Szkolenie - Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Szkolenia HR » Szkolenia HR
Szkolenia HR » Kadry i Płace
Czas trwania: 1 dzień
Wartość: 725.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która obejmą prawie wszystkich zatrudnionych oraz stopniowo- wszystkich pracodawców. W pierwszej kolejności, już od lipca 2019 roku, zmiany dotkną firmy zatrudniające ponad 250 osób, następnie od 1 stycznia 2020 pracodawców zatrudniających powyżej 50 osób. W dalszej perspektywie czasowej objęci ustawowymi obowiązkami zostaną pozostali pracodawcy.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści dla uczestników:
Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii, jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy, jak również jego aktów wykonawczych.

Program szkolenia:

Pracownicze plany kapitałowe

Co to jest pracowniczy plan kapitałowy
Podmiot zatrudniający – kto ma obowiązek tworzyć PPK
Podmioty wyłączone z obowiązku tworzenia PPK
Mikroprzedsiębiorcy
Brak obowiązku tworzenia PPK przez podmiot prowadzący PPE
Osoba zatrudniona w rozumieniu ustawy o PPK
Wejście w życie ustawy o PPK a stosowanie jej przepisów przez podmiot zatrudniający
Kryterium liczby osób zatrudnionych
Sposób ustalenia liczby osób zatrudnionych
Umowy w PPK

Dwa rodzaje umów w PPK
Sankcje karne w razie uchybienia obowiązkowi zawarcia umów w PPK.
Umowa o zarządzanie PPK
Z kim podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK
Wybór instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób zatrudnionych
Umowa o prowadzenie PPK
Kto zawiera umowę o prowadzenie PPK
Wiek osoby zatrudnionej a jej włączenie do PPK:
Osoby zatrudnione – w wieku od 18 lat, a przed ukończeniem 55 lat
Osoby zatrudnione – w wieku od 55 lat, a przed ukończeniem 70 lat
Osoby zatrudnione – w wieku od ukończenia 70. roku życia
Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK
Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK

Wpłata podstawowa i dodatkowa
Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający
Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK
Wpłata podstawowa w wysokości 2% wynagrodzenia
Wpłata podstawowa w obniżonej wysokości
Wpłata dodatkowa finansowana przez podmiot zatrudniający
Wpłata dodatkowa finansowana przez uczestnika PPK
Wpłata powitalna i dopłaty roczne

Finansowe zachęty ze strony państwa dla uczestników PPK
Wpłata powitalna
Dopłaty roczne
Środki zgromadzone w PPK – rozporządzanie, dysponowanie na wypadek śmierci, podział w razie rozwodu

Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK
Wypłata po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia
Wypłata (dla uczestnika PPK)
Wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
Wypłata przed ukończeniem przez uczestnika PPK 60. roku życia
Wypłata w razie poważnego zachorowania
Wypłata na pokrycie wkładu własnego przy zakupie mieszkania lub budynku mieszkalnego (z obowiązkiem zwrotu)
Ograniczenia dotyczące wypłaty na wkład własny
Wypłata transferowa
Dyspozycje uczestnika PPK na wypadek jego śmierci
Podział środków w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania małżeńskiej wspólności majątkowej
Wyłączenie spod egzekucji środków zgromadzonych na rachunku PPK
Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00

Metodologia:

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Odbiorcy szkolenia:

Pracownicze plany kapitałowe

Co to jest pracowniczy plan kapitałowy
Podmiot zatrudniający – kto ma obowiązek tworzyć PPK
Podmioty wyłączone z obowiązku tworzenia PPK
Mikroprzedsiębiorcy
Brak obowiązku tworzenia PPK przez podmiot prowadzący PPE
Osoba zatrudniona w rozumieniu ustawy o PPK
Wejście w życie ustawy o PPK a stosowanie jej przepisów przez podmiot zatrudniający
Kryterium liczby osób zatrudnionych
Sposób ustalenia liczby osób zatrudnionych
Umowy w PPK

Dwa rodzaje umów w PPK
Sankcje karne w razie uchybienia obowiązkowi zawarcia umów w PPK.
Umowa o zarządzanie PPK
Z kim podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK
Wybór instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób zatrudnionych
Umowa o prowadzenie PPK
Kto zawiera umowę o prowadzenie PPK
Wiek osoby zatrudnionej a jej włączenie do PPK:
Osoby zatrudnione – w wieku od 18 lat, a przed ukończeniem 55 lat
Osoby zatrudnione – w wieku od 55 lat, a przed ukończeniem 70 lat
Osoby zatrudnione – w wieku od ukończenia 70. roku życia
Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK
Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK

Wpłata podstawowa i dodatkowa
Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający
Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK
Wpłata podstawowa w wysokości 2% wynagrodzenia
Wpłata podstawowa w obniżonej wysokości
Wpłata dodatkowa finansowana przez podmiot zatrudniający
Wpłata dodatkowa finansowana przez uczestnika PPK
Wpłata powitalna i dopłaty roczne

Finansowe zachęty ze strony państwa dla uczestników PPK
Wpłata powitalna
Dopłaty roczne
Środki zgromadzone w PPK – rozporządzanie, dysponowanie na wypadek śmierci, podział w razie rozwodu

Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK
Wypłata po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia
Wypłata (dla uczestnika PPK)
Wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
Wypłata przed ukończeniem przez uczestnika PPK 60. roku życia
Wypłata w razie poważnego zachorowania
Wypłata na pokrycie wkładu własnego przy zakupie mieszkania lub budynku mieszkalnego (z obowiązkiem zwrotu)
Ograniczenia dotyczące wypłaty na wkład własny
Wypłata transferowa
Dyspozycje uczestnika PPK na wypadek jego śmierci
Podział środków w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania małżeńskiej wspólności majątkowej
Wyłączenie spod egzekucji środków zgromadzonych na rachunku PPK
Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00

  • Wrocław (woj. ), 28.8.2019 - 28.8.2019
  • Katowice (woj. ), 12.9.2019 - 12.9.2019
  • Warszawa (woj. ), 13.9.2019 - 13.9.2019
  • Wrocław (woj. ), 16.10.2019 - 16.10.2019
  • Kraków (woj. ), 13.11.2019 - 13.11.2019
  • Warszawa (woj. ), 29.11.2019 - 29.11.2019
  • Wrocław (woj. ), 11.12.2019 - 11.12.2019
  • Katowice (woj. ), 19.12.2019 - 19.12.2019