Szkolenie - KIEROWANIE ZESPOŁEM-Strategie zarządzania

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie zespołem » ocena
Zarządzanie zespołem » praca w zespole
Zarządzanie zespołem » Zarządzanie zespołem
Czas trwania: 2 dni (16h)
Wartość: Cena od 1200.00 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: (33) 300 31 45
  • Adres e-mail: BIURO@SOLBERG-SZKOLENIA.PL

Informacje podstawowe:

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM
warsztaty dla kadry kierowniczej
 

Szef, manager, kierownik, dyrektor to bardzo szeroka i niezwykle odpowiedzialna rola.
To osoba, która dba o odpowiednią motywację, wsparcie i rozwój swojego zespołu, służy pomocną dłonią przy osiąganiu przez zespół sukcesów, jest oparciem w przypadku porażek. Uczestnicy naszych warsztatów dowiedzą się, jak osiągnąć kolejny stopień w dążeniu do mistrzostwa w kierowaniu i motywowaniu ludzi.
 
Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
Rozpoznasz swój styl kierowania oraz wynikające z niego atuty i ograniczenia
Wypracujesz własny stylu bycia liderem zespołu, którym zarządzasz, w kontekście motywacji zespołu i pracownika oraz zadań zespołowych,
Udoskonalisz swoje umiejętności budowania i rozwijania zespołu
Nabędziesz umiejętności motywowania pozafinansowego, dostosowanego do modelu osobowościowego pracownika,
Dowiesz się jakie są Twoje mocne i słabe strony jako menedżera
Nabędziesz wiedzę potrzebną do delegowania zadań i uprawnień,
Poznasz sposoby formułowania celów i ustalania priorytetów,
Poznasz metody rozwijania umiejętności i określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań,
Nauczysz się rozpoznawać i zapobiegać oraz wykorzystywać konflikty do rozwoju jednostek i zespołów
Poznasz metody motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu
Zdobędziesz umiejętność inicjowania procesu budowania poczucia wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa wśród współpracowników
Poznasz nowoczesne techniki moderowania pracy zespołowej.
Rozszerzysz wiedzę na temat własnych reakcji w relacji z zespołem,
Określisz swój indywidualny profil lidera
Wzmocnisz swoją skuteczność w przekazywaniu konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom – informacja zwrotna i jej funkcja motywacyjna,
Poznasz bariery komunikacyjne

PROGRAM:
www.solberg-szkolenia.pl

Program szkolenia:

PROGRAM:

1. MODUŁ I - Kreowanie postawy lidera- odkrycie własnego potencjału.

Autoanaliza i samoocena- określanie indywidualnego profilu lidera

Autoprezentacja — co wpływa na to, jak postrzegają nas inni

Dlaczego ważne jest odpowiednie kształtowanie własnego wizerunku,

Aspekty komunikacji niewerbalnej.

Cechy, postawa, funkcje, pozycja sprawnego menedżera

Moje miejsce w zespole

2. MODUŁ II Kompetencje przywódcy zespołu

Style kierowania w aspekcie zarządzania zespołem.

Skuteczne podejmowanie decyzji.

Osiąganie wyników przez zespół

Co powinno wyróżniać menedżera / lidera spośród innych osób?

Identyfikacja naturalnego stylu zarządzania

Pozytywy i negatywy indywidualnych predyspozycji oraz kształtowanie indywidualnych zdolności menedżerskich / przywódczych

Umiejętność kierowania sobą

Decyzja: menedżer czy lider – czyli kogo potrzebuje mój zespół?

3. MODUŁ III Autorytet menedżera- budowanie wiarygodności lidera

Autorytet lidera- kompetencja, wiedza, doświadczenie i osobowość.

Rola lidera jako członka zespołu

Budowanie zaufania lidera w zespole – jakie dokładnie zachowania budują zaufanie pracowników a jakie je niszczą?

Dobry czy zły szef?

Wspólne działanie

4. MODUŁ IV Zadanie, jako cel działania zespołu

Czym się różnią cele osobiste od celów zespołu?

Metoda SMART

Jak komunikować cele

Cele strategiczne i operacyjne

Zadania jako motywator dla pracownika – jak określić zadanie

5.MODUŁ V - Skuteczna komunikacja podstawowym narzędziem menedżera

Funkcje komunikacji w procesie kierowania.

Rodzaje słuchania i rola czujnego słuchania w zadowalającej współpracy

Angażowanie pracowników do działania

Bariery komunikacyjne i ich eliminowanie

6. MODUŁ VI- Tworzenie sprawnego, dynamicznego zespołu

Typy osobowości

Identyfikacja własnego typu osobowości

Misja, wspólny cel i wartości zespołu i firmy

7. MODUŁ VII- Motywacja pracownika

Podstawowe zasady motywowania zespołu i pracownika

Jak motywacja wpływa na wydajność pracownika

Pułapki i błędy w motywowaniu zespołu- jak ich uniknąć

8. MODUŁ VIIIUmiejętność delegowania zadań

Delegowanie jako narzędzie motywowania

Warunki skutecznego delegowania zadań

Przeszkody w skutecznym delegowaniu

Diagnoza indywidualnych kompetencji w zakresie delegowania uprawnień

Praktyczne wskazówki delegowania zadań pracownikom

Ustalanie priorytetów

9.MODUŁ IX: Jak efektywnie pracować z zespołem?

