Szkolenie - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA UE (RODO)

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Prawo i zamówienia publiczne » prawo
Czas trwania: 1 dzień
Wartość: 725.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
 • Numer telefonu: 224165555
 • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Omówienie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Najbardziej kontrowersyjne problemy praktyczne związane z tworzeniem i zarządzaniem bazami danych osobowych.

Cel szkolenia: Szkolenie z ochrony danych osobowych ma na celu przygotowanie słuchaczy do samodzielnego przygotowania dokumentacji dotyczącej ochrony tych danych w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi GIODO z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od maja 2018 r.

Korzyści dla uczestników:

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami przetwarzania i ochrony danych osobowych, z prawami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych oraz z prawami osób, których dane dotyczą w oparciu o obowiązujące akty prawne.

Program szkolenia:

Ochrona danych osobowych – wprowadzenie

Ochrona danych osobowych w prawie krajowym
Ochrona danych osobowych w prawie UE
Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych

Wyznaczenie Inspektora Ochrony danych Osobowych
Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
Anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych
Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej

Przetwarzanie i zbieranie danych zgodnie z prawem
Przechowywanie danych
Dokumentacja
Przetwarzanie danych kadrowych – dane osobowe w zatrudnieniu

Wymogi Rodo, a rekrutacja pracowników.
Zgoda na przetwarzanie danych kadrowych
Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
„Rodzaje” danych osobowych:

Szczególna kategoria danych osobowych – dane wrażliwe
Dane osobowe – zwykłe, sensytywne, w tym biometryczne.
Legalność przetwarzania danych osobowych:

zgoda
zawarcie umowy
realizacja obowiązku prawnego
ochrona żywotnych interesów osoby fizycznej
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
prawnie uzasadnione interesy ADO
Zasady przetwarzania danych osobowych:

zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
zasada ograniczenia celu przetwarzania danych,
zasada minimalizacji danych,
zasada prawidłowości danych,
zasada ograniczenia przechowania danych,
zasada integralności i poufności danych,
zasada rozliczalności.
Odpowiedzialność karna, cywilna i administracyjna z zakresu ochrony danych osobowych.

Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

Metodologia:

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Odbiorcy szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób bezpośrednio zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych oraz pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

 • Katowice (woj. ), 21.1.2019 - 21.1.2019
 • Wrocław (woj. ), 17.10.2018 - 17.10.2018
 • Warszawa (woj. ), 21.11.2018 - 21.11.2018
 • Zakopane (woj. ), 12.12.2018 - 12.12.2018
 • Wrocław (woj. ), 20.2.2019 - 20.2.2019
 • Warszawa (woj. ), 22.3.2019 - 22.3.2019
 • Kraków (woj. ), 12.4.2019 - 12.4.2019
 • Wrocław (woj. ), 21.5.2019 - 21.5.2019
 • Gdańsk (woj. ), 12.6.2019 - 12.6.2019