Szkolenie - Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Administracja » administracja samorządowa
Szkolenia HR » Kadry i Płace
Czas trwania: 1 dzień
Wartość: 799.50 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Korzyści dla uczestników:

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje imienny dyplom potwierdzający ukończenie kursu jak też materiały szkoleniowe i szablony dokumentacji w wersji elektronicznej oraz możliwość konsultacji poszkoleniowych drogą mailową.

Program szkolenia:

Prawo do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
Podmiot kontrolujący
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Przesłanki wyłączenia kontrolującego
Upoważnienie do udziału w kontroli osoby posiadającej wiedzę specjalistyczną
Przebieg kontroli
Zakres uprawnień kontrolującego
Prawo korzystania z pomocy funkcjonariuszy innych organów kontroli lub Policji
Obowiązki kontrolowanego
Ustalanie stanu faktycznego na podstawie zebranych dowodów
Protokół kontroli
Termin zakończenia kontroli
Skutki stwierdzenia naruszeń
OBSZARY NA KTÓRE TRZEBA ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA WYPADEK KONTROLI
Monitoring wizyjny
Monitoring poczty elektronicznej
Upoważnienie do przetwarzania danych
Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych – polityki, regulaminy
Dokumentacja osobowa – archiwa
Korzystanie z usług podmiotów trzecich
Rejestr naruszeń
Niszczenie dokumentacji
Zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych – art. 5 RODO
Podsumowanie szkolenia.

Rozkład godzinowy: 10:00 – 17:00

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do każdego podmiotu który przetwarza dane osobowe, zarówno do właścicieli firm (Administratorów Danych Osobowych) jak również dla Inspektorów Ochrony Danych oraz każdej osoby która pracuje na danych osobowych i jest odpowiedzialna za ich ochronę i może brać czynny udział w kontroli Organu Nadzorczego.

  • Warszawa (woj. ), 10.6.2019 - 10.6.2019
  • Wrocław (woj. ), 15.7.2019 - 15.7.2019