Szkolenie - NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM intensywne warsztaty dla kadry kierowniczej

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie zespołem » kierowanie
Czas trwania: 2 dni (16 h)
Wartość: 1200.00 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: (33) 300 31 45
  • Adres e-mail: BIURO@SOLBERG-SZKOLENIA.PL

Informacje podstawowe:

Warsztaty szkoleniowe rozwijające kreatywne myślenie w zarządzaniu zespołem, oparte na poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań wpływających na zwiększenie efektywności swoich współpracowników. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i podniosą swoje kompetencje, które pozwolą m.in. sprawnie delegować zadania, motywować pracowników radzić sobie w sytuacjach konfliktowych oraz budować pozytywne relacje w zespole.

Program szkolenia:

Dostarczenie Uczestnikom wiedzy i narzędzi, które będą mogli zastosować w praktyce, aby:

być skutecznym przywódcą
zwiększyć efektywność swoją i pracowników
lepiej motywować swój zespół
wykształcić nawyki potrzebne do dobrej komunikacji
budować autorytet lidera

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

Rozpoznasz swój styl kierowania oraz wynikające z niego atuty i ograniczenia
Udoskonalisz swoje umiejętności budowania i rozwijania zespołu
Dowiesz się jakie są Twoje mocne i słabe strony jako menedżera
Nabędziesz wiedzę potrzebną do delegowania zadań i uprawnień,
Poznasz sposoby formułowania celów i ustalania priorytetów,
Nauczysz się rozpoznawać i zapobiegać oraz wykorzystywać konflikty do rozwoju jednostek i zespołów
Poznasz metody motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu
Zdobędziesz umiejętność inicjowania procesu budowania poczucia wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa wśród współpracowników
Rozszerzysz wiedzę na temat własnych reakcji w relacji z zespołem,

MODUŁ 1 - Kreowanie postawy lidera- odkrycie własnego potencjału.
Autoanaliza i samoocena- określanie indywidualnego profilu lidera
Autoprezentacja — co wpływa na to, jak postrzegają nas inni
Dlaczego ważne jest odpowiednie kształtowanie własnego wizerunku,
Aspekty komunikacji niewerbalnej.
Cechy, postawa, funkcje, pozycja sprawnego menedżera
Moje miejsce w zespole

2. MODUŁ II Kompetencje przywódcy zespołu
Style kierowania w aspekcie zarządzania zespołem.
Skuteczne podejmowanie decyzji.
Osiąganie wyników przez zespół
Co powinno wyróżniać menedżera / lidera spośród innych osób?
Identyfikacja naturalnego stylu zarządzania
Pozytywy i negatywy indywidualnych predyspozycji oraz kształtowanie indywidualnych zdolności menedżerskich / przywódczych
Umiejętność kierowania sobą
Decyzja: menedżer czy lider – czyli kogo potrzebuje mój zespół?

3. MODUŁ III Autorytet menedżera- budowanie wiarygodności lidera
Autorytet lidera- kompetencja, wiedza, doświadczenie i osobowość.
Rola lidera jako członka zespołu
Budowanie zaufania lidera w zespole – jakie dokładnie zachowania budują zaufanie pracowników a jakie je niszczą?
Dobry czy zły szef?
Wspólne działanie

4. MODUŁ IV  Zadanie, jako cel działania zespołu 
Czym się różnią cele osobiste od celów zespołu?
Metoda SMART
Jak komunikować cele
Cele strategiczne i operacyjne
Zadania jako motywator dla pracownika – jak określić zadanie

5.MODUŁ V - Skuteczna komunikacja podstawowym narzędziem menedżera
Funkcje komunikacji w procesie kierowania.
Rodzaje słuchania i rola czujnego słuchania w zadowalającej współpracy
Angażowanie pracowników do działania
Bariery komunikacyjne i ich eliminowanie

6. MODUŁ VI- Tworzenie sprawnego, dynamicznego zespołu
Typy osobowości
Identyfikacja własnego typu osobowości
Misja, wspólny cel i wartości zespołu i firmy

7. MODUŁ VII- Motywacja pracownika
Podstawowe zasady motywowania zespołu i pracownika
Jak motywacja wpływa na wydajność pracownika
Pułapki i błędy w motywowaniu zespołu- jak ich uniknąć

8. MODUŁ VIII Umiejętność delegowania zadań
Delegowanie jako narzędzie motywowania
Warunki skutecznego delegowania zadań
Przeszkody w skutecznym delegowaniu
Diagnoza indywidualnych kompetencji w zakresie delegowania uprawnień
Praktyczne wskazówki delegowania zadań pracownikom
Ustalanie priorytetów

9.MODUŁ IX: Jak efektywnie pracować z zespołem?
Przekazywanie celów i efektywna organizacja pracy zespołu
Cechy efektywnego zespołu
Role zespołowe a motywacja

10. MODUŁ X Sytuacje konfliktowe i trudne w zespole
Sztuka prowadzenia rozmowy za pomocą pytań,
Feedback informacja zwrotna
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

11. MODUŁ XI Asertywność w kontaktach interpersonalnych
Istota asertywności
Asertywne wyrażanie opinii
Efektywne sposoby egzekwowania wspólnych ustaleń
Metody asertywności: asertywne proszenie, reagowanie na prośby, odmawianie,
Konstruktywna krytyka i ocena

12. MODUŁ XII – Skuteczne planowanie działań a zarządzanie sobą w czasie
Złota zasada Pareto
Dobra organizacja dnia czynnik sukcesu zawodowego
Jak efektywnie wykorzystać 24 h, czyli zarządzanie sobą w czasie
Najlepsze praktyki w planowaniu działań

13. MODUŁ XIII Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
Indywidualny Plan Działania

Metodologia:

! Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.

Metodologia prowadzenia szkolenia:

Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe.
- symulacje, - mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe, - dyskusje moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study.

Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

Zasadą pracy na naszych szkoleniach jest wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera ma charakter motywujący, otwierający na rozwój. Małe grupy szkoleniowe pozwalają nam na dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb naszych uczestników.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie polecane dyrektorom, kierownikom, menadżerom zainteresowanym poprawą swoich wyników, liderom poszukującym nowych sposobów oddziaływania, specjalistom przygotowującym się do zadań zarządczych; każdemu, kto organizuje pracę własną i innych.

Materiały dydaktyczne:

wiecej na : http://www.solberg-szkolenia.pl

  • Warszawa (woj. mazowieckie), 25.1.2018 - 26.1.2018
  • Katowice (woj. śląskie), 11.12.2017 - 12.12.2017
  • Poznań (woj. wielkopolskie), 4.12.2017 - 5.12.2017
  • Kraków (woj. małopolskie), 29.11.2017 - 30.11.2017
  • 1 użytkownik - 5 %
  • 2-5 użytkowników - 10 %
  • 6-10 użytkowników - 15 %