Szkolenie - Metody pracy nauczyciela kształtujące umiejętności kluczowe

Typ oferty: e-Learning
Tematyka: Umiejętności osobiste » Umiejętności Osobiste
Czas trwania: 30 dni
Wartość: 150.00 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 81 4413311
  • Adres e-mail: edukacja@wsns.lublin.pl

Informacje podstawowe:

Cel kursu:
Podstawowym celem kursu jest uporządkowanie i aktualizacja wiedzy z zakresu współzależności pomiędzy umiejętnościami kluczowymi, podstawami programowymi oraz metodami pacy nauczyciela. Każdy nauczyciel podczas swojej codziennej pracy może i powinien wnosić swój wkład w przygotowywanie uczniów do życia zawodowego w społeczeństwie. Niezbędny jest dobór takich metod nauczania oraz form organizacyjnych, które pozwolą nie tylko na zrealizowanie podstawy programowej z danego przedmiotu lecz także na wyposażenie ucznia w umiejętności kluczowe, które są narzędziem na całe życie

Program szkolenia:

Program szkolenia:

• Kompetencje kluczowe;
• Cele i zadania szkoły w dziedzinie kształcenia umiejętności kluczowych wynikające z podstaw programowych;
• Nowoczesne metody dydaktyczne w procesie kształcenia;
• Metoda projektu szczególnie polecana wśród metod kształtujących umiejętności kluczowe;

Metodologia:

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

Odbiorcy szkolenia:

Adresaci:
Kurs ten jest przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli świadomie dobierających metody i formy organizacyjne pracy z uczniem/słuchaczem na każdym etapie edukacyjnym

Materiały dydaktyczne:

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

Przyznawane certyfikaty:

Szkolenie kończy się uzyskaniem dwóch zaświadczeń:

- Doskonalenia zawodowego
- Nabycia umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej