Szkolenie - LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie jakością » zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością » zarządzanie produkcją
Lean Manufacturing » Lean Manufacturing
Czas trwania: 72 godziny dydaktyczne - 9 dni
Wartość: 6642.00 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Progress Project Sp. z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 22 460 46 12
  • Adres e-mail: marketing@progressproject.pl

Informacje podstawowe:

XIV edycja
16-18 stycznia 2019r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
13-15 lutego 2019r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
28 lutego-1 marca 2019r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
28 czerwca 2019r. - OBRONA ON-LINE

Opis i cele szkolenia
GREEN BELTS (Zielone Pasy) to członkowie zespołu, którzy uczą się przyjętego modelu rozwiązywania problemów, kluczowych narzędzi do wspierania modelu oraz ról i odpowiedzialności członka zespołu. Sprawnie posługują się metodyką DMAIC w rozwiązywaniu problemów organizacji. Działają z zespołem, blisko procesu, systematycznie i efektywnie usuwając przyczyny problemów w miejscu ich powstawania.
Przedmiotem szkolenia jest nabycie praktycznej umiejętności stosowania połączonej metodologii Lean Manufacturing oraz Six Sigma w organizacji. Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji Lidera Lean Six Sigma, mającego za zadanie nadzór nad zdefiniowaniem obszarów stosowania podejścia LSS. Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza niezbędna do efektywnego prowadzenia projektów Lean Six Sigma na poziomie Green Belt – wykorzystując podejście DMAIC.

Celem szkolenia jest zapoznanie wyselekcjonowanej grupy pracowników z programem Lean Six Sigma oraz przygotowanie ich do samodzielnego wdrażania i stosowania metodyki DMAIC przy rozwiązywaniu problemów. Szkolenia pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia projektów Six Sigma na poziomie Green Belt.
Szkolenie odbywa się w blokach (sesje szkoleniowo-doradcze), pomiędzy którymi uczestnicy mają czas na prace nad własnymi projektami, każdy z uczestników szkolenia wybiera problem ze swojego otoczenia i pracuje na własnym projekcie, który ma ten problem rozwiązać. Jest to nieodłączny element szkolenia, na każdej sesji projekty uczestników są analizowane, sprawdzany jest poziom realizacji, poprawność stosowanych narzędzi i główne obszary do poprawy.
OGÓLNE ZASADY WYBORU PROJEKTU DLA GREEN BELT:
Kiedy rozpoczynasz przygodę z LSS bądź nie możesz dokonać wyboru, bądź masz bogactwo wyboru, bądź nie jesteś pewna/pewien, że projekt, którym się zajmujesz będzie adekwatny do potrzeb, wówczas możesz dokonać wyboru obszaru doskonalenia podczas udziału w pierwszym module szkolenia. W pierwszym module szczegółowo omawiamy funkcjonowanie organizacji/ działu/ obszaru/ produktu/ usługi w firmie, definiujemy obszary istotne z punktu widzenia klienta (CTQ) lub biznesu (CTB), opracujemy metodę badania efektywności obszaru (VOP) i to w jakim stopniu skutecznie spełniamy wymagania klientów (VOP=?=VOC).

Dla tych uczestników, którzy są już zaangażowani w prace, projekt:
• powinien dotyczyć istotnego problemu,
• problem powinien być widoczny w istniejącym procesie, który można obserwować,
• nie ma rozwiązania na wskazany problem (jeżeli masz już dobre rozwiązanie po prostu je wprowadź),
• szacunkowe oszczędności/koszty związane z problemem powinny być istotne z punktu widzenia (reguła B/C w czasie zdefiniowanym przez organizację).

