Szkolenie - Motywowanie pracowników i zarządzanie zespołem

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie zespołem » przywództwo
Zarządzanie zespołem » motywowanie
Zarządzanie zespołem » kierowanie
Czas trwania: 2 dni 16 h
Wartość: Cena od 1750.00 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
 • Numer telefonu: (33) 300 31 45
 • Adres e-mail: BIURO@SOLBERG-SZKOLENIA.PL

Informacje podstawowe:

SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU- STRATEGIE ZARZĄDZANIA I MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW

Korzyści dla uczestników i firmy:

umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu bycia liderem zespołu, którym zarządzają, w kontekście motywacji zespołu i pracownika oraz zadań zespołowych,

nauczenie się sposobów doboru strategii motywacji do człowieka, zadania i funkcji,

nabycie umiejętności motywowania pozafinansowego, dostosowanego do modelu osobowościowego pracownika,

poznanie najważniejszych polskich osiągnięć w zakresie Motywacji 3.0,

poznanie metod rozwijania umiejętności i określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań,

nabycie umiejętności współpracy z pracownikiem w budowaniu jego efektywności zadaniowej oraz zaangażowania w realizację celów zespołowych i indywidualnych,

wzmocnienie swojej skuteczność w przekazywaniu konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom – informacja zwrotna i jej funkcja motywacyjna,

pogłębienie wiedzy o tym, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać,

poznanie sposobów egzekwowania wykonania zadań,

nabycie umiejętności efektywnego delegowania zadań,

nabycie umiejętności wyrażania pochwały i konstruktywnej krytyki,

poznanie nowoczesnych technik moderowania pracy zespołowej.

Grupa Szkoleniowa SOLBERG

biuro@solberg-szkolenia.pl

tel. (33) 300 31 45

kom. 698 920 368

www.solberg-szkolenia..pl

www.solberg.pl

Program szkolenia:

Obszerny szczegółowy program merytoryczny:

1. Kompetencje osobowościowe menedżera / lidera

• Co powinno wyróżniać menedżera / lidera spośród innych osób?

• Identyfikacja naturalnego stylu zarządzania – model X, Y

• Pozytywy i negatywy indywidualnych predyspozycji oraz kształtowanie indywidualnych zdolności menedżerskich / przywódczych

• Umiejętność kierowania sobą

• Decyzja: menedżer czy lider – czyli kogo potrzebuje mój zespół?

• Rola lidera jako członka zespołu

• Autorytet lidera – źródła władzy lidera

• Zadania lidera w zespole – rozwój partnerstwa i współpracy

• Budowanie zaufania lidera w zespole – jakie dokładnie zachowania budują zaufanie pracowników a jakie je niszczą?

2. Kim są moi pracownicy?

• Czego potrzeba żeby skutecznie motywować pracownika?

• Różnice: komunikacja, współpraca w zespole, podejmowanie decyzji – modele DISC i Thomas International

• Ćwiczenia praktyczne na modelu TI lub DISC

3. Inspiracje do lepszego motywowania i zarządzania

• Motywacje zakorzenione w biologii ludzkiego mózgu

• Zrozumienie ludzkiej natury podstawą skutecznej motywacji,

• Dwuczynnikowa teoria motywacji F. Herzberga – czynniki higieniczne a czynniki motywujące – różnice i powiązania, motywacja i demotywacja – odniesienia praktyczne do działania polskich przedsiębiorstw w II dekadzie XXI wieku

• Współczesne wyzwania motywacyjne - motywacja 2.0 - MOTYWACJA 3.0,

• Co może uczynić z nas liderów?

• Model przywództwa wg Instytutu Gallupa – prezentacja badań nad efektywnością liderów we współczesnych organizacjach biznesowych

4. Zadanie, jako cel działania zespołu

• Czym się różnią cele osobiste od celów zespołu?

• Metoda SMART

• Golden Circle – Simon Sinek – jak komunikować cele

• Cele strategiczne i operacyjne

• Zadania jako motywator dla pracownika – jak określić zadanie

5. Różnice między tym, co psychologia wie a tym, co robi biznes

• Dan Pink i zadziwiająca teoria motywacji

• Co motywuje i co demotywuje moich pracowników?

• Dwa miasta – czyli o podejściu ludzi do zadań

• Kto zabrał mój ser? – rzecz o motywacji w zmianie

6. Nowoczesne techniki pracy zespołowej wzmacniające motywację

• Atlassian (fedex day’s) – case study

• Metaplan na warsztat

• Jak pracują w Google? – case study

• Jak powstały: Gmail, Orkut, Google News?

• Środowisko zorientowane na wynik – czyli technologia ROWE

• Przykład Microsoft Encarta

• Burza mózgów

• Śnieżna kula

• Drzewo decyzyjne

• Metaplan

• ROWE i autonomia

• Fedex day

7. Podstawowe zasady motywowania zespołu i pracownika

• 7 sekretów motywacji

• Dopasowanie do modelu motywacji pracownika

• Technika SOG

• Delegowanie zadań

• Bądź liderem na 16 sposobów

• Wytłumacz ludziom Prawo Parkinsona

• Odpowiedzialność za wynik

• Motywujący feedaback

• Docenianie

• Praca w kluczowych projektach

• Wykorzystanie narzędzi coachingowych w motywowaniu.

