Szkolenie - Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie jakością » zarządzanie produkcją
Logistyka » zarządzanie produkcją
Lean Manufacturing » Lean Manufacturing
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Wartość: 1709.70 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Progress Project Sp. z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 22 460 46 12
  • Adres e-mail: marketing@progressproject.pl

Informacje podstawowe:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Korzyści dla uczestników
• poznanie narzędzi/systemów nowoczesnego planowania procesów biznesowych,
• nabycie umiejętności ukierunkowanie działania organizacji na doskonalenie procesów produkcyjnych lub usługowych
• nabycie umiejętności zaplanowania kierunku oraz zasadności wprowadzania zmian w organizacji,
• wzmocnienie wiedzy i umiejętności niezbędne do sprawowania funkcji lidera zmian oraz członka zespołu zmian,
• nabycie wiedzy, która pozwoli uczestnikowi zarządzać i doskonalić procesy w firmie, z wykorzystaniem narzędzi występujących w systemach/filozofiach Kaizen /Lean /SixSigma /ToC.

Podczas szkolenia przybliżone zostaną narzędzia oraz koncepcje zastosowane w podejściu: LEAN, KAIZEN, TOC, TPM. Podczas szkolenia poza omawianiem i prezentacją narzędzi kładziemy nacisk na kluczową rolę lidera procesu zmian, którego orientacja w różnorodności systemów i narzędzi jest krytycznym warunkiem wprowadzenia skutecznej zmiany. Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne sposoby podejmowania decyzji w procesie usprawniania funkcjonowanie firmy.

Podczas szkolenia prezentujemy, omawiamy oraz ćwiczymy opracowywanie koncepcji zmian w organizacji.

Program szkolenia:

1. Procesowa organizacja produkcji LEAN/KAIZEN.

2. Wyeliminowanie marnotrawstwa w produkcji MUDA (WASTE).

3. Mapowanie strumienia wartości VSM - gdzie i w jaki sposób znaleźć potencjał do obniżania kosztów:
• podstawowe założenia,
• kreślenie mapy stanu obecnego,
• analiza mapy stanu obecnego,
• kreślenie mapy stanu przyszłego.

4. Podejmowanie decyzji w oparciu o analizę ograniczeń TOC:
• analiza i wyszukiwanie "wąskich gardeł",
• konflikt decyzyjny: "świat kosztów" a "świat przepustowości".

5. Obliczanie aspektu ekonomicznego podejmowanych decyzji Zasady systemu 5S - szybko, czysto, dobrze:
• omówienie 5S,
• narzędzia 5S,
• kontrola wizualna.

6. Podstawowe pojęcia związane z przepływem:
• czas taktu T/T,
• czas cyklu C/T,
• wyrównywanie obciążenia LEVELING BOARD.

7. Zasady szybkiego przezbrojenia SMED - jak poprawić elastyczność produkcji poprzez skracanie czasów przezbrojeń:
• założenia,
• korzyści z wdrożenia,
• etapy wdrożenia,
• techniki SMED.

8. Zasady TPM- jak zarządzać utrzymaniem ruchu, czyli poprawić dostępność maszyn i urządzeń oraz zredukować liczbę awarii:
• pojęcie i definicja TPM,
• cele TPM,
• wyliczenie OEE,
• 6 dużych strat.

Materiały dydaktyczne:

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe

Przyznawane certyfikaty:

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  • Gdańsk (woj. pomorskie), 29.8.2019 - 30.8.2019
  • 1 użytkownik - 5 %
  • 2-5 użytkowników - 10 %