Szkolenie - Opracowywanie wniosków o dotację dla firmy w 2018 r.

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Unia Europejska » wnioski o dotacje unijne
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1463.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Okres budżetowy 2014-2020 daje niepowtarzalną szansę na realizację planów i zaspokojenie potrzeb rozwojowych w zakresie inwestycyjnym jak i nie inwestycyjnym. Wykorzystajcie tę szansę.

Celem szkolenia jest omówienie metodyki pisania – opracowywania wniosków o dotację dla firm na konkretne, aktualnie ogłoszone konkursy: ogólnokrajowy w ramach Programu Operacyjnego oraz konkurs regionalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Trzy czwarte czasu szkolenia to interaktywny warsztat z możliwością indywidualnego doradztwa.

Szkolenie prowadzone w oparciu o obowiązujące wzory dokumentów i formularzy przez praktyka.

Korzyści dla uczestników:

W wyniku szkolenia uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę na temat dostępnych dla firm źródeł finansowania projektów. Uczestnicy szkoleń przećwiczą w ramach warsztatów jedną z najbardziej skutecznych metod opracowywania projektów unijnych.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I

PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 JAKO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DOSTĘPNE DLA FIRM – krótka informacja

Programy operacyjne jako źródła finansowania dostępne firm:

PO Inteligentny Rozwój,
PO Infrastruktura i Środowisko ,
PO Rozwój Polski Wschodniej,
PO Wiedza Edukacja Rozwój.

Regionalne Programy Operacyjne jako źródła finansowania dostępne dla firm.

JAK SKUTECZNIE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

Gdzie szukać informacji o dostępnym dofinansowaniu projektów ?

Jak czytać dokumentację konkursową, na co zwracać uwagę ?

Kwalifikowalność wnioskodawcy, projektu i wydatków.

Warsztat: Czy projekt ma szanse na pozyskanie dofinansowania ? – analiza szans na dotację konkretnych pomysłów na projekt – praca na aktualnych dokumentach dwóch konkursów: konkurs ogólnokrajowy w ramach Programu operacyjnego (krajowego) oraz konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego .

Warsztat: Analiza formularza wniosku o dofinansowanie wraz z prezentacją metodyki prac nad wnioskiem aplikacyjnym.

Dzień II

OPRACOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DLA PLANOWANEGO PROJEKTU

Warsztat: Opracowanie wybranych merytorycznych elementów wniosku o dofinansowanie – warsztat – praca indywidualna uczestników szkolenia oraz w grupach, na aktualnych dokumentach dwóch konkursów: konkurs ogólnokrajowy w ramach Programu Operacyjnego (krajowego) oraz konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego .

Warsztat: Omówienie wyników prac nad opracowaniem projektu.

Warsztat: Doradztwo indywidualne dla uczestników szkolenia w zakresie ubiegania się o dotację. Korekta projektów w oparciu o zdobyte praktyczne doświadczenie.

Złożenie wniosku o dofinansowanie i co dalej ?

PODSUMOWANIE, PYTANIA I ODPOWIEDZI

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Metodologia:

Szkolenie będzie prowadzone w 30% jako wykład i w 70% jako interaktywne warsztaty z wykorzystanie aktualnej dokumentacji konkursowej. Praca w grupach oraz indywidualna.

Odbiorcy szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników firm z terenu całej Polski zainteresowanych aplikowaniem o fundusze unijne, opracowywaniem projektów lub nadzorem nad opracowywanymi projektami.

  • Gdańsk (woj. ), 14.6.2018 - 15.6.2018
  • Warszawa (woj. ), 2.7.2018 - 3.7.2018