Szkolenie - Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online

Typ oferty: e-Learning
Tematyka: Zarządzanie zespołem » przywództwo
Zarządzanie zespołem » kierowanie
Logistyka » zarządzanie produkcją
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1168.50 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Celem warsztatów, bo tak należy nazwać to spotkanie online (70% czasu to ćwiczenia) jest rozwój wiedzy brygadzisty, mistrza w zakresie:

wspierania, motywowania i budowania zespołu,
wyboru najskuteczniejszej formy zarządzania podległym personelem,
analizy przyczyn powstawania konfliktów wewnątrz zespołowych i określenie metod zapobiegania im,
doskonalenia postawy asertywnej,
skutecznych metod zarządzania czasem.
Jest to skondensowana pigułka wiedzy praktycznej, która pozwoli rozwinąć umiejętności uczestników
w zakresie:

rozpoznawania rzeczywistych intencji i motywacji podwładnych oraz partnerów dyskusji
i prowadzonych działań (bazowanie na faktach, nie własnych wyobrażeniach),
inspirowania pracowników do efektywnego działania,
skutecznej argumentacji i wywierania pozytywnego wpływ na drodze werbalnej
i pozawerbalnej, co pozwala budować pozytywny wizerunek własny oraz reprezentowanej organizacji,
lepszego dostrzegania potrzeb zespołu i skuteczniejszego reagowania na konflikt w zespole
w oparciu o świadomą postawę asertywną w trudnych sytuacjach,
efektywnego delegowania uprawnień w oparciu o plan pracy.

Spotkanie będzie prowadzone przez praktyka z wieloletnim stażem w zakresie zarządzania produkcją.

Program szkolenia:

Przywództwo – osobowość lidera

Menadżer – pozytywy – negatywy
Style zarządzania a moi pracownicy
Budowanie wizerunku przywódcy
Budowanie relacji międzyludzkich

Zasady procesu komunikacji.
Dobre i złe nawyki komunikacyjne.
Najczęściej popełniane błędy podczas komunikacji.
Budowanie pozytywnego wizerunku.
Techniki wywierania wpływu.
Świadomy i nieświadomy poziom komunikacji.
Budowanie i motywowanie zespołu

Motywy postępowania
Motywowanie podwładnych (integracja zespołu)
skuteczne przekazywanie poleceń
kontrola
pochwała vs. (motywująca) nagana

Zarządzanie personelem – „miękkie” prawa zarządzania
Rozwijanie postawy asertywnej

Postawa asertywna (nastawienie do siebie, drugiego człowieka i życia).
Zachowanie asertywne a zachowanie nieasertywne (bierne, agresywne, manipulacyjne).
Czynniki hamujące asertywność
Rozwijanie postawy asertywnej
praca z „hamulcami” asertywności,
budowanie i wzmacnianie pozytywnego obrazu siebie
Narzędzia wspierające rozwój kompetencji i zaangażowania pracowniczego

5S
System sugestii
5x Dlaczego?
Praca w małych grupach

Dostępny termin:
15-16.10.2020
Rozkład godzinowy:

pierwszy i drugi dzień:

08:45 – logowanie do platformy
9:00 – rozpoczęcie szkolenia
13:00 – 13:30 – obiad
ok. 16:00 – zakończenie szkolenia
Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową

Metodologia:

Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, moderacja metaplanowa, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z państwa doświadczeń).

Odbiorcy szkolenia:

Warsztaty skierowane są do kadry zarządzającej średniego i niższego szczebla w zakładach produkcyjnych.