Szkolenie - Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z użyciem APS i MRPII – praktyczne dopasowanie metod

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie jakością » zarządzanie produkcją
Logistyka » zarządzanie procesami
Czas trwania: 3 dni
Wartość: 2275.50 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Procesy produkcyjne funkcjonują zawsze w konkretnej specyfice biznesu. Żeby opanować stosowanie technik i metod planistycznych trzeba poznać interakcje konkretnych działów i specjalizacji w organizacji. W planowaniu i harmonogramowaniu produkcji obok rozwiązań prowadzących kalkulacje sekwencyjnie, jak MRPII (Manufacturing Resource Planning) stosowanie są coraz częściej rozwiązania prowadzące obliczenia bardziej „w czasie rzeczywistym” – typu APS (Advanced Planning and Scheduling). APS wymaga zrozumienia zbieżności między stosowanymi algorytmami kolejkowania harmonogramów, a celami (np. wydajność, redukcja przezbrojeń), jak i opanowania zasad zarządzania priorytetami zleceń. Użycie metod APS służących zaawansowanemu harmonogramowaniu powoduje, iż koniecznym staje się zawarcie w programie tematów dotyczących podnoszenia stabilności procesów (np. stabilność normatywów technologicznych) – za pomocą TOC (Theory of Constraints) i wybranych technik Lean.

W trakcie szkolenia realizowanych jest wiele warsztatów mających na celu wykazanie wpływu jakości planowania na skuteczność poprawy wskaźników np. wymagany poziom rotacji zapasów i poprawa poziomu obsługi klienta. Wykonywany jest również warsztat symulujący pracę fabryki obejmujący zgodne z pryncypiami APS harmonogramowanie produkcji, zarządzanie wąskimi gardłami i priorytetami zleceń, sterowanie rotacją zapasów, realizację wielu zadań związanych z planowaniem zarówno od strony materiałowej, jak i różnego rodzaju nośników zdolności. Ćwiczone jest również użycie Kanban dla wsparcie sterowania procesem wytwórczym, zasady podtrzymania “flow” i Pull.

Szkolenie przekazuje wiedzę techniczną (np. możliwości i ograniczenia systemów informatycznych klasy ERP, czy też powszechne rozwiązania w … Excel’u), jak realizować typowe prace planistyczne jednocześnie pamiętając o dobrych praktykach promowanych przez ASCM®/APICS®. Spotkanie ułatwia zrozumienie wielu interakcji zachodzących na styku działów współpracujących w obszarze planowania. Wskazuje na konkretnych case’ach z projektów (np. wdrożenia/integracje narzędzi ERP) dalsze kierunki rozwoju.

Cel szkolenia

Można powiedzieć, iż celem nadrzędnym szkolenia jest opanowanie metod i technik dot. planowania, harmonogramowania i sterowania, zrozumienie wielu interakcji zachodzących na styku różnych działów, jak i wskazanie na konkretnych przykładach kierunków rozwoju “zderzając” ze sobą koncepcję MRPII z APS, jak i Lean z TOC.

Korzyści

praktyczne zarządzanie zasobami przez wąskie gardła, opanowanie TOC/MBC np. Drum Buffer Rope i wiele innych powiązanych z tematem metod,
otrzymanie bardzo dużej ilości przykładów z projektów – ciągły benchmarking metod planistycznych,
nabycie pewności w pracy z wykresami Gantt’a,
rozstrzyganie sprzecznych celów/priorytetów z użyciem konkretnej argumentacji – wskaźniki,
warsztatowe opanowanie metod prowadzenia planowania, harmonogramowania i w pewnym stopniu sterowania produkcją,
poznanie koncepcji, zasad i metod zarządzania produkcją w ramach narzędzi z grupy APS i MRPII,
nabycie umiejętności usprawniania i optymalizacji procesów produkcyjnych (też “wyjście” po za swój dział i poprawa interakcji z innymi departamentami),
poznanie możliwości skutecznych technologii w obszarze wsparcia raportowania, „wystawiania” potrzebnych danych do zbiorczego dashboard np. MES, SCADA, wybrany software jak Crystal Reports, itd.
użycie wybranych narzędzi Lean np. 5S, SMED, poka-yoke, Yamazumi (równoważenie obciążeń), Heijunka (zrównoważone planowanie) mając na celu redukcję odchyleń miedzy planowanymi, a realizowanymi harmonogramami,
w gospodarce materiałowej rozumienie różnicy i praktyczne stosowanie dwóch wskaźników „dostępność do obiecania” i „planowana dostępność magazynowa”,
integracja szkolonych osób, zachęcanie do dyskusji o dobrych praktykach poprzez testowanie własnych planistycznych przyzwyczajeń/nawyków w angażujących warsztatach,
opanowanie zasad prowadzenia audytu swoich praktyk planistycznych dla np. określenie priorytetów wdrażania usprawnień – Oliver Wight.

