Szkolenie - Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Umiejętności osobiste » komunikacja
Umiejętności osobiste » autoprezentacja
Umiejętności osobiste » Umiejętności Osobiste
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1660.50 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
 • Numer telefonu: 224165555
 • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Podstawowym celem warsztatu jest zatem dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego komunikowania się w sytuacjach zawodowych, w których sprawna komunikacja jest narzędziem tworzenia i podtrzymywania relacji społecznych oraz współpracy między ludźmi. Sprawna komunikacja i współpraca wewnątrz firmy ma bezpośrednie przełożenie na relacje i współpracę z innymi podmiotami. Znaczną część warsztatu zajmować będą aktywności tworzące pozytywny klimat sprzyjający komunikacji nastawionej na współpracę.

Cel szkolenia:
Wzrost świadomości roli pracowników oraz ich zależności między sobą.
Zdobycie umiejętności wglądu i analizy własnych zachowań w komunikacji interpersonalnej
Zapoznanie Uczestników z zasadami skutecznej komunikacji budującymi współpracę w zespole
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dla zwiększenia efektywności
w komunikacji interpersonalnej i zadaniowej.
Poznanie zasad i udoskonalenie umiejętności w zakresie efektywnego komunikowania się zorientowanego na budowanie „mostów komunikacyjnych” w każdej relacji i sytuacji zawodowej, a szczególnie konfliktowej
Radzenie sobie negatywnymi emocjami swoimi i innych
Uporządkowanie i ujednolicenie wiedzy i umiejętności z zakresu procesu kierowania zespołem

Pogłębienie umiejętności psychospołecznych związanych z procesem kierowania podwładnymi – aspekt komunikacyjny

Program szkolenia:

CO SPRAWIA, ŻE CZUJEMY SIĘ RAZEM DOBRZE?
Cechy osobowości i zachowania wpływające na pojawianie się sympatii między ludźmi
W jaki sposób łamać stereotypy – pozytywne nastawienie
Sposoby budowania i podtrzymywania sympatii między ludźmi

W JAKI SPOSÓB SIĘ KOMUNIKUJEMY?
Umiejętności komunikacyjne uczestników – co należy wzmacniać a co warto poprawić?
Bariery komunikacyjne – dlaczego nie warto decydować za innych?
Opór komunikacyjny – w jaki sposób zachęcić innych by mówili

PRZYCZYNY BRAKU WSPÓŁPRACY
Przyczyny strukturalne (wynikające z sytuacji współzależności)
Bariery komunikacyjne współpracy (bariery negocjacyjne)
Techniki komunikacyjne przełamujące bariery współpracy
Jak zmieniać „ich” nastawienie?
Jak opanować swoje emocje?
Jak przekształcać „ich” stanowisko?
Jak zwiększać „ich” satysfakcję?
Jak radzić sobie z „ich” poczuciem siły?

PRZEKAZYWANIE KONSTRUKTYWNEJ INFORMACJI ZWROTNEJ JAKO METODY BUDOWANIA WSPÓŁPRACY W ZESPOLE I POZA NIM
Jaką funkcję pełni informacja zwrotna?
Czy informacja zwrotna jest dla nadawcy czy dla odbiorcy?
Formułowanie informacji zwrotnej

JAK KOMUNIKACJA BUDUJE WSPÓŁPRACĘ?
Efekt komunikacji – jak rozpoznać wspólne cele?
Trwała współpraca – jak diagnozować potrzeby swoje i innych by skutecznie się z nimi komunikować?

JAKA PEŁNIE ROLĘ W ZEPOLE I JAKIE MA TO ZNACZENIE DLA WSPÓŁPRACY
Jaką rolę pełnie w zespole
Jakie zadania wykonuję najlepiej

EFEKTYWNOŚĆ PROCESU KOMUNIKACJI
Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji
Umiejętność pracy w zespole
Samokontrola w procesie komunikacji

CZYM JEST KOMUNIKACJA MENADŻERSKA? OBSZARY, CELE I MODELE KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ.
Funkcje i formy komunikacji menedżera.
Zidentyfikowanie czynników obniżających jakość komunikacji w różnych obszarach.

INTEGRACJA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

 • Kraków (woj. ), 25.10.2018 - 26.10.2018
 • Karpacz (woj. ), 3.12.2018 - 4.12.2018
 • Gdańsk (woj. ), 15.11.2018 - 16.11.2018
 • Wrocław (woj. ), 22.11.2018 - 23.11.2018
 • Zakopane (woj. ), 10.12.2018 - 11.12.2018
 • Warszawa (woj. ), 17.12.2018 - 18.12.2018
 • Warszawa (woj. ), 24.1.2019 - 25.1.2019
 • Poznań (woj. ), 25.2.2019 - 26.2.2019
 • Rzeszów (woj. ), 7.3.2019 - 8.3.2019
 • Wrocław (woj. ), 21.3.2019 - 22.3.2019
 • Warszawa (woj. ), 4.4.2019 - 5.4.2019
 • Kraków (woj. ), 13.5.2019 - 14.5.2019
 • Gdańsk (woj. ), 13.6.2019 - 14.6.2019
 • 1 użytkownik - 12 %
 • 2-5 użytkowników - 20 %