Szkolenie - MS Access - poziom podstawowy

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Umiejętności osobiste » efektywność osobista
Obsługa oprogramowania » MS Office
Szkolenia HR » zarządzanie procesami
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Wartość: 1291.50 zł
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Progress Project Sp. z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 22 460 46 12
  • Adres e-mail: marketing@progressproject.pl

Informacje podstawowe:

Cele szkolenia
Zasadniczym celem szkolenia jest nauczenie Słuchaczy praktycznego korzystania z rozwiniętego narzędzia do obsługi baz danych. Uczestnicy dowiedzą się, jak dzięki możliwościom MS Access usprawnić swoją pracę i przyspieszyć wykonywane codziennie czynności, a także jak sprawić, by przygotowywane zestawienia były przejrzyste i czytelne dla odbiorcy.

Korzyści dla uczestników
Dzięki szkoleniu użytkownicy będą umieli w praktyce:
• projektować bazę danych,
• optymalnie tworzyć tabele,
• otrzymać czytelne informacje za pomocą kwerend,
• przygotować wygodne formularze do obsługi bazy przez użytkownika,
• przejrzyście prezentować na wydruku zestawienia w raportach.

Metodologia
Szkolenie zaczyna się wprowadzeniem do zasad panujących w świecie baz danych, po czym omówione zagadnienia są ćwiczone w praktyce. W ramach zajęć każdy uczestnik utworzy na swoim komputerze realną bazę danych z poprawnie zaprojektowanymi tabelami, kwerendami formularzami i raportami. Przez zasadniczą część czasu uczestnicy będą wykonywali praktyczne ćwiczenia polegające na projektowaniu obiektów realnej bazy danych oraz ich modyfikacji, dzięki czemu nie tylko utrwalą zdobytą wiedzę, lecz także będą potrafili zastosować ją do własnych potrzeb w codziennej pracy z Accessem.

Program szkolenia:

1. Wstęp do pracy z bazami danych:
• pojęcie bazy danych,
• obiekty pliku bazy danych w MS Access: tabele, kwerendy, formularze, raporty,
• zasady przechowywania danych – pojęcia rekord, pole, klucz podstawowy, redundancja,
• zasady nadawania nazw obiektom.

2. Jak właściwie przechowywać dane czyli praca z tabelami:
• określenie typów danych,
• określenie rozmiarów pól,
• definiowanie masek wprowadzania za pomocą kreatora,
• tworzenie reguł sprawdzania poprawności,
• dobór indeksów,
• określenie klucza podstawowego w tabeli,
• tworzenie relacji pomiędzy tabelami.

3. Wyciąganie informacji z bazy danych czyli tworzenie i obsługa kwerend wybierających:
• dobór tabel i pól do kwerendy,
• określanie formatu pól,
• tworzenie wyrażeń obliczeniowych w kwerendach,
• rola sprzężeń pomiędzy tabelami.

4. Wygodny dostęp do danych dla użytkownika czyli praca z formularzami:

• zasady tworzenia formularzy i wiązania ich z tabelami,
• tworzenie formantów – pola tekstowe, etykiety, przyciski poleceń, pola kombi,
• rozmieszczanie i formatowanie formantów na formularzach,
• wybrane właściwości formularzy i ich elementów (formantów, sekcji),
• sortowanie i filtrowanie rekordów,
• wyszukiwanie danych.

5. Jak to wydrukować czyli praca z raportami:
• tworzenie raportu opartego na wybranej tabeli lub kwerendzie,
• rola poszczególnych sekcji raportu,
• formatowanie formantów w raporcie,
• sortowanie danych w raporcie.

Materiały dydaktyczne:

każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe

Przyznawane certyfikaty:

każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  • Warszawa (woj. mazowieckie), 7.5.2020 - 8.5.2020
  • Kraków (woj. małopolskie), 28.9.2020 - 29.9.2020