CERTYFIKACJA
Certyfikat jest zgodny z wymaganiami standardu:
ISO 18404:2015 Quantitative methods in process improvement - Six Sigma;
Competencies for key personnel and their organizations in relation to Six Sigma and Lean implementation

Warunki uzyskania certyfikatu LEAN SIX SIGMA Green Belt wydanego przez Progress Project:
• ukończenie projektu realizowanego w trakcie szkolenia i przesłanie pełnej dokumentacji, maksymalnie do 3 miesięcy od ukończenia szkolenia,
• szczególnej ocenie podlegać będzie praktyczne zastosowanie metody DMAIC,
• zdanie egzaminu certyfikującego i obrona projektu,
• obrona projektu odbywa się poprzez e-konsultacje.
Szkolenie może stanowić podstawę do rozpoczęcia kursu na poziomie LSS BLACK BELT CERTYFIKAT.

Program szkolenia:

Sesja 1: dzień 1-3

Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 70:30.

1. Wstęp do Six Sigmy:
• istota podejścia Lean + Six Sigma,
• fazy metody Six Sigma DMAIC,
• struktura LSS w organizacji: YB/GB/BB.

2. DMAIC: Faza DEFINE:
• orientacja na klienta, głos klienta - VOC,
• określenie problemu,
• SIPOC - VOP,
• Matryca C&E,
• straty w procesach COPQ,
• miary jakościowe VOC VOP,
• ludzie – procesy - cele,
• model procesu - 7M,
• problem statystyczny y=f(x)+ε,
• karta projektowa,
• lista kontrolna fazy Define.

3. DMAIC: Faza MEASURE:
• miary jakości: CTQ/CTB,
• typy miar: dyskretne/ciągłe,
• plan zbierania danych,
• wiarygodność systemu pomiarowego: Gage R&R,
• obliczanie Sigma Level: DPMO/Cp_Cpk,
• lista kontrolna fazy Measure.

Sesja 2: dzień 4-6
Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 60:40.

1. DMAIC: Faza ANALYZE:
• skrzynka narzędziowa Problem Solving/Process Improvement,
• definiowanie głównych przyczyn problemu,
• pogłębiona analiza procesu - 5Why/5W1H,
• mapowanie procesu – VSM, Flow diagram,
• analiza przepływu wartości - TOC,
• analiza strumienia wartości: Muda-Mura-Muri,
• charakterystyka populacji: Statystyki,
• charakterystyka populacji: Rozkłady,
• charakterystyka populacji: Przedziały ufności,
• wnioskowanie: hipotezy,
• wnioskowanie: analiza wariancji,
• wnioskowanie: analiza zależności regresji i korelacji,
• analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu FMEA,
• weryfikowanie głównych przyczyn,
• lista kontrolna fazy Analyze.

Sesja 3: dzień 7-8
Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 40:60.

1. DMAIC: Faza IMPROVE:
• generowanie rozwiązań,
• stosowane praktyki LEAN Tools: JIT/5s/Poka Yoke/OPF,
• planowanie działań w oparciu wyniki analizy FMEA,
• wybór rozwiązań – metoda podejmowania decyzji PDPC,
• plan wdrożenia - zarządzanie projektami,
• zarządzanie projektami - pola sił,
• lista kontrolna fazy Improve.

2. DMAIC: Faza CONTROL:
• dokumentowanie zmian - SOP,
• monitorowanie procesu – SPC,
• przekazywanie odpowiedzialności - RACI,
• plan kontroli procesu - CPP,
• lista kontrolna fazy Control.

3. Prezentacja projektu GB - dla chętnych.

4. Test wiedzy - poziom Green Belt.

5. Podsumowanie szkolenia.

Sesja 4: dzień 9. Obrona pracy - certyfikacja.
1. Praca własna nad dokończeniem projektu. Przesłanie dokumentacji zakończonego projektu do prowadzącego i obrona projektu w formie rozmowy on-line.

Program jest zgodny ze standardem międzynarodowym:
ISO 13053:2011 Quantitative methods in process improvement – Six Sigma,
Part 1: DMAIC methodology; Part 2: Tools and techniques

Materiały dydaktyczne:

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe

Przyznawane certyfikaty:

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  • Warszawa (woj. mazowieckie), 16.1.2019 - 18.1.2019
  • 2-5 użytkowników - 5 %