Szkolenie - Praktyczne aspekty Rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: ABI » ABI
Czas trwania: 7 godzin
Wartość: 799.50 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy ODO 24 sp. z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
 • Numer telefonu: 22 740 99 96
 • Adres e-mail: d.kantorowicz@odo24.pl

Informacje podstawowe:

Szkolenie z europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych adresowane jest do osób chcących nabyć wiedzę na temat najważniejszych zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych, nowej roli inspektora ochrony danych oraz nowych zadań i uprawnień GIODO.

Dzięki szkoleniu dowiesz się o:

• zmianach mogących wpłynąć na różnych administratorów danych osobowych,
• inspektorze ochrony danych osobowych, jego statusie i zadaniach oraz sytuacjach kiedy jego wyznaczenie jest obowiązkowe,
• nowych obowiązkach administratora danych osobowych, takich jak np. rejestrowanie czynności przetwarzania oraz zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych,
• znaczeniu zaostrzenia kar za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych - zasady ich nakładania i wysokość,
• głównych celach i założeniach reformy ochrony danych w UE prowadzących do umocnienia prawa do prywatności,
• najważniejszych zmianach, jakie niesie za sobą unijne rozporządzenie, w tym o nowych zagadnieniach, m.in. o pojęciu profilowania, prawie do bycia zapomnianym, systemie „one stop shop”, międzynarodowym przetwarzaniu danych,
• zasadach przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniu danych osobowych szczególnych kategorii,
• prawach przysługujących osobom, w tym prawie do poprawiania, usunięcia danych i prawie do ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
• przetwarzaniu danych przez „podmiot przetwarzający” (procesora),
• zasadach przekazywania danych do państw trzecich,
• zadaniach i roli organu nadzorczego (GIODO).

Program szkolenia:

9.30 - 11.00 - MODUŁ I - ISTOTNE NOVUM
• Organ nadzorczy (GIODO/PUODO): nowa rola, status, zadania i uprawienia,
• Przetwarzanie danych osobowych: ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, zgoda na przetwarzanie danych dzieci.

11.00 - 11.15 – Przerwa kawowa

11.15 - 13.00 - MODUŁ II - PRAWA I OBOWIĄZKI
• Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne,
• Obowiązki administratorów danych: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.

13.00 - 13.30 – Lunch

13.30 - 14.30 - MODUŁ III - ANALIZA RYZYKA ZGODNIE Z WYMOGAMI RODO
• Wprowadzenie do szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
• Ocena wyników szacowania.

14.30 - 14.45 – Przerwa kawowa

14.45 - 16.15 - MODUŁ IV - STATUS INSPEKTORA OCHRONY DANYCH ORAZ PROCESORA I PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
• Inspektor ochrony danych: zadania inspektora ochrony danych, sytuacje, w których jego wyznaczenie jest obligatoryjne.
• Podmiot przetwarzający (procesor): zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora.
• Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę,
• Przekazywanie danych do państw trzecich: zasady przekazywania danych.
• Kodeksy postępowania i certyfikacja.

16.15 - 16.30 – Zakończenie szkolenia i wydanie Certyfikatów

Każdy moduł zawiera praktyczne przykłady.

Metodologia:

Wykład, dyskusja, analiza najczęstszych incydentów ochrony danych osobowych wraz z propozycją prewencyjnych rozwiązań.
Indywidualne podejście do problemów każdego uczestnika - konsultacje.
Stawiamy nacisk na dyskusję a wszelkie Państwa pytania i wątpliwości są mile widziane i dogłębnie wyjaśniane.

Prowadzący:

 • adw. Anna Dmochowska
 • Specjalista ds. ochrony danych osobowych, przeprowadza audyty w zakresie ochrony danych osobowych, prowadzi szkolenia, tworzy wewnętrzne procedury i dokumentację, oraz sporządza opinie prawne.

  Zajmuje się bezpieczeństwem informacji w podmiotach prowadzących działalność ubezpieczeniową. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych oraz przygotowywaniu i negocjowaniu umów. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w państwowych instytucjach centralnych, jak i sektorze prywatnym. Obecnie, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych osobowych w kilkunastu podmiotach z branży nieruchomości, motoryzacyjnej, finansowej, call center oraz turystycznej,

 • adw. Marcin Zadrożny
 • Specjalista ds. ochrony danych, zastępca administratora bezpieczeństwa informacji w dużej grupie kapitałowej. Prowadzi indywidualną kancelarię prawną.

  Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej klienta korporacyjnego, w tym w zakresie ochrony danych osobowych. Prowadzi postępowania sądowe oraz zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji, oraz sporządzaniem opinii prawnych. Autor licznych publikacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Więcej

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych adresowane jest do osób chcących nabyć wiedzę na temat najważniejszych zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych, nowej roli inspektora ochrony danych oraz nowych zadań i uprawnień GIODO/PUODO

Materiały dydaktyczne:

Każdy uczestnik otrzymuje:

• Materiały szkoleniowe oraz Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

• Pełną wymaganą ustawowo Dokumentację ODO, czyli szablon Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym
wraz z kompletem załączników. Dodatkowo: plan sprawdzeń ODO, przykładowe sprawozdanie ze sprawdzenia, rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony przez ABI, zestaw wzorcowych klauzul, katalog przykładowych incydentów ODO wraz z rekomendowanym postępowaniem naprawczym, upoważnienie i oświadczenie, listę zagadnień o których powinien być informowany ABI. Dokumenty opatrzone są komentarzem wyjaśniającym sposób ich wypełnienia. Szablony przekazujemy w wersji elektronicznej (pliki programu Microsoft WORD 97-2003). Dokumentacja jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym.

