Szkolenie - Ochrona Danych Osobowych i RODO w działach kadrowo-płacowych i księgowych -2-dniowe szkolenie warsztatowe.

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Prawo i zamówienia publiczne » prawo
Szkolenia HR » Szkolenia HR
Szkolenia HR » Kadry i Płace
Czas trwania: szkolenia trwa 2 dni (16h)
Wartość: 1340.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 613070303
  • Adres e-mail: info@szkolenia-semper.pl

Informacje podstawowe:

Cel szkolenia:

Szkolenie z ochrony danych osobowych ma na celu przygotowanie słuchaczy do samodzielnego przygotowania dokumentacji dotyczącej ochrony tych danych w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi UODO.

Korzyści dla uczestników:

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami przetwarzania i ochrony danych osobowych, z prawami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych oraz z prawami osób, których dane dotyczą w oparciu o obowiązujące akty prawne.

Program szkolenia:

Uwaga! Nowe przepisy o ochronie danych osobowych od 25.05.2018r.

I. RODO – podstawowe informacje
II. Zakres podmiotowy i przedmiotowy RODO a dane pracowników
III. Najważniejsze pojęcia i definicje
1. Definicja danych osobowych
1.1. Pseudonimizacja
1.2. Anonimizacja
2. Szczególne kategorie danych osobowych
2.1. Dane dotyczące wyroków skazujących i niekaralności
2.2. Pojęcie danych biometrycznych
2.3. Pojęcie danych dotyczących zdrowia
2.4. Pojęcie danych genetycznych
2.5. Przetwarzanie danych szczególnej kategorii w świetle RODO
3. Administrator danych osobowych
3.1. Współadministratorzy danych osobowych
4. Przetwarzanie danych osobowych
5. Definicja zbioru danych osobowych
III. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
IV. Zasady ochrony danych osobowych
1. Zasada przetwarzania zgodnego z prawem (zasada legalności)
1.1. Warunki wyrażenia zgody (art. 7 RODO)
1.2. Dotychczasowe zgody na przetwarzanie danych osobowych
2. Przetwarzanie danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
2.1. Wykonanie umowy
3. Merytoryczna poprawność zbieranych danych
4. Nowa zasada przejrzystości i rzetelności
5. Zasada celowości – ograniczenia celu
6. Zasada adekwatności – minimalizacja danych
7. Zasada ograniczenia czasowego
8. Zasada integralności i poufności
8.1. Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych
9. Nowa zasada rozliczalności
V. Pozyskiwanie danych podczas rekrutacji pracowników
1. Dane pozyskiwane od kandydata do pracy
2. Testy psychologiczne
3. Korzystanie z mediów społecznościowych na potrzeby procesów rekrutacji
4. Rekrutacja anonimowa
5. Weryfikacja informacji podanych przez kandydata (background check)
6. Ochrona danych osobowych kandydatów na pracowników i pracowników na podstawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679
VI. Pozyskiwanie danych osobowych podczas przebiegu zatrudnienia
VII. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej a ochrona danych osobowych
1. Akta osobowe
2. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (01.01.2019)
3. Dokumentacja wypadkowa i chorobowa
4. Badania lekarskie pracowników
5. Dodatkowe pakiety medyczne pracowników i inne benefity
6. Dokumentacja dotycząca oceny pracownika i notatki służbowe.
7. Dokumentacja związana z karami porządkowymi
VIII. Nowe technologie w stosunkach pracy
1. Monitoring
2. Operacje przetwarzania danych związane z pojazdami, z których korzystają pracownicy
3. Dane biometryczne
IX. Wizerunek pracownika
1. Wizerunek jako dana biometryczna
2. Wizerunek a dane ujawniające pochodzenie rasowe i etniczne
3. Imprezy firmowe a wizerunek
4. Wykorzystanie wizerunku na potrzeby pracodawcy
X.Ochrona danych osobowych a ZFŚS
1.Zakres danych osobowych pozyskiwany przez pracodawcę.
2.Stanowisko judykatury oraz Prezesa UODO.
3.Proponowane zmiany w przepisach dotyczących ZFŚS.

Metodologia:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób bezpośrednio zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych oraz pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

Materiały dydaktyczne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:

1090.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1450 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług

POLITYKA RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwagi:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl

Przyznawane certyfikaty:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Referencje:

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:
http://www.szkolenia-semper.pl/referencje

  • warszawa (woj. mazowieckie), 8.10.2019 - 9.10.2019
  • warszawa (woj. mazowieckie), 3.12.2019 - 4.12.2019