Szkolenie - Komunikacja interpersonalna i asertywność

Typ oferty: szkolenie zamknięte
Tematyka: Umiejętności osobiste » Umiejętności Osobiste
Czas trwania: 1 lub 2 dni
Wartość: 4674.00 zł

Organizator szkolenia:

Logo firmy VIDI Centrum Rozwoju Kadr
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 32 470 11 75
  • Adres e-mail: beata.motor@superszkolenia.pl

Informacje podstawowe:

Warsztat jako kompendium wiedzy o komunikacji i związanych z nią pułapkach. Pozwala zrozumieć, na czym polega precyzja przekazu, poznać wpływy mowy ciała i wyrażanych emocji na jego skuteczność. Uczy asertywności i reakcji na agresywną krytykę. Pokazuje jak sobie radzić z rożnymi typami współpracowników.

Program szkolenia:

Wprowadzenie do komunikowania się perswazyjnego.
Schemat potrzeb indywidualnych.

Interakcja społeczna:
pierwsze wrażenie,
„usta organizacji”

7 zasad kształtowania wypowiedzi.
Sterowanie poprzez przekaz niewerbalny.
Filtry komunikacyjne.

Kształtowanie dialogu.
Budowanie poczucia tożsamości grupowej.
Reagowanie kontrolowane.
Wywoływanie automatycznych wzorców zachowań.
Przełamywanie lodów.
Własny styl kierowania ludźmi.
Style prowadzenia rozmów.
Stosowanie kar i nagród.

Komunikacja perswazyjna.
Komunikaty jednostronne i dwustronne.
Zachowania oparte na emocjach.
Komunikaty emocjonalne i racjonalne.
Dane obiektywne i subiektywne.
Oddziaływanie na zmysły.
Zadawanie pytań otwartych , zamkniętych i sugerujących.
Język korzyści.
Presupozycje.
Typy osobowości biznesowych
Czym jest osobowość i temperament Osobowość a kompetencje zawodowe
Wpływ cech osobowości i temperamentu na potencjał zawodowy człowieka
Rola dopasowania osobowościowego pracownika do stanowiska i miejsca pracy
Przegląd nowoczesnych teorii i koncepcji osobowości
Szesnaście typów osobowości i temperamentu w koncepcji MBTI (the Myers-Briggs Type Indicator), opartej na osiągnięciach C.G.Junga
Określanie typu osobowości – proste metody diagnozy typu osobowości

Zasady bezpośredniego wpływu społecznego.
Zasada autorytetu.
Zasada niedostępności.
Zasada kontrastu.
Zasada wzajemności.
Zasada zaangażowania.
Zasada budowania sympatii.
Zasada dowodu społecznego.

Asertywność w sytuacjach stresowych
Postawa asertywna (nastawienie do siebie, drugiego człowieka i życia)
Zachowanie asertywne a zachowanie nieasertywne (bierne, agresywne, manipulacyjne)
Czynniki hamujące asertywność
Asertywność w kontaktach z klientami i współpracownikami.
Wzmacnianie motywacji do rozwijania asertywności.
Rozpoznanie obszarów interakcji społecznych, w których osoba zachowuje się asertywnie i nieasertywnie.

Rozwijanie postawy asertywnej:
praca z „hamulcami” asertywności,
budowanie i wzmacnianie pozytywnego obrazu siebie,
poszerzanie samowiedzy,
życie w zgodzie ze swoimi wartościami,
wytyczanie realistycznych celów,
dbanie o siebie, kontakt ze swoimi uczuciami,
rozwijanie samokontroli,
wzmacnianie umiejętności wyboru.

Rozwijanie umiejętności asertywnego zachowania się w różnych sytuacjach społecznych:

przedstawianie swojego stanowiska,mówienie „nie”,
przyjmowanie krytyki, sztuka konstruktywnego krytykowania,
dbanie o swoje prawa,
odpowiadanie na komplementy.

Metodologia:

Warsztaty VIDI Centrum Rozwoju Kadr są szkoleniami narzędziowymi. Co oznacza, że uczestnicy dostają do ręki gotowe narzędzia pracy, które mogą wykorzystać już następnego dnia.
Szkolenie od samego początku ma postać praktyczną są to studia przypadków praktycznych. Odgrywanie ról, ćwiczenia, autoanaliza w oparciu o realizowane w trakcie treningu zadania.

Metody szkolenia:
80 % czasu szkolenia- warsztaty, ćwiczenia, aktywizacja zawodowa.
20 % czasu szkolenia- teoria (inspiracja) poparta przykładami z życia

ćwiczenia,
studia przypadków,
gry sytuacyjne,
mikro-wykłady,
symulacje
dyskusje moderowane,
autoprezentacje i odgrywanie ról.

Ze względu na małą grupę szkoleniową, ale również na fakt, iż szkolenie poprowadzi doświadczony praktyk, zazwyczaj poruszane są również inne, indywidualne problemy zgłaszane przez uczestników. Nasze szkolenia są elastyczne i dostosowują się do potrzeb uczestników, tak aby każdy z nich odniósł jak największe korzyści, przyczyniając się w ten

Przyznawane certyfikaty:

Certyfikat Ukończenia Szkolenia VIDI

Termin do ustalenia z Oferentem...

Rabat do ustalenia z Oferentem...