• Praktyczny poradnik "Europejskie Rozporządzenie o ochronie danych osobowych - główne założenia i wpływ na biznes" przygotowany przez Leszka Kępę – eksperta ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, autora książki "Ochrona danych osobowych w praktyce".

• Etui ochronne na kartę płatniczą - RFID blocker, oraz prezentację bezpłatnego narzędzia ABIeye,
służącego do sprawnego zarządzania systemem ochrony danych osobowych.

Uczestnikom szkolenia gwarantujemy wsparcie zarówno w zakresie przygotowania dokumentacji ODO jak również innych problemów związanych z ochroną danych osobowych. Wsparcie realizujemy poprzez usługę Pomoc ODO 24.

Przyznawane certyfikaty:

Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Referencje:

Przeszkoliliśmy ponad 2 000 administratorów na szkoleniach otwartych dla ABI, ADO i ASI.

Skany wybranych referencji znajdziesz na naszej stronie www, poniżej prezentujemy ich fragmenty.

PGNiG Serwis Sp. z o.o.: ”Nasi pracownicy uznali szkolenie za bardzo praktyczne i przydatne w realizowanych przez nich zadaniach”.

VEKA Polska Sp. z o.o.: ”...a przede wszystkim szczegółowo odpowiadał na pytania i wątpliwości Uczestników. Otrzymane po szkoleniu wzory dokumentów są wyczerpujące i starannie przygotowane, stanowią istotną wartość szkolenia.”

PCC Rokita SA: ”Żadne z wcześniejszych spotkań w gronie uznanych specjalistów, nie spełniło moich oczekiwań początkującego praktyka.”

Urząd Miasta Bochnia: ”Szkolenie zostało przeprowadzone z dużym profesjonalizmem, a każdy jego etap był bardzo interesujący.”

Polska Organizacja Turystyczna: ”Potwierdzam przystępny i dogłębny sposób przekazywania praktycznej wiedzy...”

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna: ”Potwierdzam wysokie kompetencje wykładowców i doskonałą organizację szkolenia”...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania KWIAT LNU: ”Z pełnym przekonaniem polecam Państwu tę firmę.”

UCZESTNICY OCENIALI
(Prezentowana statystyka została opracowana na podstawie 800 ankiet, obrazuje procentowy współczynnik występowania najwyższej możliwej oceny.)

Przystępność prezentowanych informacji (96%)
Zakres tematyczny szkolenia (96%)
Proporcję teorii do praktycznych przykładów (95%)

PROWADZĄCEGO
Przygotowanie merytoryczne prowadzącego (95%)
Umiejętności dydaktyczne (98%)
Wyczerpujące odpowiedzi na pytania uczestników(99%)

SWOJĄ SATYSFAKCJĘ
Gotowość do polecenia szkolenia innym (98%)

JESTEŚMY WPISANI DO (RIS)
Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (nr 2.14/00086/2014).

 • Warszawa (woj. mazowieckie), 25.4.2018 - 25.4.2018
 • Łódź (woj. łódzkie), 26.4.2018 - 26.4.2018
 • Radom (woj. mazowieckie), 27.4.2018 - 27.4.2018
 • Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie), 7.5.2018 - 7.5.2018
 • Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), 8.5.2018 - 8.5.2018
 • Szczecin (woj. zachodniopomorskie), 9.5.2018 - 9.5.2018
 • Gdańsk (woj. pomorskie), 10.5.2018 - 10.5.2018
 • Koszalin (woj. zachodniopomorskie), 11.5.2018 - 11.5.2018
 • Konin (woj. wielkopolskie), 14.5.2018 - 14.5.2018
 • Zielona Góra (woj. lubuskie), 15.5.2018 - 15.5.2018
 • Warszawa (woj. mazowieckie), 16.5.2018 - 16.5.2018
 • Poznań (woj. wielkopolskie), 17.5.2018 - 17.5.2018
 • Piła (woj. wielkopolskie), 18.5.2018 - 18.5.2018
 • Tarnów (woj. małopolskie), 21.5.2018 - 21.5.2018
 • Kraków (woj. małopolskie), 22.5.2018 - 22.5.2018
 • Wrocław (woj. dolnośląskie), 23.5.2018 - 23.5.2018
 • Katowice (woj. śląskie), 24.5.2018 - 24.5.2018
 • Wałbrzych (woj. dolnośląskie), 25.5.2018 - 25.5.2018
 • 1 użytkownik - 5 %
 • 2-5 użytkowników - 10 %
 • 6-10 użytkowników - 15 %
 • 11-20 użytkowników - 25 %
 • ponad 20 użytkowników - 30 %