Szkolenie - Obowiązki związane z dostosowaniem przedsiębiorstwa do RODO

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: ABI » ABI
Czas trwania: 1 dzień
Wartość: 738.00 zł
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy THETA Doradztwo Techniczne
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 42 253 01 01
  • Adres e-mail: b.rusek@theta-doradztwo.pl

Informacje podstawowe:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do realizacji nowych obowiązków.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie:
a) Rozporządzenie RODO;
b) Obowiązywanie RODO;
c) Brak vacatio legis.
2. Istotne pojęcia w Rozporządzeniu RODO:
a) Dane osobowe;
b) Przetwarzanie danych osobowych;
c) Pseudonimizacja;
d) Podmiot przetwarzający;
e) Zgoda.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych w RODO:
a) Kolejne zasady;
b) Zasada rozliczalności
4. Odpowiedzialność za niewłaściwe prowadzenie dokumentacji lub jej brak:
a) Podstawy odpowiedzialności;
b) Rodzaje odpowiedzialności;
c) Możliwości zabezpieczenia przed odpowiedzialnością.
5. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych:
a) Źródła obowiązku;
b) Konieczne elementy dokumentu;
c) Podmiot nadający upoważnienie.
6. Polecenie przetwarzania danych osobowych:
a) Źródła obowiązku;
b) Konieczne elementy dokumentu;
c) Podmiot polecający.
7. Obowiązki informacyjne.
8. Uprawnienia informacyjne.
9. Prawo do bycia zapomnianym i zjawiska analogiczne
a) Prawo do bycia zapomnianym
b) Uprawnienia korekcyjne
c) Ograniczenie przetwarzania;
10. Odpowiedzialność administracyjna
11. Odpowiedzialność cywilna
12. Rejestr czynności przetwarzania danych prowadzony przez administratora danych:
a) Zakres danych;
b) Sposób prowadzenia;
c) Możliwe błędy.
13. Zgoda w dokumentacji:
a) Zapytanie o zgodę;
b) Dokumentowanie zgody.
14. Obowiązek zgłaszania naruszeń
15. Ocena skutków ryzyka
16. Prywatność w ustawieniach domyślnych, prywatność w fazie projektowania

Metodologia:

Wykłady, warsztaty

Odbiorcy szkolenia:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wprowadza cały szereg nowych obowiązków, związanych głównie z realizacją praw osób, których dane dotyczą, w realiach biznesowych – klientów i pracowników. Lekceważenie tych praw przez administratora – przedsiębiorstwo – może skutkować karą administracyjną sięgającą 20 milionów euro. Rodo wprowadza również obowiązek prowadzenia wielu nowych dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Referencje:

Dr Jakub Rzymowski absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również studia podyplomowe w dziedzinie informatyki na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego. Na tej samej uczelni zdobył stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy dotyczącej ochrony osobowych danych medycznych w prawie polskim i w Dyrektywie 95/46/WE. Jest pracownikiem Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, oraz Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Współpracuje z Eurokancelarią prof., Marii Królikowskiej-Olczak. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów poświęconych ochronie danych osobowych, informatyzacji administracji i ochrony zdrowia, prawu archiwalnemu i zjawiskom kancelaryjnym.

  • Łódź (woj. łódzkie), 4.10.2018 - 4.10.2018