Szkolenie - Nowoczesne strategie zarządzania zespołem

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie zespołem » przywództwo
Czas trwania: 2 dni (16 godzin)
Wartość: 1200.00 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: (33) 300 31 45
  • Adres e-mail: BIURO@SOLBERG-SZKOLENIA.PL

Informacje podstawowe:

Korzyści dla uczestników i firmy:
• umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu bycia liderem zespołu, którym zarządzają, w kontekście motywacji zespołu i pracownika oraz zadań zespołowych,
• nauczenie się sposobów doboru strategii motywacji do człowieka, zadania i funkcji,
• nabycie umiejętności motywowania pozafinansowego, dostosowanego do modelu osobowościowego pracownika,
• poznanie metod rozwijania umiejętności i określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań,
• nabycie umiejętności współpracy z pracownikiem w budowaniu jego efektywności zadaniowej ora zaangażowania w realizację celów zespołowych i indywidualnych,
• wzmocnienie swojej skuteczność w przekazywaniu konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom – informacja zwrotna i jej funkcja motywacyjna,
• pogłębienie wiedzy o tym, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać,
• poznanie sposobów egzekwowania wykonania zadań,
• nabycie umiejętności efektywnego delegowania zadań,
• nabycie umiejętności wyrażania pochwały i konstruktywnej krytyki,
• poznanie nowoczesnych technik moderowania pracy zespołowej.

PROGRAM:

1. MODUŁ I - Kreowanie postawy lidera- odkrycie własnego potencjału.

Autoanaliza i samoocena- określanie indywidualnego profilu lidera

Autoprezentacja — co wpływa na to, jak postrzegają nas inni

Dlaczego ważne jest odpowiednie kształtowanie własnego wizerunku,

Aspekty komunikacji niewerbalnej.

Cechy, postawa, funkcje, pozycja sprawnego menedżera

Moje miejsce w zespole

2. MODUŁ II Kompetencje przywódcy zespołu

Style kierowania w aspekcie zarządzania zespołem.

Skuteczne podejmowanie decyzji.

Osiąganie wyników przez zespół

Co powinno wyróżniać menedżera / lidera spośród innych osób?

Identyfikacja naturalnego stylu zarządzania

Pozytywy i negatywy indywidualnych predyspozycji oraz kształtowanie indywidualnych zdolności menedżerskich / przywódczych

Umiejętność kierowania sobą

Decyzja: menedżer czy lider – czyli kogo potrzebuje mój zespół?

3. MODUŁ III Autorytet menedżera- budowanie wiarygodności lidera

Autorytet lidera- kompetencja, wiedza, doświadczenie i osobowość.

Rola lidera jako członka zespołu

Budowanie zaufania lidera w zespole – jakie dokładnie zachowania budują zaufanie pracowników a jakie je niszczą?

Dobry czy zły szef?

Wspólne działanie

4. MODUŁ IV Zadanie, jako cel działania zespołu

Czym się różnią cele osobiste od celów zespołu?

Metoda SMART

Jak komunikować cele

Cele strategiczne i operacyjne

Zadania jako motywator dla pracownika – jak określić zadanie

5.MODUŁ V - Skuteczna komunikacja podstawowym narzędziem menedżera

Funkcje komunikacji w procesie kierowania.

Rodzaje słuchania i rola czujnego słuchania w zadowalającej współpracy

Angażowanie pracowników do działania

Bariery komunikacyjne i ich eliminowanie

6. MODUŁ VI- Tworzenie sprawnego, dynamicznego zespołu

Typy osobowości

Identyfikacja własnego typu osobowości

Misja, wspólny cel i wartości zespołu i firmy

7. MODUŁ VII- Motywacja pracownika

Podstawowe zasady motywowania zespołu i pracownika

Jak motywacja wpływa na wydajność pracownika

Pułapki i błędy w motywowaniu zespołu- jak ich uniknąć

8. MODUŁ VIIIUmiejętność delegowania zadań

Delegowanie jako narzędzie motywowania

Warunki skutecznego delegowania zadań

Przeszkody w skutecznym delegowaniu

Diagnoza indywidualnych kompetencji w zakresie delegowania uprawnień

Praktyczne wskazówki delegowania zadań pracownikom

Ustalanie priorytetów

9.MODUŁ IX: Jak efektywnie pracować z zespołem?

Przekazywanie celów i efektywna organizacja pracy zespołu

Cechy efektywnego zespołu

Role zespołowe a motywacja

10. MODUŁ X Sytuacje konfliktowe i trudne w zespole

Sztuka prowadzenia rozmowy za pomocą pytań,

Feedback informacja zwrotna

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

11. MODUŁ XI Asertywność w kontaktach interpersonalnych

Istota asertywności

Asertywne wyrażanie opinii

Efektywne sposoby egzekwowania wspólnych ustaleń

Metody asertywności: asertywne proszenie, reagowanie na prośby, odmawianie,

Konstruktywna krytyka i ocena

12. MODUŁ XII – Skuteczne planowanie działań a zarządzanie sobą w czasie

Złota zasada Pareto

Dobra organizacja dnia czynnik sukcesu zawodowego

Jak efektywnie wykorzystać 24 h, czyli zarządzanie sobą w czasie

Najlepsze praktyki w planowaniu działań

13. MODUŁ XIII Podsumowanie i ewaluacja szkolenia

Indywidualny Plan Działania

Metodologia:

Metodologia prowadzenia szkolenia:
Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe:
- symulacje, - mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe,
- dyskusje moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study.

Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

! Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.

Materiały dydaktyczne:

tak

Przyznawane certyfikaty:

tak

  • Warszawa (woj. mazowieckie), 15.2.2018 - 16.2.2018
  • Poznań (woj. wielkopolskie), 25.1.2018 - 26.1.2018
  • Kraków (woj. małopolskie), 5.2.2018 - 6.2.2018
  • 1 użytkownik - 5 %
  • 2-5 użytkowników - 10 %
  • 6-10 użytkowników - 15 %