Szkolenie - Planowanie Marketingowe. Budowa strategii sprzedaży

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Umiejętności osobiste » efektywność osobista
Sprzedaż i marketing » marketing i reklama
Sprzedaż i marketing » zarządzanie sprzedażą
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Wartość: 1832.70 zł
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Progress Project Sp. z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 22 460 46 12
  • Adres e-mail: marketing@progressproject.pl

Informacje podstawowe:

Opis i cele szkolenia
W dobie nieograniczonych możliwości komunikacji oraz milionów produktów niezmiernie ważne jest aby zdefiniować rzeczywiste wyróżniki naszej firmy czy produktów. Szkolenie ma na celu pokazanie technik tworzenia przewag konkurencyjnych oraz ich komunikowania zarówno dotychczasowym, jak i nowym klientom. Ponadto Podczas szkolenia przedstawione zostaną strategie wejścia i rozwoju na nowych rynkach, w tym rynkach międzynarodowych.

Korzyści dla uczestników
• umiejętność tworzenia przewag konkurencyjnych firmy i produktów,
• zdobycie technik i umiejętności sprzedaży i komunikowania wyróżników zarówno podczas spotkań face to face z klientem, jak i poprzez media,
• poznanie strategii rozwoju oferty, produktów, rynków,
• poznanie technik promocyjnych stosowanych na rynkach międzynarodowych.

Program szkolenia:

1. Polityka produktowa – optymalny portfel produktowy:
• czym jest produkt,
• decyzje do podjęcia w ramach strategii produktu,
• jak stworzyć optymalny portfel produktowy,
• kiedy wprowadzać nowe produkty,
• zarządzanie marką. Lovemarks a brandy generyczne.
Ćwiczenie praktyczne jak stworzyć nowy produkt lub go udoskonalić.

2. Cele rynkowo-sprzedażowe oraz strategie marketingowe w różnych fazach cyklu życia produktu.

3. Pozycjonowanie produktu na tle konkurencji oraz w portfolio firmy:
• kto jest naszą konkurencją - analiza rynku i mapowanie konkurencji,
• definiowanie przewag konkurencyjnych w oparciu o mapy percepcji,
• analiza i adaptacja trendów rynkowych,
• jakie przewagi konkurencyjne wybrać do komunikacji/promocji,
• jak konstruować skuteczny przekaz o produkcie.
Ćwiczenie praktyczne -wypracowanie przewag konkurencyjnych.

4. Jak świadomie kształtować postrzeganie jakości produktu:
• lubię ale niekoniecznie kupuję - psychologiczne aspekty zachowań klientów,
• rola designu produktów B2B w postrzeganiu jakości,
• różnicowanie cenowe, a wpływ na wizerunek produktu,
• trendsetting w komunikacji.

5. Różnicowanie produktu w oparciu o segmentację klientów i analizę konsumentów:
• czy segmentacja jest zawsze korzystna dla firmy,
• segmentacja, a wybór rynku docelowego,
• szacowanie pojemności segmentów,
• jaką strategię działania wybrać - kiedy i jak zdywersyfikować produkt w zależności od segmentów.
Ćwiczenie praktyczne jak stworzyć segmenty i jaką wybrać strategię działania

6. Polityka cenowo-rabatowa i jej wpływ na wizerunek produktu:
• przesłanki rynkowe, a wybór strategii cenowej,
• wybór strategii cenowej, a wrażliwość na cenę,
• cena minimalna - analiza progu rentowności. Metody kalkulacji ceny.
CASE STUDY – reakcja lidera rynkowego na obniżkę cen ze strony konkurenta.

7. Prezentacja produktu i firmy językiem korzyści.

8. Elevator pitch - czyli jak się sprzedać w 30 sekund.
Ćwiczenie – wystąpienie i argumentacja.

9. Wejście na nowe rynki międzynarodowe - strategie rozwoju:
• różnice i podobieństwa między rynkiem polskim a zagranicznym - kroki i działania do podjęcia, aby zapewnić sobie sukces na rynkach międzynarodowych.

Materiały dydaktyczne:

każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe

Przyznawane certyfikaty:

każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  • Sopot (woj. pomorskie), 7.6.2018 - 8.6.2018