Szkolenie - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej, INTRASTAT, uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Logistyka » transport
Logistyka » spedycja
Logistyka » łańcuchy dostaw
Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne - 3 dni
Wartość: 2324.70 zł
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Progress Project Sp. z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 22 460 46 12
  • Adres e-mail: marketing@progressproject.pl

Informacje podstawowe:

Korzyści dla uczestników
- uzyskanie wiedzy z zakresu podstawowych obowiązujących przepisów prawa celnego,
- poznanie metodyki zastosowania wprowadzonych ułatwień,
- zdobycie kompetencji umożliwiających tworzenie i weryfikację dokumentacji w wymianie towarowej z zagranicą,
- wypracowanie wiedzy na temat postępowania celnego,
poznanie uproszczonych procedur celnych pozwalających na usprawnienie procesów w firmie,
- poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT,
- nabycie umiejętności w zakresie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT,
- uzyskanie praktycznej umiejętności wprowadzenia korekty do omawianego zgłoszenia,
- nabycie umiejętności udokumentowania i wyjaśnienia ewentualnych różnic występujących pomiędzy VAT a INTRASTATEM w trakcie kontroli celno–skarbowej.

Program szkolenia:

Dzień I - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej wg aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem zmian od 1 maja 2016r.
Podstawy funkcjonowania prawa celnego w Unii Europejskiej:
- źródła polityki celnej i prawa celnego,
- unia celna,
- kompetencje Krajowej Administracji Skarbowej.
Podstawy stosowania prawa celnego:
- podstawy prawne przywozu/wywozu towarów z terenu Unii Europejskiej,
- procedury celne - zwykłe i specjalne.
Elektroniczne zgłoszenia celne:
- CELINA,
- ECS,
- NCTS.
Dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą:
- SAD,
- faktura,
- list przewozowy,
- pozostałe.
Zgłoszenie celne:
- formy zgłoszeń celnych,
- właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych.
Podatki w przywozie i wywozie towarów na/z UE:
- VAT,
- akcyza.
Elementy kalkulacyjne:
- pochodzenie towarów,
- wartość celna,
- taryfa celna.
Postępowanie celne:
- przedstawicielstwo w sprawach celnych,
- kontrola towarów,
- postępowanie administracyjne.
Ograniczenia w obrocie towarowym zagranicą.
Dzień II - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych (Optymalizacja procesów celnych na potrzeby podmiotów gospodarczych).
AEO - instytucja upoważnionego przedsiębiorcy:
- co daje status upoważnionego podmiotu gospodarczego?
- uzyskanie pozwolenia,
- przypadki cofnięcia statusu upoważnionego podmiotu,
- praktyczne korzyści i ułatwienia wynikające z uzyskania - statusu AEO,
- wymogi i zakres kontroli przeprowadzanej przez Organy Celne w przypadku starania się o status.
Procedury uproszczone, czyli w jaki sposób jak usprawnić obsługę celną przedsiębiorstwa?
- podstawy prawne uproszczeń celnych,
- procedury uproszczone, czyli jaki sposób jak usprawnić obsługę celną przedsiębiorstwa?
- podstawy prawne uproszczeń celnych,
- na jakie procedury celne możemy uzyskać pozwolenie i jak to zrobić?
- formy uproszczonych zgłoszeń celnych,
- wymagane dokumenty (zabezpieczenie),
- pozwolenie - co zawiera, przypadki, w których pozwolenie nie zostanie udzielone lub cofnięte,
- czego nie można odprawiać w procedurze uproszczonej?
- elektroniczna obsługa procedur uproszczonych.
Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie procedur gospodarczych:
- skład celny,
- odprawa czasowa,
- końcowe przeznaczenie,
- uszlachetnianie czynne,
- uszlachetnianie bierne.
Dzień III

System INTRASTAT – do czego służy?
BREXIT – co dalej z wymianą towarową?
- miękki,
- twardy.
Reprezentowanie podmiotu zobowiązanego:
- kto może założyć konto?
- ile osób może zgłaszać deklaracje?
- jak powiązać siebie z firmą?
Metodologiczne podstawy systemu INTRASTAT.
Termin ważności deklaracji INTRASTAT – jak długo przechowywać deklaracje wraz z dokumentami towarzyszącymi?
Wyjątki od zgłoszeń do systemu INTRASTAT.
Odpowiedzialność za zgłaszanie danych.
Transakcje podlegające zgłoszeniu.
Naprawy, zwroty itp. – jak je wykazywać w systemie INTRASTAT?
Organizacja systemu INTRASTAT.
Władanie nad towarem – kto powinien wówczas zgłosić obrót?
Uczestnicy systemu INTRASTAT.
Progi statystyczne – jak je liczyć i jakie są między nimi różnice?
Co zrobić, by nie składać deklaracji INTRASTAT?
Okres i obowiązek sprawozdawczy:
- co zrobić, gdy nie mamy pełnych danych, a już jest termin zgłoszenia?
- jak zgłaszać brak obrotu?
Deklaracje zerowe i częściowe – do czego służą?
Nomenklatura Scalona (CN).
Darmowy program do generowania zgłoszeń INTRASTAT.
Forma zgłoszenia – różnice:
- złożenie,
- korekta,
- zamiana.
Deklarowanie towarów o małej wartości.
System upomnień w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego.
SIMSTAT – założenia nowego systemu.
Budowa deklaracji INTRASTAT – różnice pomiędzy deklaracjami.
Część praktyczna.
Problemy indywidualne.

Metodologia:

- wykład i prezentacja,
- dyskusja,
- studium przypadku,

  • Warszawa (woj. mazowieckie), 22.4.2020 - 24.4.2020
  • Katowice (woj. śląskie), 6.5.2020 - 8.5.2020
  • Gdańsk (woj. pomorskie), 3.6.2020 - 5.6.2020
  • Wrocław (woj. dolnośląskie), 17.6.2020 - 19.6.2020
  • Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie), 1.7.2020 - 3.7.2020
  • Gdańsk (woj. pomorskie), 26.8.2020 - 28.8.2020