Szkolenie - Nowoczesne strategie zarządzania zespołem

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie zespołem » przywództwo
Czas trwania: 2 dni (16 godzin)
Wartość: 1550.00 zł
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: (33) 300 31 45
  • Adres e-mail: BIURO@SOLBERG-SZKOLENIA.PL

Informacje podstawowe:

Korzyści dla uczestników i firmy:
• umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu bycia liderem zespołu, którym zarządzają, w kontekście motywacji zespołu i pracownika oraz zadań zespołowych,
• nauczenie się sposobów doboru strategii motywacji do człowieka, zadania i funkcji,
• nabycie umiejętności motywowania pozafinansowego, dostosowanego do modelu osobowościowego pracownika,
• poznanie metod rozwijania umiejętności i określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań,
• nabycie umiejętności współpracy z pracownikiem w budowaniu jego efektywności zadaniowej ora zaangażowania w realizację celów zespołowych i indywidualnych,
• wzmocnienie swojej skuteczność w przekazywaniu konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom – informacja zwrotna i jej funkcja motywacyjna,
• pogłębienie wiedzy o tym, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać,
• poznanie sposobów egzekwowania wykonania zadań,
• nabycie umiejętności efektywnego delegowania zadań,
• nabycie umiejętności wyrażania pochwały i konstruktywnej krytyki,
• poznanie nowoczesnych technik moderowania pracy zespołowej.

Program szkolenia:

1. MODUŁ I - Kreowanie postawy lidera- odkrycie własnego potencjału.
Autoanaliza i samoocena- określanie indywidualnego profilu lidera
Autoprezentacja — co wpływa na to, jak postrzegają nas inni
Dlaczego ważne jest odpowiednie kształtowanie własnego wizerunku,
Aspekty komunikacji niewerbalnej.
Cechy, postawa, funkcje, pozycja sprawnego menedżera
Moje miejsce w zespole

2. MODUŁ II Kompetencje przywódcy zespołu
Style kierowania w aspekcie zarządzania zespołem.
Skuteczne podejmowanie decyzji.
Osiąganie wyników przez zespół
Co powinno wyróżniać menedżera / lidera spośród innych osób?
Identyfikacja naturalnego stylu zarządzania
Pozytywy i negatywy indywidualnych predyspozycji oraz kształtowanie indywidualnych zdolności menedżerskich / przywódczych
Umiejętność kierowania sobą
Decyzja: menedżer czy lider – czyli kogo potrzebuje mój zespół?

3. MODUŁ III Autorytet menedżera- budowanie wiarygodności lidera
Autorytet lidera- kompetencja, wiedza, doświadczenie i osobowość.
Rola lidera jako członka zespołu
Budowanie zaufania lidera w zespole – jakie dokładnie zachowania budują zaufanie pracowników a jakie je niszczą?
Dobry czy zły szef?
Wspólne działanie

4. MODUŁ IV  Zadanie, jako cel działania zespołu 
Czym się różnią cele osobiste od celów zespołu?
Metoda SMART
Jak komunikować cele
Cele strategiczne i operacyjne
Zadania jako motywator dla pracownika – jak określić zadanie

5.MODUŁ V - Skuteczna komunikacja podstawowym narzędziem menedżera
Funkcje komunikacji w procesie kierowania.
Rodzaje słuchania i rola czujnego słuchania w zadowalającej współpracy
Angażowanie pracowników do działania
Bariery komunikacyjne i ich eliminowanie

6. MODUŁ VI- Tworzenie sprawnego, dynamicznego zespołu
Typy osobowości
Identyfikacja własnego typu osobowości
Misja, wspólny cel i wartości zespołu i firmy

7. MODUŁ VII- Motywacja pracownika
Podstawowe zasady motywowania zespołu i pracownika
Jak motywacja wpływa na wydajność pracownika
Pułapki i błędy w motywowaniu zespołu- jak ich uniknąć

8. MODUŁ VIII Umiejętność delegowania zadań
Delegowanie jako narzędzie motywowania
Warunki skutecznego delegowania zadań
Przeszkody w skutecznym delegowaniu
Diagnoza indywidualnych kompetencji w zakresie delegowania uprawnień
Praktyczne wskazówki delegowania zadań pracownikom
Ustalanie priorytetów

9.MODUŁ IX: Jak efektywnie pracować z zespołem?
Przekazywanie celów i efektywna organizacja pracy zespołu
Cechy efektywnego zespołu
Role zespołowe a motywacja

10. MODUŁ X Sytuacje konfliktowe i trudne w zespole
Sztuka prowadzenia rozmowy za pomocą pytań,
Feedback informacja zwrotna
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

11. MODUŁ XI Asertywność w kontaktach interpersonalnych
Istota asertywności
Asertywne wyrażanie opinii
Efektywne sposoby egzekwowania wspólnych ustaleń
Metody asertywności: asertywne proszenie, reagowanie na prośby, odmawianie,
Konstruktywna krytyka i ocena

12. MODUŁ XII – Skuteczne planowanie działań a zarządzanie sobą w czasie
Złota zasada Pareto
Dobra organizacja dnia czynnik sukcesu zawodowego
Jak efektywnie wykorzystać 24 h, czyli zarządzanie sobą w czasie
Najlepsze praktyki w planowaniu działań

13. MODUŁ XIII Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
Indywidualny Plan Działania

Metodologia:

Metodologia prowadzenia szkolenia:
Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe:
- symulacje, - mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe,
- dyskusje moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study.

Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

! Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.

Materiały dydaktyczne:

tak

Przyznawane certyfikaty:

tak

  • Katowice (woj. śląskie), 25.9.2017 - 26.9.2017
  • Kraków (woj. małopolskie), 5.10.2017 - 6.10.2017