Szkolenie - Odporność na stres i jego skutki - dwudniowe warsztaty szkoleniowe Kołobrz

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Umiejętności osobiste » kreatywność
Czas trwania: 9.00-17.00
Wartość: 1599.00 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 91 434 29 79
  • Adres e-mail: agnieszka@szkolenia-forum.pl

Informacje podstawowe:

Odporność na stres i jego skutki - dwudniowe warsztaty szkoleniowe

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA:

Stres, to reakcja organizmu na zagrażający mu czynnik zewnętrzny, mająca na celu mobilizację energii do pokonania tego czynnika. Jest to zjawisko normalne - ochrona - bez której trudno byłoby nam przeżyć. Jednak ten sam mechanizm który nas ma bronić, wywoływany jako długotrwała aktywacja, może przyczynić się do wielu chorób.

SCENARIUSZ RAMOWY - PROGRAM
Dzień 1
Część I - interaktywna
I. Wprowadzenie.
1. Powitanie i przedstawienie sposobu realizacji szkolenia.
2. Kontrakt i spisanie oczekiwań.
II. Poziomy stresu.
1. Test kolorów Luschera.
2. Czym jest stres i jakie są jego przyczyny.
3. Model stresu jako reakcji - dystres, eustres i neustres.
4. Wpływ stresorów fizycznych, społecznych i psychicznych na reakcje fizjologiczne, motoryczne i psychiczne.
5. Podstawowe typy naszego zachowania, a psychosomatyczne skutki.
6. Stres autointerpretacyjny.
7. Cechy osobowości wpływające na lepsze radzenie sobie ze stresem.
III. Podsumowanie części pierwszej.
„Nic nie jest dobre lub złe, jeno myślenie czyni je takim" W. Szekspir
Część II - warsztatowa
I. Skala Stresu.
1. Skala Stresu T. H. Holmes i R. H. Rahe.
2. Omówienie wyników.
3. Hasło dnia to:
- nikt ani nic - żaden obiekt z zewnątrz mnie nie złości,
- to ja czasem się złoszczę na zewnętrzne obiekty.
II. Style radzenia sobie ze stresem.
1. Style radzenia sobie ze stresem.
2. Niespecyficzne reakcje organizmu na stres.
3. Syndrom adaptacji - fazy stresu.
4. Automonolog
III. Oczekiwania i ocenianie w codziennej praktyce zawodowej.
1. Model budowania relacji na oczekiwaniach.
2. Zbiór codziennych doświadczeń uczestników warsztatu.
3. Satysfakcje i pułapki wynikające ze stawiania oczekiwań.
4. Ocenianie, a informacja zwrotna.
5. Poczucie winy, a budowanie napięcia prowadzącego do przewlekłego stresu.
6. Kilka porad jak radzić sobie z miotaczami poczucia winy i ocen.
7. „Autystyczne komunikaty i zaczarowane słowa".
IV. Zespołowy przewodnik radzenia sobie ze stresem.
1. Fazy odbioru „złych informacji".
2. „Kanapka" z informacja zwrotną.
3. Zastosowanie przewodnika w warunkach pracy zawodowej.
4. Kolejne fazy redukowania stresu.
5. Korzyści ze stosowania przewodnika.
V. Racjonalna Terapia Zachowań w sytuacji zawodowej.
1. ABCD emocji.
2. Zdrowa semantyka.
3. Pięć zasad zdrowego myślenia.
4. Opór i dysonans poznawczo - behawioralny.
5. Inne pozycje percepcyjne.
6. Wizualizacja.
VI. „Tworzenie przyszłości"
1. Cień niedokończonych spraw i niejasnych celów.
2. Omówienie teorii emocji automatycznych.
3. Wykonanie ćwiczenia - „Tworzenie celów".
4. Omówienie doświadczeń z ćwiczenia.
5. Poziomy kompetencji i ich nabywanie podczas budowania nowych ścieżek neuronalnych.
VII. Zakończenie.
1. Podsumowanie zajęć.
2. Pożegnanie i zaproszenie na kolejne części projektu.
„Przeżyłem wiele okropnych rzeczy - na szczęście większość z nich nigdy się nie zdarzyła."
Mark Twain
Dzień 2
Część III - trening
I. Wprowadzenie.
1. Powitanie uczestników.
2. Krótkie przypomnienie materiału z poprzedniego dnia..
II. Unikanie / dążenie, a skąpstwo / rozrzutność.
1. Teoria połączonych skal.
2. Reguła Pareto.
3. Poszukiwanie homeostazy
III. Antykredytomania.
1. Przywiązanie pracowników do „Kasy zapomogowo-pożyczkowej".
2. Pozytywne skutki uwalniania się od zadłużeń.
3. Sposoby redukowania stresu wynikającego z zadłużeń.
IV. Psychosomatyka.
1. Przykłady powstawania chorób
2. Symptomy przebywania w przewlekłym oddziaływaniu stresora
V. Stres podczas ekspozycji społecznej.
1. Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach ekspozycji społecznej - teoria.
2. Ćwiczenia praktyczne.
VI. „Zielona ścieżka".
1. Omówienie teorii harmonijnego rozwoju osobistego".
2. „Lenistwo, a wyszarpywanie żył".
3. Zdrowe metody podnoszenia skuteczności zawodowej.
VII. Techniki redukujące stres i jego skutki - trening.
1. Praca z oddechem.
2. Relaksacja Jacobsona.
3. Praca z wyobraźnią - techniki wizualizacyjne.
VIII. Powtórzenie Testu Kolorów Luschera.
1. Co oznaczają zmiany?
2. Jak stosować test kolorów w praktyce dla siebie i pracowników?
IX. Zakończenie.
1. Utrwalające przypomnienie całego materiału
2. Dajmy innym wolność, dbając o wolność własną.
3. Pożegnanie i zaproszenie do udziału w kolejnych częściach projektu.

Metodologia:

Andrzej Marian Kubiak - psycholog, trener umiejętności społecznych, specjalista w dziedzinie H.R i certyfikowany trener zmian. Tworzy i realizuje projekty rozwojowe, polegające na miękkim wdrażaniu twardych zmian w organizacji. Jego cechy osobowości to charyzma, pozytywne nastawienie, otwartość.

Odbiorcy szkolenia:

Cele szkoleniowe:

Wiedza - Pracownik poznaje teorie powstawaniu stresu i jego skutkom. Poznaje metody redukowania stresu i minimalizowania przyczyn jego powstawania w warunkach pracy zawodowej.

Umiejętności - Pracownik nabywa podstawową umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz codziennej dbałości o zdrowie i budowanie nietoksycznych relacji zawodowych.

Postawy - Bardziej otwarta, swobodna, pozytywnie nastawiona do ludzi i zadań.

Korzyści dla inwestorów / pracodawców: Pracownik, który potrafi radzić sobie w stresujących sytuacjach, to nie koszt na liście płac, tylko długotrwała inwestycja. To pracownik o wysokiej wydajności, potrafiący zachować spokój przy podejmowaniu decyzji i wolny od drażliwości wpływającej na konflikty w budowaniu relacji zawodowych.

Materiały dydaktyczne:

tak

Przyznawane certyfikaty:

tak

Referencje:

cena dwudniowego szkolenia: 1300 zł netto (+23% VAT)
Dla stałych Uczestników maszych szkoleń 50 zł rabatu od ceny netto.
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - 15 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe,
- wyżywienie od kolacji w dniu 22.05. do obiadu w dniu 24.05.,
- zakwaterowaniem przez 2 doby w pokoju dwuosobowym (dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 120 zł za dwie doby).

  • Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie), 23.5.2017 - 24.5.2017