Szkolenie - Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie organizacją » Zarządzanie organizacją
Czas trwania: 1 dzień
Wartość: 848.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Uzyskanie wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych, oraz obowiązujących przepisów m.in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO), Ustawa o ochronie danych osobowych, wytyczne PUODO.

Uzyskanie umiejętności umożliwiających samodzielne wdrożenie i doskonalenie systemu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Korzyści dla uczestników:

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje imienny dyplom potwierdzający ukończenie kursu jak też materiały szkoleniowe i szablony dokumentacji w wersji elektronicznej oraz możliwość konsultacji poszkoleniowych drogą mailową.

Program szkolenia:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku czyli zmiany w pigułce.
Kto jest kim?
administrator danych osobowych kategorie danych osobowych,
podmiot przetwarzający,
współadministrator.
Co to są dane osobowe?
Rodzaje danych osobowych.
Zasady i przesłanki przetwarzania danych osobowych.
Prawa osób których dane dotyczą.
Rola i zadania pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.
Obowiązki administratora danych osobowych.
Reagowanie na incydenty w obszarze ochrony danych osobowych.
Zgłaszanie incydentów do PUODO i informowanie osób których dotyczył incydent.
Jakie dokumenty powinniśmy wprowadzić w świetle RODO:
rejestr czynności przetwarzania,
umowa powierzenia,
klauzula informacyjna,
upoważnienia i ich rejestry,
zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych,
rejestr incydentów i naruszeń.
Kontrole UODO – co warto wiedzieć.
Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

Rozkład godzinowy: 10:00 – 17:00

Metodologia:

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Odbiorcy szkolenia:

Osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych oraz osoby zajmujące się ochroną danych osobowych.

  • Warszawa (woj. ), 26.3.2020 - 26.3.2020
  • Wrocław (woj. ), 20.5.2020 - 20.5.2020