• Pokolenie X i Y

• Nowy pracownik vs. „stary” pracownik.

• Jeżeli chcesz poznać charakter człowieka, daj mu władzę.

8. Umiejętność delegowania zadań

• Pierwszy grzech menedżerów

• Delegowanie jako narzędzie motywowania

• Warunki skutecznego delegowania zadań

• 7 stopni delegowania zadań

• Przeszkody w skutecznym delegowaniu

• Diagnoza indywidualnych kompetencji w zakresie delegowania uprawnień

• Praktyczne wskazówki delegowania zadań pracownikom

9. Jak zarządzać efektywnością pracownika?

• Jednominutowy manager Blancharda

• Jak budować odpowiedzialność pracownika za wynik?

• Jak precyzyjnie opisać oczekiwany rezultat?

• Skuteczność, efektywność, jakość, produktywność, terminowość – ważne wskaźniki

• Ustalanie celów pracy

• Jak zlecać zadania i jak efektywnie egzekwować wykonywanie poleceń?

• Jak docenić (pochwalić) pracownika? – praca z modelem

• Jak udzielić konstruktywnej krytyki? – praca z modelem

• Kontrola realizacji zadań

• Rozliczanie z realizacji zadań

• Badanie przyczyn niepowodzeń

10. Jak efektywnie pracować z zespołem?

• Przekazywanie celów i efektywna organizacja pracy zespołu

• Różnica między grupą a zespołem

• Cechy efektywnego zespołu

• Role zespołowe a motywacja

• Odpowiedzialność w zespole

• Co zagraża zespołowi w osiąganiu celów?

Metodologia:

Metodologia prowadzenia szkolenia:

Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe:

- symulacje, - mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe,

- dyskusje moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study.

Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych. Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań.

Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

! Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie polecane właścicielom, dyrektorom, kierownikom, menadżerom zainteresowanym poprawą swoich wyników, liderom poszukującym nowych sposobów oddziaływania, specjalistom przygotowującym się do zadań zarządczych; każdemu, kto organizuje pracę własną i innych

Materiały dydaktyczne:

 • Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
 • Z radością informujemy, iż jako nieliczni w Polsce posiadamy certyfikat wysokiej jakości szkoleń ISO29990- Akredytowany przez EUROPEJSKIEGO CENTRUM JAKOŚCI I PROMOCJI
 • Otrzymaliśmy tytuł Najlepsi 2017 w branży szkoleniowej Oferteo.pl
 • Otrzymaliśmy tytuł Najlepsi 2018 w branży szkoleniowej Oferteo.pl
 • Posiadamy tytuł Profesjonalnego Sprzedawcy Oferteo.pl
 • Na nasze szkolenia możesz otrzymać dofinansowanie z KFS

Przyznawane certyfikaty:

Kim jesteśmy?

Grupę Szkoleniową SOLBERG tworzą ludzie, którzy w branży szkoleniowej pracują od lat. Nasi trenerzy posiadają często ponad 20-letnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Jesteśmy dynamiczni, otwarci, kreatywni a naszą wspólną pasją jest organizowanie szkoleń.

Cechuje nas skuteczność, odpowiedzialność za powierzone zadania, zaangażowanie oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. Kierujemy się nadrzędnymi zasadami otwartości, wiarygodności i rzetelności. Współpracę z partnerami biznesowymi opieramy na uczciwości i budowaniu długofalowych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Grupa Szkoleniowa SOLBERG to zespół wyselekcjonowanych trenerów, coachów, doradców i wysokiej klasy ekspertów posiadających doskonałe przygotowanie merytoryczne, wybitne zdolności dydaktyczne oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych.

Co ważne, trenerzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, by inspirować naszych Klientów do osiągania lepszych rezultatów biznesowych. Posiadają również ugruntowane doświadczenie szkoleniowe, w ramach którego wypracowali wiele aktywizujących i niestandardowych metody pracy, docenianych przez uczestników.

Atutem naszej kadry jest również wieloletnie doświadczenie w realizacji usług doradczo- szkoleniowych w zakresie rozwoju organizacji. To kreatywni profesjonaliści potrafiący spojrzeć na funkcjonowanie organizacji, jak i pracowników z wielu perspektyw.

Referencje:

Czas trwania:

2 dni -16 h

CENA SZKOLENIA:

1750 zł netto / os (zw. z VAT), cena specjalna 1100 zł brutto/os

Cena szkolenia zawiera:

pakiet materiałów szkoleniowych,

obiad + przerwy kawowe,

certyfikat ukończenia szkolenia,

opcjonalnie: możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem w dniu szkolenia celem omówienia istotnych dla siebie, indywidualnych kwestii

 • Poznań (woj. wielkopolskie), 30.5.2019 - 31.5.2019
 • Warszawa (woj. mazowieckie), 28.1.2019 - 29.1.2019
 • Poznań (woj. wielkopolskie), 18.2.2019 - 19.2.2019
 • 1 użytkownik - 35 %
 • 2-5 użytkowników - 35 %