Szkolenie - Magazynowanie materiałów niebezpiecznych – jak to zrobić prawidłowo

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Szkolenia zawodowe » przemysł
Czas trwania: 1 dzień
Wartość: 738.00 zł
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy THETA Doradztwo Techniczne
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 42 253 01 01
  • Adres e-mail: j.krajewska@theta-doradztwo.pl

Informacje podstawowe:

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie czynności koniecznych do spełnienia przez przedsiębiorców magazynujących/składujących/przechowujących produkty chemiczne. Na szkoleniu zostanie przedstawiona między innymi klasyfikacja zagrożeń oraz ryzyka i sposoby zapobiegania pod kątem spełnienia wymagań określonych przepisami prawnymi. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązkami jakie na przedsiębiorców nakładają aktualnie obowiązujące wymagania prawne oraz przygotowanie do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków podczas audytów w świetle normy ISO 14001:2015.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne składowania materiałów niebezpiecznych:
a) składowanie wewnętrzne i zewnętrzne – podstawowe zasady,
b) oznakowanie CLP i oznakowanie miejsc składowania,
c) oznakowanie BHP.
2. Podział zagrożeń - klasyfikacja CLP i opisywane w niej zagrożenia.
3. Zdarzenia niepożądane:
a) uwolnienie (rozszczelnienie, wyciek, wydzielenie się zawartości),
b) wypadek z udziałem człowieka.
4. Zapobieganie i ograniczanie niepożądanych efektów:
a) wanny wychwytowe,
b) szafy zabezpieczające i ognioodporne,
c) pojemniki do składowania,
d) materiały absorbujące.
5. Zapobieganie zagrożeniom:
a) środki ochrony zbiorowej (urządzenia awaryjne),
b) środki ochrony osobistej (ochrona głowy, ubrania, okulary, rękawice),
c) szkolenia pracowników.
6. Ćwiczenia praktyczne i pokaz sprzętu.
7. Dyskusja.

Odbiorcy szkolenia:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć jak prawidłowo składować substancje niebezpieczne zgodnie z przepisami, a nie wiedzą jak to zrobić.

Referencje:

Szkolenie poprowadzi:
Agnieszka Dembińska – trenerka, konsultantka, audytor w dziedzinie bezpieczeństwa, środowiska oraz awarii przemysłowych, z ponad 20-letnim doświadczeniem w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami. Posiada także duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska. W pracy trenerskiej kładzie nacisk na indywidualne potrzeby uczestnika szkolenia oraz przekładanie teorii na praktykę. Specjalizuje się w konsultingu i doradztwie środowiskowym oraz audytowaniu systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 na zgodność z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska. Audytor w zakresie systemów ISO 14001, 9001, 22000, PN-N/OHSAS 18001 oraz specjalista BHP.

  • Łódź (woj. łódzkie), 10.5.2019 - 10.5.2019
  • Łódź (woj. łódzkie), 7.6.2019 - 7.6.2019