Szkolenie - Nauka przez zabawę - zabawy rozwijające inteligencję

Typ oferty: e-Learning
Tematyka: Umiejętności osobiste » kreatywność
Czas trwania: 30 dni
Wartość: 100.00 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 81 4413311
  • Adres e-mail: edukacja@wsns.lublin.pl

Informacje podstawowe:

Cel kursu: zapoznanie z rolą pedagogiki zabawy, z nauką poprzez zabawę, rolą zabaw rozwijających inteligencję, zabaw integrujących indywidualność ucznia – wychowanka, zabawy rozwijające ekspresję twórczo – werbalną, muzyczną i plastyczną, a także z zabawami interakcyjnymi, opracowanymi przez K. W. Vopel (1999, s. 21-22), takich jak: „Opis samego siebie” (według E. Mintz), „Jak się rozwijam” (K. W. Vopel), „Słabe i mocne strony” (techniki psychologii postaci – Gestalttechnik), „Deficyty” (trening postaci i osobowości – Gestalt – Awareness - Training), „Zwierciadła” (Z teatru improwizacji – Improvistionstheater).

Program szkolenia:

Zagadnienia programowe:

• Rola rodziny w wychowaniu. Wychowawcza funkcja matki i ojca w tym zakresie. Kultura pedagogiczna rodziców i jej elementy. Świadomość rodziców i ich pedagogizacja;
• Pedagogika zabawy – wyjaśnienie podstawowych pojęć – zabawy rozwijające inteligencję ;
• Poznanie i przyswojenie umiejętności prowadzenia takich rodzajów zabaw, rozwijających inteligencję, jak: „Reklamowanie siebie”, „Uwieńczone sukcesem wspomnienia”, „Potrafię to”, „Pławić się osobistymi osiągnięciami…”, „Jak zachowuję się w czasie nauki?”, „Moje imię – mój program”, „Błogosławiona głupota”, „O zaletach bycia inteligentnym”, „Przygotujmy narzędzia”, „Określenie celów”, „Codzienne obserwacje”, „Wyczucie dla wszystkiego”, „Pytanie – Odpowiedzi”, „Postrzeganie wszystkimi zmysłami”, „Pamiątki”, „Mama lubi mannę”, „Widoczne jak na dłoni”, „Czarno widzieć”, „Punkt widzenia”, „Kto ma najwięcej?”, „Kto to ma?”, „Kto mówi prawdę?”, „Słowo w słowie”, „Burza mózgów”, „Paradoksalna Burza Mózgów”, „Przeciwieństwa”, „Giełda zainteresowań”, „Basen pomysłów”, „Gwiazda pomysłów”.;
• Rodzaje zabaw podnoszących rozwój inteligencji - „Zbieranie informacji”, „Reakcja łańcuchowa”, „Rozdrabnianie”, „Zapamiętywanie kreatywnych pomysłów”, „Lawina”, „Metafory”, „Metoda 5 razy 3”, „MIND MAPPING”, „Analiza”, „Wykorzystywanie wzorców”, „Anagramy”, „Jedno i drugie”, „Wspomnienia”, „Ciąg dalszy nastąpi”, „Odgłosy w tle”, „Daj mi ten przedmiot”, „Jednakowe i niejednakowe”, „Dobre związki”, „Ręka i stopa”, „Konsekwencje”, „Skróty” - Szarady, Prezentacja, Łańcuchy Słów, Uzupełnianie Ciągów, Równia, Krzyżówki, Logikowanie, Rachunki;
• Zabawy integrujące indywidualność ucznia – wychowanka, rozwijające ekspresję twórczo – werbalną, ekspresję plastyczną i ekspresję muzyczną.;
• Zabawy interakcyjne - takie jak: „Opis samego siebie” (według E. Mintz), „Jak się rozwijam” (K. W. Vopel), „Słabe i mocne strony” (techniki psychologii postaci – Gestalttechnik), „Deficyty” (trening postaci i osobowości – Gestalt – Awareness - Training), „Zwierciadła” (Z teatru improwizacji – Improvistionstheater).;

Metodologia:

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

Odbiorcy szkolenia:

Adresaci: szkolenie skierowane jest pedagogów, psychologów, terapeutów zajęciowych, opiekunów-nauczycieli w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych

Materiały dydaktyczne:

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

Przyznawane certyfikaty:

Szkolenie kończy się uzyskaniem dwóch zaświadczeń:

Doskonalenia zawodowego
Nabycia umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej w pracy nauczyciela