Szkolenie - Nowoczesne strategie zarządzania zespołem

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie zespołem » przywództwo
Zarządzanie zespołem » motywowanie
Zarządzanie zespołem » kierowanie
Czas trwania: 2 dni 16 h
Wartość: 1550.00 zł
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: (33) 300 31 45
  • Adres e-mail: BIURO@SOLBERG-SZKOLENIA.PL

Informacje podstawowe:

Warsztaty szkoleniowe rozwijające kreatywne myślenie w zarządzaniu zespołem, oparte na poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań wpływających na zwiększenie efektywności swoich współpracowników. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i podniosą swoje kompetencje, które pozwolą m.in. sprawnie delegować zadania, motywować pracowników radzić sobie w sytuacjach konfliktowych oraz budować pozytywne relacje w zespole.

Dostarczenie Uczestnikom wiedzy i narzędzi, które będą mogli zastosować w praktyce, aby:

być skutecznym przywódcą
zwiększyć efektywność swoją i pracowników
lepiej motywować swój zespół
wykształcić nawyki potrzebne do dobrej komunikacji
budować autorytet lidera

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

Rozpoznasz swój styl kierowania oraz wynikające z niego atuty i ograniczenia
Udoskonalisz swoje umiejętności budowania i rozwijania zespołu
Dowiesz się jakie są Twoje mocne i słabe strony jako menedżera
Nabędziesz wiedzę potrzebną do delegowania zadań i uprawnień,
Poznasz sposoby formułowania celów i ustalania priorytetów,
Nauczysz się rozpoznawać i zapobiegać oraz wykorzystywać konflikty do rozwoju jednostek i zespołów
Poznasz metody motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu
Zdobędziesz umiejętność inicjowania procesu budowania poczucia wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa wśród współpracowników
Rozszerzysz wiedzę na temat własnych reakcji w relacji z zespołem,

Program szkolenia:

Kreowanie postawy lidera- odkrycie własnego potencjału.
Autoanaliza i samoocena- określanie indywidualnego profilu lidera
Autoprezentacja — co wpływa na to, jak postrzegają nas inni
Aspekty komunikacji niewerbalnej.
Moje miejsce w zespole

Kompetencje osobowościowe menedżera / lidera
Co powinno wyróżniać menedżera / lidera spośród innych osób?

Pozytywy i negatywy indywidualnych predyspozycji oraz kształtowanie indywidualnych zdolności menedżerskich / przywódczych

Umiejętność kierowania sobą

Decyzja: menedżer czy lider – czyli kogo potrzebuje mój zespół?

Rola lidera jako członka zespołu

Autorytet lidera – źródła władzy lidera

Zadania lidera w zespole – rozwój partnerstwa i współpracy

Budowanie zaufania lidera w zespole – jakie dokładnie zachowania budują zaufanie pracowników a jakie je niszczą?

Inspiracje do lepszego motywowania i zarządzania
Wspólne działanie
Skuteczne podejmowanie decyzji.
Osiąganie wyników przez zespół

Identyfikacja naturalnego stylu zarządzania

Co motywuje, a co demotywuje moich pracowników?

Zadanie, jako cel działania zespołu
Czym się różnią cele osobiste od celów zespołu?

Jak komunikować cele

Cele strategiczne i operacyjne

Zadania jako motywator dla pracownika – jak określić zadanie

Skuteczna komunikacja podstawowym narzędziem menedżera
Funkcje komunikacji w procesie kierowania.

Rodzaje słuchania i rola czujnego słuchania w zadowalającej współpracy

Angażowanie pracowników do działania

Tworzenie sprawnego, dynamicznego zespołu

Typy osobowości
Identyfikacja własnego typu osobowości
Misja, wspólny cel i wartości zespołu i firmy

Przekazywanie celów i efektywna organizacja pracy zespołu

Role zespołowe a motywacja

Diagnoza indywidualnych kompetencji w zakresie delegowania uprawnień

Sytuacje trudne i konfliktowe w zespole

Twoja asertywność

Motywacja pracownika i zespołu
Podstawowe zasady motywowania zespołu i pracownika

Jak motywacja wpływa na wydajność pracownika

Pułapki i błędy w motywowaniu zespołu- jak ich uniknąć

Motywujący feedaback

Jak budować odpowiedzialność pracownika za wynik?

Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
Indywidualny Plan Działania

Metodologia:

Metodologia prowadzenia szkoleń:

Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe.

20% czasu poświęcamy teorii

80% czasu poświęcone jest na:

symulacje,
mini- wykłady
ćwiczenia
prace indywidualne, w parach i grupowe,
dyskusje moderowane przez trenera,
burze mózgów,
case study.

Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie polecane dyrektorom, kierownikom, menadżerom zainteresowanym poprawą swoich wyników, liderom poszukującym nowych sposobów oddziaływania, specjalistom przygotowującym się do zadań zarządczych; każdemu, kto organizuje pracę własną i innych.

Materiały dydaktyczne:

tak

Przyznawane certyfikaty:

tak

  • Katowice (woj. śląskie), 25.3.2019 - 26.3.2019
  • Rzeszów (woj. podkarpackie), 15.4.2019 - 16.4.2019
  • Kraków (woj. małopolskie), 20.5.2019 - 21.5.2019