Przekazywanie celów i efektywna organizacja pracy zespołu

Cechy efektywnego zespołu

Role zespołowe a motywacja

10. MODUŁ X Sytuacje konfliktowe i trudne w zespole

Sztuka prowadzenia rozmowy za pomocą pytań,

Feedback informacja zwrotna

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

11. MODUŁ XI Asertywność w kontaktach interpersonalnych

Istota asertywności

Asertywne wyrażanie opinii

Efektywne sposoby egzekwowania wspólnych ustaleń

Metody asertywności: asertywne proszenie, reagowanie na prośby, odmawianie,

Konstruktywna krytyka i ocena

12. MODUŁ XII – Skuteczne planowanie działań a zarządzanie sobą w czasie

Złota zasada Pareto

Dobra organizacja dnia czynnik sukcesu zawodowego

Jak efektywnie wykorzystać 24 h, czyli zarządzanie sobą w czasie

Najlepsze praktyki w planowaniu działań

13. MODUŁ XIII Podsumowanie i ewaluacja szkolenia

Indywidualny Plan Działania

Metodologia:

Metodologia prowadzenia szkolenia:
Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe:
- symulacje, - mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe,
- dyskusje moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study.
 
Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.
 
Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.
 
!Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.
 Gwarancje SOLBERG:
gwarancja realizacji szkolenia – jako nieliczni z grona firm szkoleniowych nie odwołujemy swoich szkoleń
gwarancja małej grupy, tak by skupić się maksymalnie na każdym uczestniku
gwarancja warsztatowej formy szkolenia, tak by zwiększyć efektywność szkolenia
gwarancja indywidualnego podejścia do każdego uczestnika- powiedz nam o swoich oczekiwaniach a dostosujemy szkolenie do Twoich potrzeb

Materiały dydaktyczne:

Uczestnicy:
Szkolenie polecane dyrektorom, kierownikom, menadżerom zainteresowanym poprawą swoich wyników, liderom poszukującym nowych sposobów oddziaływania, specjalistom przygotowującym się do zadań zarządczych; każdemu, kto organizuje pracę własną i innych.
 
 
Czas trwania:
2 dni -16 h
CENA SZKOLENIA:
1550 zł netto / os (zwolnienie z VAT)
 
 
Cena szkolenia zawiera:
pakiet materiałów szkoleniowych,
obiad + przerwy kawowe,
certyfikat ukończenia szkolenia
opcjonalnie możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem w dniach szkoleniowych

Referencje:

Kim jesteśmy?
 
Grupę Szkoleniowa SOLBERG tworzą ludzie, którzy w branży szkoleniowej pracują od lat. Nasi trenerzy posiadają często ponad 20-letnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Jesteśmy dynamiczni, otwarci, kreatywni a naszą wspólną pasją jest organizowanie szkoleń.
 
Cechuje nas skuteczność, odpowiedzialność za powierzone zadania, zaangażowanie oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. Kierujemy się nadrzędnymi zasadami otwartości, wiarygodności i rzetelności. Współpracę z partnerami biznesowymi opieramy na uczciwości i budowaniu długofalowych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku.
 
Grupa Szkoleniowa SOLBERG to zespół wyselekcjonowanych trenerów, coachów, doradców i wysokiej klasy ekspertów posiadających doskonałe przygotowanie merytoryczne, wybitne zdolności dydaktyczne oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych.
 
Co ważne, trenerzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, by inspirować naszych Klientów do osiągania lepszych rezultatów biznesowych. Posiadają również ugruntowane doświadczenie szkoleniowe, w ramach którego wypracowali wiele aktywizujących i niestandardowych metody pracy, docenianych przez uczestników.

Atutem naszej kadry jest również wieloletnie doświadczenie w realizacji usług doradczo- szkoleniowych w zakresie rozwoju organizacji. To kreatywni profesjonaliści potrafiący spojrzeć na funkcjonowanie organizacji, jak i pracowników z wielu perspektyw.
 
 
! Należymy do grona firm szkoleniowych posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.24/00207/2014
 
! Wszystkie nasze szkolenia mogą być finansowane przez KFS
 
! Posiadamy wpis do Rejestru Usług Rozwojowych (RUR), w ramach którego może świadczyć usługi szkoleniowe, które są już dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

CO NAS WYRÓŻNIA?
intensywny trening umiejętności
małe grupy szkoleniowe pozwalające na coachingowy model pracy
indywidualne podejście do każdego uczestnika
badanie potrzeb i oczekiwań uczestników przed szkoleniem (ankiety przedszkoleniowe) i dostosowanie do nich szkolenia
elastyczność w prowadzeniu szkoleń
nie odwołujemy szkoleń: szanujemy każdego uczestnika

  • Poznań (woj. wielkopolskie), 25.1.2018 - 26.1.2018
  • Kraków (woj. małopolskie), 5.2.2018 - 6.2.2018
  • Warszawa (woj. mazowieckie), 15.2.2018 - 16.2.2018
  • 1 użytkownik - 5 %
  • 2-5 użytkowników - 10 %
  • 6-10 użytkowników - 20 %