Szkolenie - Prawne i etyczne aspekty procesu rekrutacji

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Szkolenia HR » umiejętności osobiste – rekrutacja
Szkolenia HR » zarządzanie procesem rekrutacji
Szkolenia HR » Kadry i Płace
Czas trwania: 1 dzień
Wartość: 971.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Oferujemy najbardziej kompleksowe i intensywne szkolenie, podnoszące poziom wiedzy praktycznej i kompetencje osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych. Omawiane są zarówno kwestie prawne, związane z pozyskiwaniem pracowników oraz te, które są niezbędne przy rozwiązywaniu często występujących problemów w rekrutacji (także problemów występujących w rozmowach indywidualnych z kandydatami). Szkolenie opiera się na ponad 25 latach praktyki eksperta w kierowaniu pracownikami i zarządzaniu pracą (jako menedżera, konsultanta, trenera), w tym na ogromnym doświadczeniu w rekrutacji. Jest przeznaczone jest dla kierowników wszystkich szczebli i pracowników HR.

Korzyści dla uczestników:
W przystępny, zrozumiały sposób udostępniana jest uczestnikom wiedza – jak powinna wyglądać właściwa rekrutacja, zgodna z prawem, a także zgodna ze rosnącymi wymogami etycznymi. Szkolenie umożliwia zwiększenie efektywności pozyskiwania pracowników, odnosi się do najlepszych praktyk w tej dziedzinie, zgodnych z dzisiejszymi standardami. Omawiane sposoby i narzędzia, formularze są przekazywane uczestnikom jako materiały dodatkowe.

Program szkolenia:

WPROWADZENIE

Racjonalizacja i profesjonalizacja podejścia do rekrutacji w ostatnich latach
Dlaczego jest potrzebne doskonalenie – co oznacza przełom jakościowy i ilościowy
Marketing personalny, wizerunek firmy – obowiązki kadry kierowniczej i pracowników (kontekst rekrutacji)
Standardy etyczne – podstawy prawne, powody praktyczne
Pojęcie etyki w zarządzaniu, etyka a prawo. Anomia pracownicza i konieczność przeciwdziałania

PRAWO JAKO PODSTAWA SYSTEMU REKRUTACJI

Podstawy rekrutacji – zakres swobody pracodawcy, zakres swobody kandydata na pracownika
Prawo pracy
Pozostałe przepisy
Normy wewnętrzne organizacji – co znajduje się we właściwych procedurach postępowania
Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu a rekrutacja
Kryteria merytoryczne i wymagania osobowościowe
Przygotowanie ogłoszenia o naborze
Ustalenie zakresu i treści informacji dla kandydatów
Określenie kryteriów rozmów kwalifikacyjnych, sposobu ich przeprowadzania oraz ewentualnych dodatkowych elementów sprawdzania przydatności kandydatów
Testy, kwestionariusze, zadania, kwestie narzędzi psychologicznych i innych w rekrutacji – kiedy i jak można je stosować
Określenie terminów i miejsc przeprowadzania rekrutacji
Zakres informacji żądanej od kandydatów w procesie rekrutacji
Informacje wymagane od kandydatów – ograniczone przepisami prawa
Czy dodatkowe dane lub informacje są w jakiejś formie dopuszczalne?
Pre-employment Screening (weryfikacja informacji przed zatrudnieniem pracownika) w kontekście RODO

PROWADZENIE ZGODNEJ Z PRAWEM I ZASADAMI ETYCZNYMI REKRUTACJI – NAJLEPSZE PRAKTYKI

Procedury rekrutacyjne – wprowadzenie do tematu
Dlaczego powinny być – po co nam etyka w rekrutacji
Niebezpieczeństwa związane z ustawą „o sygnalistach”
Jak przygotowywać etycznie rekrutację
Standardy UE jako jedne z wytycznych
Przykład procedury rekrutacyjnej
Udział kierowników w procesie rekrutacji – zasady
Podział obowiązków związanych z rekrutacją w firmie
Przygotowanie narzędzi dla podmiotów/osób zajmujących się rekrutacją
Kwestia kluczowa – spotkania z kandydatami
Kolejna kwestia kluczowa – rozmowy rekrutacyjne:
Przygotowanie spotkań – wytyczne dla rekruterów, wytyczne dla kierowników
Co musimy wiedzieć o kandydatach (charakterystyka kandydatów na rynku pracy 2018)
Miejsce, klimat, przebieg, sposób prowadzenia rozmowy
Pytania zabronione, a pytania niewłaściwe
Postawy nietyczne w rekrutacji – przykłady (po jednej i po drugiej stronie)
Zestaw narzędzi – przykłady:
Formularze z pytaniami dla kandydatów (przykłady z praktyki)
Ankiety
Materiały podsumowujące proces rekrutacji
Proces decyzyjny – „zdrowe” zasady – etyczne i niedyskryminujące
Odpowiedzialność za wyniki rekrutacji
Ocena rezultatów rekrutacji – wskaźniki, mierniki, raporty – co oznacza, że proces jest efektywny (KPI odnoszące się do procesu rekrutacji)
Jak postępować z kandydatami do pracy – zasady i wytyczne – podsumowanie
Rozkład godzinowy: 10:00 – 17:00

Metodologia:

Wykład, omówienie licznych studiów przypadków, kwestionariusze, dyskusja

Odbiorcy szkolenia:

Menedżerowie wszystkich firm, instytucji, urzędów odpowiedzialni za rekrutację do swoich działów, zespołów, pracownicy działów personalnych odpowiedzialni za rekrutację, zainteresowani tą tematyką pracownicy i kierownicy działów kadr.

  • Warszawa (woj. ), 23.10.2019 - 23.10.2019
  • Wrocław (woj. ), 22.11.2019 - 22.11.2019