Program szkolenia:

Dzień I
Wprowadzenie do planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją
Dobór narzędzi planistycznych, w zależności od specyfiki danej firmy
Planowanie zasobów produkcyjnych – MRPII
Warsztat – stabilność i skuteczność procesów planowania w oparciu o Beer Game
Dzień II
Prezentacja wyników Beer Game – dyskusja
Problematyczne interakcje pracownicze w procesie planowania
Teoria ograniczeń TOC i zarządzanie przez ograniczenia MBC, koncepcje Goldratt’a
Warsztat Shop Floor Game – symulacja planowania i harmonogramowania, balansowania zdolności produkcyjnych; praca zgodna z dobrymi praktykami APS (zaawansowane planowanie i harmonogramowanie)
Dzień III
Prezentacja wyników warsztatu Shop Floor Game
Planowanie potrzeb materiałowych, zarządzanie rotacją zapasów – gospodarka materiałowa i „wysterowanie” zasad kalkulacji wielkości partii dla poszczególnych indeksów pozycji magazynowych
Advanced Planning and Scheduling – know-how wdrażania i stosowania
Przykłady całkowicie indywidualnie rozwiniętych modeli planowania
Użycie wybranych metod Lean Manufacturing dla poprawienia wiarygodności używanych w harmonogramowaniu danych np. normatywów technologicznych
Warsztat z Lego – Kanban produkcyjny i transportowy dla obsługi Pull w sterowaniu produkcją
Nowoczesne narzędzia informatyczne we wsparciu zarządzania produkcją – systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning) i inne rozwiązania

Metodologia:

przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,
w ponad 80% przypadków stosowanie “nieksiążkowych”, przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane w projektach na terenie UK, Polski i Niemiec,
oparcie szkolenia o naprzemiennie wprowadzające wykłady, ćwiczenia indywidualne i warsztaty,
symulowanie rynku z grupą rywalizujących na nim producentów,
wykorzystywanie do obliczeń i do modelowania procesów dedykowanego oprogramowania,
większość rysunków dydaktycznych wykonywanych jest na tablecie, co poprzez rzutnik daje wielokrotnie czytelniejsze obrazy, uzyskane tak pliki dostępne są później z linku do dysku sieciowego,
materiały są zawsze “nadmiarowe” – dzięki temu na początku zajęć następuje skuteczne omówienie wymagań uczestników i trener dokonuje natychmiastowej weryfikacji przygotowanych tematów ustalając dla nich konkretne priorytety,
zajęcia prowadzone są w pewnym stopniu metodą coaching’u – trener w wybranych momentach zadaje pytania dotyczących opinii i refleksji uczestników, co do prezentowanych rozwiązań możliwych do wdrożenia we własnej pracy.

  • Wrocław (woj. ), 14.12.2020 - 16.12.2020
  • Wrocław (woj. ), 19.4.2021 - 21.4.2021
  • Gdańsk (woj. ), 19.5.2021 - 21.5.2021
  • Warszawa (woj. ), 21.6.2021 - 23.6.2021
  • Wrocław (woj. ), 22.9.2021 - 24.9.2021
  • Warszawa (woj. ), 24.11.2021 - 26.11.2021
  • Kraków (woj. ), 15.12.2021 - 17.12.2021