Szkolenie - LISTA PŁAC 2017/2018 – METODY I TECHNIKI PRAWIDŁOWEGO SPORZĄDZANIA LIST PŁAC DLA PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Szkolenia HR » Szkolenia HR
Szkolenia HR » Kadry i Płace
Czas trwania: 1 dzień
Wartość: 676.50 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z prawidłowym naliczaniem list płac.

Program szkolenia:

Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy

Pojęcie wynagrodzenia za pracę oraz systemy wynagrodzeń

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Definicja i elementy składowe listy płac

Składki społeczne oraz składka zdrowotna, FP, FGŚP

Zaliczka na podatek dochodowy, a nowe progi kwoty wolnej od podatku 2017 oraz 2018

Wynagrodzenie za pracę oraz szczegółowe zasady jego obliczania

Wynagrodzenie oraz szczegółowe zasady jego obliczania

Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (urlop bezpłatny, zatrudnienie/zwolnienie w trakcie miesiąca itp.)
Wyliczenie wynagrodzenia przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
Wyliczenie wynagrodzenia – zmiana etatu w trakcie miesiąca
Wyliczenie wynagrodzenia – zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)

Wyliczanie wynagrodzenia za zwolnienie ze świadczenia pracy

w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
przy rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron
dla kobiety w ciąży
Wyliczanie wynagrodzenia brutto-netto

Obliczanie wynagrodzenia chorobowego, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich krok po kroku:

Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
wypłacane za roczny okres
Uzupełnianie podstawy do zasiłku w zależności od rodzaju wypłacanych składników
Uzupełnianie składników przyjmowanych do podstawy wymiaru zasiłku
Przyjmowanie do podstawy wymiaru składników w podwojonej wysokości
Wyrównywanie wypłaconego zasiłku
Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
Wynagrodzenie wypłacone z umów cywilnoprawnych w podstawie do zasiłków
Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
Przedawnienie roszczeń do zasiłków – zmiana 2016/2017
Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego do 1000,00 zł netto

Zasady rozliczania umów cywilnoprawnych:

Stawka godzinowa
Stała stawka wynagrodzenia, a przedstawiona ewidencja czasu pracy
Podstawa naliczania składek społecznych i składki zdrowotnej
Opodatkowanie umów cywilnoprawnych
Ryczałtowe umowy
Naliczanie list płac dla zleceniobiorców – przykłady różnych kalkulacji
Kilka tytułów do wypłaty wynagrodzenia dla jednego zleceniobiorcy czyli:
jak naliczyć wypłatę pracownikowi i zleceniobiorcy jednocześnie?
jak naliczyć wypłatę studentowi, który przestał studiować i inne przypadki zmian statusu zleceniobiorcy w praktyce?
jak naliczać wynagrodzenie zleceniobiorcom zatrudnionym jednocześnie na kilku umowach zlecenie?
Zleceniobiorca – własny pracownik – jak i kiedy naliczać składki – kiedy nie naliczamy wszystkich składek ZUS, jak naliczać podatek?
Jak rozliczać zwolnienie lekarskie zleceniobiorcy? Kiedy wypłacamy zasiłek? Jak rozliczyć zasiłek na dokumentach rozliczeniowych do ZUS? Jak zasiłek wypłacany zleceniobiorcy uwzględnić w rozliczeniach podatkowych?
Z jakich uprawnień “pracowniczych” może skorzystać zleceniobiorca?
Pytania i dyskusja

Metodologia:

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów, a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

  • Warszawa (woj. ), 18.12.2017 - 18.12.2017
  • Kraków (woj. ), 23.1.2018 - 23.1.2018
  • Warszawa (woj. ), 20.2.2018 - 20.2.2018
  • Wrocław (woj. ), 15.3.2018 - 15.3.2018
  • Warszawa (woj. ), 17.5.2018 - 17.5.2018
  • Wrocław (woj. ), 14.6.2018 - 14.6.2018