Szkolenie - Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych. Zakres odpowiedzialności szefa i pracownika

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Finanse i rachunkowość » rachunkowość
Prawo i zamówienia publiczne » zamówienia publiczne
Finanse i rachunkowość » finanse dla firm
Czas trwania: 2dni (16h)
Wartość: 1537.50 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 613070303
  • Adres e-mail: info@szkolenia-semper.pl

Informacje podstawowe:

Cel szkolenia:

1. Zapoznanie z przepisami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
2. Zdefiniowanie relacji pomiędzy ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a Prawem zamówień publicznych
3. Umiejscowienie zamówień publicznych w systemie kontroli zarządczej w jednostce
4. Zminimalizowanie ryzyka ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
5. Zaznajomienie z aktualnymi liniami orzeczniczymi organów dyscyplinarnych.
Elektronizacja zamówień publicznych
Od 18 kwietnia 2018 obowiązuje składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (JEDZ) w elektronicznej formie, zaś od 18 października 2018 roku nastąpiła pełna elektronizacja komunikacji, która obejmie wszystkich Zamawiających, bez wyjątków.
Na przedmiotowym szkoleniu przekazane będą wszystkim uczestnikom podstawowe informacje o obowiązkach i prawach Zamawiających i Wykonawców, które wynikają z obowiązkowej elektronizacji, zostaną zatem omówione szczegółowo przede wszystkim akty prawne związane z elektronizacją.
Ponadto omówiona zostanie koncepcja nowego prawa zamówień publicznych.

Korzyści dla uczestników:

1. Poznanie relacji między zamówieniami publicznymi a gospodarką finansową w jednostce
2. Weryfikacja bieżącego orzecznictwa dyscyplinarnego
3. Umiejętność rozróżnienia odpowiedzialności określanej przez organy kontroli od odpowiedzialności w rozumieniu sankcyjnym
4. Zapoznanie się z zasadami obrony w postępowaniach dyscyplinarnych
5. Zdefiniowanie możliwości zmniejszenia dolegliwości dyscyplinarnych w przypadku stwierdzenia naruszenia
6. Ustalenie wpływu pracowników na zakres odpowiedzialności szefów
7. Uzyskanie praktycznych odpowiedzi na pytania:
• Czy pracownik „od zamówień publicznych” może ponosić odpowiedzialność za gospodarkę finansową?
• Jak podzielić się odpowiedzialnością z pracownikiem?
• Czy szef odpowiada za czynności dokonane przez pracownika?
• Jak nie doprowadzić szefa do odpowiedzialności dyscyplinarnej?
• Jak pomóc szefowi w zminimalizowaniu skutków odpowiedzialności dyscyplinarnej?
• Do czego są przydatne regulacje wewnętrzne dotyczące zamówień publicznych?

Program szkolenia:

Dzień I
Charakter odpowiedzialności dyscyplinarnej
1. Odpowiedzialność w wyniku kontroli a odpowiedzialność dyscyplinarna
2. Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
3. Zamówienia publiczne a gospodarka finansowa jednostki
Podmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1. Odpowiedzialność kierownika jednostki
2. Odpowiedzialność pracowników jednostki
3. Odpowiedzialność osób niebędących pracownikami jednostki
4. Odpowiedzialność członków komisji przetargowej
Rola kierownika w kształtowaniu zakresu odpowiedzialności pracowników
1. Powierzanie obowiązków lub czynności pracownikom
2. Prawo powierzenia czynności lub obowiązków
3. Forma powierzenia
Postępowanie w spawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych
2. Postępowanie przed Komisją Orzekającą pierwszej instancji
3. Postępowanie przed Główną Komisją Orzekającą
4. Postępowanie przed sądem administracyjnym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Dzień II
Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1. Wina jako przesłanka przedmiotowa naruszenia dyscypliny finansów publicznych
2. Skutki nowelizacji ustaw w postepowaniu dyscyplinarnym
3. Szkodliwość czynu dla finansów publicznych a stopień naruszenia konkurencyjności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Przesłanki włączające odpowiedzialność
1. Wartość naruszenia
2. Świadomość niezgodności z prawem
3. Skutki zdarzeń losowych
Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1. Rodzaje kar dyscyplinarnych
2. Zasady wymierzania kar
3. Odstąpienie od ukarania a umorzenie postępowania
Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1. Zakres odpowiedzialności finansowej osób wykonujących czynności zamówieniowe
2. Czyny dyscyplinarne na etapie przygotowania postepowania
3. Czyny dyscyplinarne na etapie przeprowadzenia postepowania
4. Czyny dyscyplinarne po udzieleniu zamówienia
Odpowiedzialność kierownika a odpowiedzialność pracownika
1. Charakter i znaczenie podpisu kierownika zamawiającego
2. Wykonanie czynności a sporządzenie projektu
3. Wykonanie czynności a zatwierdzenie SIWZ lub protokołu postępowania
Odpowiedzialność za wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej
1. Kontrola zarządcza a zamówienia
2. Charakter i znaczenie uregulowań wewnętrznych
3. Odpowiedzialność za zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro

Metodologia:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Odbiorcy szkolenia:

1. Kierownicy zamawiających, szczególnie jednostek sektora finansów publicznych
2. Pracownicy wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
3. Członkowie komisji przetargowych
4. Osoby odpowiedzialne za kontrolę zarządczą.

Materiały dydaktyczne:

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:

1250.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1610 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwagi:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Przyznawane certyfikaty:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Referencje:

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:
http://www.szkolenia-semper.pl/referencje

  • Warszawa (woj. mazowieckie), 30.9.2019 - 1.10.2019
  • Poznań (woj. wielkopolskie), 28.10.2019 - 29.10.2019
  • Wrocław (woj. dolnośląskie), 28.11.2019 - 29.11.2019
  • Warszawa (woj. mazowieckie), 2.12.2019 - 3.12.2019