Szkolenie - Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

Typ oferty: e-Learning
Tematyka: Logistyka » logistyka
Logistyka » magazynowanie
Logistyka » spedycja
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1217.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Poznanie i omówienie podejścia systemowego w logistyce i planowaniu dystrybucji.
Przedstawienie związku pomiędzy planowaniem wielkości dostaw a kosztami (uwzględnienie podejścia systemowego).
Poznanie głównych czynników kształtujących współcześnie systemy dystrybucji produktów.
Zapoznanie się ze współczesnymi zjawiskami mającymi wpływ na kształtowanie dystrybucji w przyszłości i znaczeniem wiedzy w tym zakresie.
Korzyści:

Poznanie czynników kształtujących przepływy produktów od producenta do odbiorcy.
Omówienie i poznanie sposobów identyfikacji i klasyfikacji kosztów logistycznych w dystrybucji.
Przedstawienie roli magazynów i transportu w systemach dystrybucji.
Omówienie związków pomiędzy dystrybucją a produkcją.
Poznanie współczesnego podejścia do prognozowania, omówienie metod prognozowania, przedstawienie zalet i wad prognozowania.
Wskazanie zjawisk i trendów, które w najbliższej przyszłości wpływać będą na procesy dystrybucji (w tym nowoczesnych rozwiązań technologicznych).

Program szkolenia:

DZIEŃ 1

Grupy czynników kształtujące przepływy produktów od producenta/dostawcy do klienta/odbiorcy

Czynniki podażowo-popytowe i charakter działalności.
Czynniki związane z funkcjonowaniem systemu dostaw/logistyką.
Czynniki związane z informacją i jej przekazem.
Sposób/wizja funkcjonowania biznesu oraz koncepcje, które kształtują przepływy fizyczne.
Wymogi narzucane przez podmioty zewnętrzne.
Koszty logistyczne w dystrybucji

Czynności, procesy dystrybucyjne, a koszty logistyczne i obsługa klienta.
Konflikty kosztów w systemie dystrybucji.
Rodzaje kosztów logistycznych w dystrybucji. Sposoby klasyfikacji kosztów wg:
Sfer przedsiębiorstwa,
Rodzajów kosztów logistycznych,
Logistycznej obsługi klienta,
W odniesieniu do zapasów.
Przykład szacowania kosztów z uwzględnieniem ilustracji konfliktu kosztów.
Magazynowanie i transport w systemach dystrybucji

Rola i relacje magazynowania i transportu w systemach dystrybucji. Wstęp.
Przykład dotyczący związku planowania działań w systemie dystrybucji i realizacji dostaw produktów.
Przykład określania partii dostawy. Potencjalny wpływ na zamawianie i dostawy, przechowywanie w magazynie, możliwości transportu i koszty.
Związek magazynowania z problematyką planowania i wytwarzania:
Przykładowa klasyfikacja zapasów a funkcjonowanie systemu zamówień oraz realizacji wytwarzania i dostaw,
Zapotrzebowanie i zamówienia na produkty, a kształtowanie struktury utrzymywanych zapasów.
Realizacja transportu w systemie dystrybucji. Ocena i wybór przewoźnika. Przykład.
Koszty transportu i ich szacowanie w systemach dostaw.
Podsumowanie przykładów. Próba oceny wpływu różnych działań na funkcjonowanie magazynowania i transportu w systemach dystrybucji.
Pytania i odpowiedzi

DZIEŃ 2

Związki pomiędzy dystrybucją, a produkcją

Planowanie działalności produkcyjnej z uwzględnieniem zasad kompleksowego ujęcia planowania, wytwarzania i dostaw:
Elementy,
Ograniczenia.
Główne czynniki kształtujące realizację planów produkcyjnych, w tym niepewność i ryzyko.
Wybrane elementy zintegrowanego planowania wytwarzania w przedsiębiorstwie i realizacji dostaw.
Współczesne podejście do prognozowania. Przykłady metod prognozowania, Zalety i wady prognozowania.

Podejście „jakościowe” i „ilościowe” do prognozowania w przedsiębiorstwach.
Metody jakościowe prognozowania: analiza trendu, metoda delficka.
Metody ilościowe w prognozowaniu: metody „naiwne” (średnia ruchoma), przykład modelu wykładniczego (model Browna), przykład prognozowania z wykorzystaniem indeksu sezonowości.
Planowanie w systemach zintegrowanych (np. klasy MRP), a prognozowanie.
Próba oceny przydatności metod prognozowania.
Zjawiska i trendy, które w najbliższej przyszłości wpływać będą na procesy dystrybucji (w tym nowoczesne rozwiązania technologiczne).

Integracja systemów informatycznych i telełączności.
Nowe koncepcje – czy znasz je?
Sztuczna inteligencja.
Czynniki niepewności i ryzyka.
Pytania i odpowiedzi

Informacje organizacyjne:

Dostępny termin:
17-18.09.2020

Dzień I

Czas trwania 2 x 90 minut, 1 x 45 minut:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 10:30 Zajęcia
10:30 – 10:40 przerwa
10:40 – 12:10 Zajęcia
12:10 – 12:20 przerwa
12:20 – 13:05 Zajęcia
Do 13:20 pytania i odpowiedzi

Dzień II

Czas trwania 1 x 90 minut, 1 x 45 minut:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 10:30 Zajęcia
10:30 – 10:45 przerwa
10:40 – 12:10 Zajęcia
12:10 – 12:20 przerwa
12:20 – 13:05 Zajęcia
Do 13:20 pytania i odpowiedzi

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Metodologia:

Metody szkoleniowe: przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Odbiorcy szkolenia:

Adresaci szkolenia on-line:

Menedżerowie, którym podlega obszar planowania i organizowania fizycznych dostaw produktów.
Specjaliści działów, którzy współpracują w realizacji dostaw i ich koordynacji. (działy logistyki, sprzedaży, obszaru zakupów i dostaw, produkcji – montażu, zajmujące się przygotowaniem oraz organizacją wysyłek – transportu i innych działów).
Pracownicy obszaru magazynowania i przygotowania wysyłek produktów – wyższego i średniego szczebla.
Osoby na stanowiskach kierowniczych i specjaliści zajmujący się stricte planowaniem; osoby chcące poszerzyć lub uzupełnić swoją wiedzę.
Osoby zainteresowane tematyką organizacji i realizacji dostaw wyrobów.