Szkolenie - P3O® Foundation - szkolenie akredytowane

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie organizacją » zarządzanie projektami
Zarządzanie organizacją » zarządzanie procesami
Zarządzanie Projektami » Zarządzanie Projektami
Czas trwania: 24 godzin dydaktycznych - 3 dni
Wartość: 1832.70 zł
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Progress Project Sp. z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 22 460 46 12
  • Adres e-mail: marketing@progressproject.pl

Informacje podstawowe:

Opis i cele szkolenia
Uczestnicy szkoleń opisujących zarządzania projektami, programami czy portfelami dowiadują się jak powinien wyglądać ład w prawidłowo zarządzanych inicjatywach zmiany. Na szkoleniach takich jak PRINCE2®, MSP®, AgilePM® nie mogą jednak dowiedzieć się co trzeba zrobić aby pokazany tam ład zafunkcjonował w organizacji. Szkolenie P3O® przyniesie odpowiedzi na te pytania wskazując właśnie na biura portfeli, programów, projektów jako na tę jednostkę organizacyjną, która przyjmie na siebie właścicielstwo metodyk tych poziomów. W czasie szkolenia dowiemy się krok po kroku jak ulepszyć organizację tak aby już więcej nie było problemów czy to z pojedynczym projektem i programem czy też z portfelem wszystkich inicjatyw prowadzonych przez organizację.
P3O jest brytyjskim przewodnikiem wchodzącym w skład najlepszych praktyk zarządzania, przedstawiającym jak tworzyć i utrzymywać biura, które poprzez wsparcie umożliwią skuteczność zarządzanie P3 (portfel, program, projekt). P3O® jest elastycznym modelem, który daje się dopasować do wielkości, specyfiki i potrzeb każdej organizacji. Poszczególne, poniżej wymienione składowe modelu realizują usługi wsparcia a nie zastępują zarządzania na poziomie portfela, programu i projektu.:
• Biuro portfela organizacji - wspiera zarządzanie portfelem;
• Centrum doskonałości – tworzy standardy metodycznego zarządzania na wszystkich poziomach P3;
• Tymczasowe biuro projektu – realizuje usługi wsparcia dla kompletnego projektu;
• Tymczasowe biuro programu – realizuje usługi wsparcia dla kompletnego programu.
Standard P3O® proponuje szeroki wachlarz usług, które mogą być świadczone przez ten model: od usług administracyjnych (np. prowadzenie dokumentacji projektu) po bardzo profesjonalne jak np. analiza biznesowa, facylitacja, ekspertyzy.

Egzamin
• W przypadku zdecydowania się na zdawanie międzynarodowego egzaminu w celu uzyskania certyfikatu MSP® Foundation należy doliczyć kwoty egzaminacyjne. Kwota za egzamin jest dodatkowa i wynosi 800 zł netto.
• Każdy uczestnik może zdecydować czy chce zdawać egzamin.

Korzyści dla uczestników
• możliwe zdobycie międzynarodowego certyfikatu – P3O® Foundation,
• uczestnicy zapoznawani są zarówno z polską jaki i angielską terminologią fachową,
• pełne zapoznanie się z koncepcją P3O,
• poszerzenie wiedzy o elementy zarządzania programami (gdyż P3O wdrażane jest jako program).

Program szkolenia:

Dzień I
1. Wprowadzenie do P3O.

2. Dlaczego warto mieć P3O?
• Ćwiczenie: Wartości P3O.
• Modele P3O.

3. Role P3O:
• Ćwiczenie: Role P3O.
Praca domowa. Przykładowy egzamin P3O Foundation nr 1.

Dzień II
1. Omówienie pracy domowej.

2. Narzędzia P3O.

3. Techniki P3O.

4. MSP w pigułce (opcjonalnie).

5. Identyfikowanie stałego modelu P3O.
• Ćwiczenie: Deklaracja wizji P3O.
Praca domowa:
Przykładowy egzamin P3O Foundation nr 2.
Przykładowy egzamin P3O Foundation nr 3.

Dzień III
1. Omówienie pracy domowej.

2. Wdrażanie stałego modelu P3O:

3. Ćwiczenie: Blueprint P3O.

4. Cykl życia tymczasowego biura P3O.

5. Podsumowanie szkolenia.

Egzamin P3O Foundation
• Wstępne działania administracyjne - 25 minut
• Egzamin - 60 minut (+ ew. dodatkowe 15 minut dla osób uprawnionych)
• Dla chętnych sprawdzenie i podanie wstępnych wyników egzaminu - 30 minut
• Zakończenie egzaminu

Materiały dydaktyczne:

każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe

Przyznawane certyfikaty:

każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  • Warszawa (woj. mazowieckie), 6.11.2019 - 8.11.2019