdemu Uczestnikowi:

Pełne uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym „na żywo”, w określonym konkretnym terminie/ach,
Obecność Trenera, doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne (nie jest to webinar ani nagrany wcześniej film).
Możliwość korzystania z własnego komputera/tabletu/telefonu z mikrofonem i kamerą oraz z własnego dostępu do internetu, z dowolnego miejsca.
Swobodną atmosferę i pełne wsparcie merytoryczne podczas szkolenia.
Kontakt z Trenerem i innymi Uczestnikami poprzez optymalną aplikację online
Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe.
Autorskie materiały szkoleniowe, ćwiczenia, techniki, narzędzia podczas pracy on-line, wysyłane elektronicznie – do korzystania podczas szkolenia oraz po zakończeniu, jako wsparcie treningowe.
Certyfikat ukończenia szkolenia – przesłany w formie elektronicznej.
Możliwość uzyskania pomocy od Trenera oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia.
Aktywny udział w szkoleniu w ramach wirtualnych dyskusji (wideo + audio + czat tekstowy), ćwiczenia indywidualne, w parach lub podgrupach w ramach wirtualnych pokoi.
Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł skontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia).