Szkolenie - Od pracownika do lidera: nowa rola, funkcje, narzędzia pracy z zespołem

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie zespołem » kierowanie
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1955.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Zapraszamy Państwa na szkolenie pt.: „Od pracownika do lidera: nowa rola, funkcje, narzędzia pracy z zespołem”

Treści szkolenia koncentrują się wokół tych obszarów działań lidera, które mają bezpośredni wpływ na kształtowanie jego autorytetu wśród podwładnych oraz budują efektywne zasady współpracy i realizacji celów z zespołem.

Cele kluczowe:
• Przygotowanie liderów / kierowników do pełnienia nowej roli w organizacji lub zwiększenie efektywności osób, które niedługo zajmują to stanowisko i potrzebują uzupełnienia wiedzy i umiejętności.
• Zdobycie wiedzy i przećwiczenie umiejętności skutecznego realizowania roli lidera w trzech obszarach: orientacja na zadanie, orientacja na budowanie zespołu oraz orientacja na skuteczność poszczególnych pracowników.

Korzyści:
Warsztaty mają na celu usprawnienie aktualnych działań Uczestników lub przygotowanie ich do pełnienia funkcji kierowniczej poprzez:
• Poznanie podstawowych funkcji i zadań osoby kierującej zespołem.
• Przećwiczenie i pogłębienie umiejętności budowania zespołu i autorytetu w zespole.
• Pogłębienie umiejętności komunikowania się z pracownikami w procesie realizowania zadań zespołu: od zlecania zadań, przez monitorowanie i bieżące informacje zwrotne,
• Przećwiczenie rozmów w sytuacjach trudnych (takich jak motywowanie, korygowanie, dyscyplinowanie, przekazywania informacji trudnych.
• Wartością dodatkową jest wymiana doświadczeń z Uczestnikami z różnych organizacji (swego rodzaju benchmarking dla funkcji i warunków działania lidera)

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA

Wstęp, wprowadzenie
Gdy wchodzę do zespołu, jako lider… Kluczowe kroki do podjęcia
Źródła wiedzy o funkcji roli lidera w organizacji: Cele, oczekiwania, podstawowe uwarunkowania działania, kluczowe wyzwania
Jakim liderem chcę być? Pięć poziomów dojrzałości przywódczej lidera: Od stanowiska po osobowość. Wpływ na zaangażowanie i wydajność zespołu
Rola lidera w budowaniu współdziałania w zespole: Expose lidera

Kierowanie zespołem: Co to oznacza?
Proces kierowania zespołem w praktyce. Trójkąt sukcesu zespołu
Obszary troski lidera w kierowaniu zespołem: Punkty krytyczne na etapie planowania, organizowania, przewodzenia, kontroli i zarządzania informacją.
Miejsce motywacji w „kole kierowania” – usuwanie przeszkód i dawanie przestrzeni do zaangażowania
Delegowanie z punktu widzenia szefa

Skuteczne zlecanie zadań
Od ręcznego organizowania po delegowanie organizacji pracy: Typy zadań i poziomy partycypacji decyzyjnej
O czym trzeba pamiętać zlecając zadanie: Punkty krytyczne
Proces i obszary delegowania zadań pracownikom: Czy i kiedy rzeczywiście jestem niezastąpiony?
Zasady doboru ludzi do zadań
Dopasowanie sposobu zlecania zadań do poziomu dojrzałości zawodowej pracowników
Model przywództwa sytuacyjnego – wytyczne dla liderów na poziomie ludzi i zespołu

Informacje zwrotne w kierowaniu zespołem
Informacje zwrotne w pracy z zespołem i z pojedynczymi osobami
Pięć etapów korygowania działań
Pozytywne i negatywne informacje zwrotne: Ukierunkowywanie działań
Reguły udzielania informacji zwrotnych
Wypracowanie modelu przekazywania informacji pozytywnych i negatywnych: Cel, postawa lidera i forma
Zasady skutecznego delegowania zadań w praktyce

Trudne sytuacje i trudne rozmowy w pracy z zespołem
Przekazywanie trudnych informacji: Efekt Spence’a w praktyce
Trzy typy rozmów trudnych w pracy lidera: korygowanie, motywowanie, dyscyplinowanie. Cele, założenia, przebieg
Jak w trakcie rozmów trudnych pracować z pytaniami i uaktywniać pracownika do wypracowywania pomysłów?
Reagowanie w sytuacjach konfliktowych w zespole
Podsumowanie
Indywidualne podsumowanie warsztatu. Obszary koncentracji przed spotkaniem follow up

Metodologia:

Metody:
Warsztat realizowany jest metodami aktywizującymi, wykorzystującymi takie narzędzia, jak:
analizy case study,
prace grupowe,
dyskusje moderowane,
symulacje,
coaching zespołowy,

odgrywanie ról.

Przykłady do zadań aktywnych zostaną opracowane na podstawie anonimowych przykładów uzyskanych od Uczestników na etapie Ankiety wstępnej

Proces szkoleniowy:
• Przed szkoleniem zaprosimy Uczestników do anonimowej Ankiety wstępnej. Mimo, ż jest to szkolenie otwarte chcemy lepiej poznać Państwa potrzeby i oczekiwania tak, by spotkanie jak najlepiej na nie odpowiedziało.
• Po warsztacie Uczestnicy otrzymają „zadanie domowe’, które ukierunkuje ich uwagę podczas codziennej pracy na świadome stosowanie narzędzi omawianych i ćwiczonych podczas spotkania.
• Po 6-8 tygodniach Uczestnicy odbędą z Trenerem wizualne spotkanie follow-up (4 godziny, w grupach 4-5 osobowych) – termin będzie ustalony po zakończeniu szkolenia.Celem spotkania jest wspólne przedyskutowanie zmian w sposobie działania, podzielenie się doświadczeniami oraz znalezienie rozwiązań na sytuacje trudne, które pojawiły się podczas stosowania nowej wiedzy i umiejętności.

Czas trwania:

Warsztat: 2 dni szkoleniowe (16 godzin dydaktycznych)
Rozkład godzinowy:
pierwszy dzień: 10:00 - 17:00
drugi dzień: 09:00 – 16:00

Follow up (6-8 tygodni po zakończeniu szkolenia): 4 godziny dydaktyczne (grupy 4-5 osobowe); w zależności od liczby Uczestników zorganizowana zostanie 1 lub 2 grupy (9:00 – 12:15 i ew.12:45 – 16:00)

Odbiorcy szkolenia:

Adresaci:
Warsztaty skierowane są do osób, które niedługo będą liderami lub kierownikami bądź są nimi od niedługiego czasu. Adresatami mogą być też pracownicy, którzy mają potencjał liderski i taka kariera jest dla nich planowana w przyszłości.

  • Wrocław (woj. ), 8.4.2019 - 9.4.2019
  • Warszawa (woj. ), 17.12.2018 - 18.12.2018
  • Warszawa (woj. ), 26.8.2019 - 27.8.2019