Szkolenie - JAK RADZIĆ SOBIE Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM PROBLEMY WYCHOWAWCZE

Typ oferty: e-Learning
Tematyka: Kursy » pedagogiczne
Kursy » psychologiczne
Czas trwania: 7-30 dni
Wartość: 100.00 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 81 441 33 11
  • Adres e-mail: edukacja@wsns.lublin.pl

Informacje podstawowe:

Korzyści ze szkolenia:

Doskonalenie kompetencji w zakresie:

wiedzy na temat problemów wychowawczych, ich przyczyn i mechanizmu działania
komunikacji interpersonalnej, szczególnie w kontakcie z uczniami trudnymi
budowania konstruktywnych relacji z uczniami
skutecznych sposobów postępowania z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze

Forma zaliczenia: zadania praktyczne i test końcowy

Liczba godzin szkolenia odpowiada: 14 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny

Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia: 7 dni

Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 30 dni

Prowadzący: mgr Wioleta Szmyd
Psycholog i socjoterapeuta. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zajmuje się prowadzeniem warsztatów i szkoleń psychologicznych, zarówno dla dorosłych, jak i dla młodzieży.

Program szkolenia:

Program kursu:

Zapoznanie z najważniejszymi informacjami teoretycznymi dotyczącymi problemów wychowawczych.
Poznanie przyczyn występowania problemów wychowawczych oraz elementów pomagających w ich zapobieganiu.
Zapoznanie z najważniejszymi elementami dotyczącymi komunikacji z uczniami, zwłaszcza sprawiającymi problemy wychowawcze.
Zapoznanie z możliwymi strategiami reagowania w sytuacji kontaktu z uczniem trudnym

Metodologia:

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

Odbiorcy szkolenia:

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do pracowników Wydziałów Oświaty i Wychowania, dyrektorów szkół, nauczycieli, specjalistów - psychologów, pedagogów i rodziców oraz wszystkich mających kontakt z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.

Przyznawane certyfikaty:

Szkolenie kończy się uzyskaniem dwóch zaświadczeń:

Doskonalenia zawodowego nauczycieli
Nabycia umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej w pracy nauczyciela