Szkolenie - Kodeks Postępowania Administracyjnego

Typ oferty: e-Learning
Tematyka: Finanse i rachunkowość » administracja podatkowa
Administracja » administracja samorządowa
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1217.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Szkolenie online ma charakter autorski i została przygotowana przez „praktyka dla praktyków”, przy założeniu jego otwartego charakteru, ponieważ jest ono dedykowane dla szerokiego kręgu osób, których aktywność zawodowa związana jest z szeroko pojętą administracją publiczną (rządową i samorządową) i które na co dzień prowadzą lub uczestniczą w prowadzeniu postępowań administracyjnych.

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników:

uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej pomagających w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu w bieżącej pracy przepisów k.p.a. przy uwzględnieniu ich gruntownej i brzemiennej w skutkach nowelizacji, która weszła w życie z dn. 1 czerwca 2017 r., a także kolejnych nowelizacji w tym związanych z COVID-19,
wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem znowelizowanych przepisów k.p.a. oraz propozycja ich prawidłowej i bezpiecznej wykładni;
przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, które będą powstawały w trakcie prowadzenia postępowań administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a.
wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej oraz przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi w trakcie prowadzenia postępowań sądowo-administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a oraz p.p.s.a.

Program szkolenia:

Podstawy i ramy prawne postępowania administracyjnego
Zakres „regulacji k.p.a. w ujęciu praktycznym
Zasady ogólne postępowania administracyjnego w ujęciu praktycznym
Organ administracji publicznej w ujęciu praktycznym
Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej oraz organu administracji publicznej w ujęciu praktycznym
Strona postępowania administracyjnego
Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania
Doręczenia w k.p.a. w ujęciu praktycznym
Wezwania w k.p.a. w ujęciu praktycznym (cel, treść, adresaci, forma i tryb)
Terminy w kpa
Wszczęcie postępowania w ujęciu praktycznym
Udostępnianie akt – najczęstsze błędy i problemy praktyczne
Postępowanie dowodowe w ujęciu praktycznym
Zawieszenie postępowania w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma, tryb)
Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania (art. 106 i 106a k.p.a.)
Decyzja administracyjna w ujęciu praktycznym z pespektywy organu I instancji
Postanowienia w ujęciu praktycznym (forma, elementy składowe i tryb wydawania)
Mediacja w postępowaniu administracyjnym
Nowa konstrukcja ugody administracyjnej
Tryb „milczącego załatwienie sprawy”
Administracyjne postępowanie uproszczone (art. 163b-163g k.p.a.) – kilka uwag praktycznych
Odwołanie – z praktycznej perspektywy organu I instancji
Zażalenie w ujęciu praktycznym (forma, elementy, tryb)
Wznowienie postępowania w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)
Uchylenie decyzji w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)
Zmiana decyzji w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)
Stwierdzenie nieważności decyzji w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)
Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)
Nowe regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.):
Wydawanie zaświadczeń w ujęciu praktycznym

Metodologia:

szkolenie w formie interaktywnej prezentacji z zakresu praktycznego zastosowania przepisów postępowania administracyjnego po bieżących nowelizacjach k.p.a.;
elementy warsztatów z zakresu zastosowania przepisów postępowania administracyjnego po nowelizacji k.p.a.;
szkolenie ilustrowane praktycznymi przykładami „z życia” (casy study), odpowiedzi na pytania uczestników;
modele i schematy postępowania, procedury „krok po kroku”, check listy;
prezentacja i omówienie przydatnych wzorów (szablonów) dokumentów, pism oraz rozstrzygnięć (wezwania, zawiadomienia, postanowienia, decyzje);
zaprezentowanie dobrych praktyk i standardów organizacyjnych przyjętych w innych organach i podmiotach szeroko pojętej administracji publicznej;
analiza najnowszego orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w tym dotyczącego postępowań wszczętych już po 1 czerwca 2017 r.;
prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych oraz proponowanych rozwiązań prawnych i dobrych praktyk zdobywanych w trakcie świadczenia na co dzień pomocy prawnej dla naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych oraz proponowanych rozwiązań prawnych i dobrych praktyk wypracowanych w związku z reprezentowaniem ww. organów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym (w ponad 320 sprawach sądowych)

Rozkład godzinowy:

Czas trwania I i II dzień:

08:45 – 09:00 logowanie do platformy
09:00 – 15:00 zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową

Dostępne terminy:
21-22.12.2020
11-12-02-2021

Odbiorcy szkolenia:

Osoby pełniące funkcję organów administracji publicznej
Pracownicy organów administracji rządowej
Pracownicy organów administracji samorządowej