Szkolenie - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA UE (RODO)

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Prawo i zamówienia publiczne » prawo
Czas trwania: 1 dzień
Wartość: 725.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Omówienie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Najbardziej kontrowersyjne problemy praktyczne związane z tworzeniem i zarządzaniem bazami danych osobowych.

Cel szkolenia: Szkolenie z ochrony danych osobowych ma na celu przygotowanie słuchaczy do samodzielnego przygotowania dokumentacji dotyczącej ochrony tych danych w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi GIODO z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od maja 2018 r.

Korzyści dla uczestników:

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami przetwarzania i ochrony danych osobowych, z prawami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych oraz z prawami osób, których dane dotyczą w oparciu o obowiązujące akty prawne.

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Ochrona danych osobowych – wprowadzenie

Ochrona danych osobowych w prawie krajowym
Ochrona danych osobowych w prawie UE

Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych

Opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym- podstawowe cechy
Wymagania dotyczące struktur baz danych osobowych
Zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich
Czy administratorem bezpieczeństwa informacji może być inny podmiot niż osoba fizyczna?

Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej

Przetwarzanie i zbieranie danych zgodnie z prawem
Przechowywanie danych
Dokumentacja

Przetwarzanie danych kadrowych – dane osobowe w zatrudnieniu

Wymogi ustawy o ochronie danych osobowych, a rekrutacja pracowników.
Zgoda na przetwarzanie danych kadrowych
Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
Dokumentowanie pozostałych „zdarzeń” prawnych

Działalność Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych

zasada legalności oraz zasada celowości
zasada adekwatności
zasada ograniczenia czasowego oraz zasada informowania

Jak przygotować się do wdrożenia przepisów Rozporządzenia UE ( RODO )

Wprowadzenie obowiązku prowadzenia „rejestru czynności przetwarzania” w określonych w rozporządzeniu przypadkach.
Wprowadzenia możliwości ustanawiania „kodeksów postępowania”, określających sposoby realizacji procedur zabezpieczenia danych w określonych kategoriach podmiotów.
Wprowadzenie możliwości przyjęcia „mechanizmów certyfikujących” odnoszących się do sposobu określenia procedur przetwarzania danych w konkretnych podmiotach.
Wprowadzenie dodatkowych kryteriów warunkujących obowiązek ustanowienia wewnętrznego „inspektora ochrony danych” (odpowiednika ABI).
Obowiązek zgłaszania naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego w ciągu 72 godzin.
Obowiązek dokonywania w określonych sytuacjach „oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych”.
Wprowadzenie nowych kar pieniężnych nakładanych w trybie administracyjnym za naruszenia określonych przepisów ochrony danych osobowych sformułowanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych nawet do 20 milionów euro.
Wprowadzenie określenie definicji takich czynności jak „profilowanie”, „pseudonimizacja”.
Zmiana sposobu (formy) uregulowania europejskiego prawa ochronnych danych z dyrektywy na rozporządzenie (które w przeciwieństwie do dyrektywy zawsze może być bezpośrednio stosowane w pełnym zakresie).
Nowe definicje:
Profilowanie
Pseudonimizacja
Dane dotyczące zdrowia
Dane genetyczne
Dane biometryczne
Pojęcie jednostki

Odpowiedzialność karna, cywilna i administracyjna z zakresu ochrony danych osobowych

Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

Metodologia:

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Odbiorcy szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób bezpośrednio zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych oraz pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

  • Wrocław (woj. ), 21.3.2018 - 21.3.2018
  • Kraków (woj. ), 16.4.2018 - 16.4.2018
  • Warszawa (woj. ), 16.5.2018 - 16.5.2018
  • Gdańsk (woj. ), 13.6.2018 - 13.6.2018