Szkolenie - Prawne ramy funkcjonowania prasy. Odpowiedzialność za słowo

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Prawo i zamówienia publiczne » prawo
Czas trwania: 9.30-14.30
Wartość: 664.20 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 91 434 29 79
  • Adres e-mail: agnieszka@szkolenia-forum.pl

Informacje podstawowe:

Prawne ramy funkcjonowania prasy. Odpowiedzialność za słowo - prowadzi Prof. Ewa Nowińska

Program szkolenia:

I. Prawo prasowe; zasady podstawowe

1. Pojęcie „prasy" i prasy internetowej

2. Prawa i obowiązki dziennikarzy, wpływające na zakres ich odpowiedzialności:

- ocena dochowania szczególnej staranności i rzetelności

- zasady sprawozdawczości sądowej → ochrona dóbr osobistych pozwanych i oskarżonych

- zasady publikowania wizerunku

- prawo do krytyki, satyra i karykatura

- granice ochrony prywatności, w szczególności osób publicznych

3. Sprostowania i odpowiedzi

- obowiązek publikacji

- warunki dotyczące ich treści

- roszczenia o opublikowanie

4. Obowiązek udzielenia informacji prasie

II. Odpowiedzialności dziennikarzy z tytułu naruszenia dóbr osobistych

Dobra osobiste osób fizycznych i prawnych oraz zasady ich prawnej ochrony. Wprowadzenie do problematyki, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do dobrego imienia i wizerunku

1.Granice wolności wypowiedzi prasy i ich znaczenie dla odpowiedzialności z tytułu naruszenia dóbr osobistych

2.Znaczenie art.10 Konwencji o ochronie praw i podstawowych wolności człowieka i obywatela dla oceny bezprawności naruszenia

3.Podstawy prawne odpowiedzialności dziennikarzy za treść materiałów prasowych: szczególna staranność; rzetelność; zasada prawdziwości - w świetle art.12 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo prasowe; problematyka dowodowa

4.Prawo do krytyki jako podstawa uchylenia odpowiedzialności z tytułu naruszenia dóbr osobistych - art.41 ustawy Prawo prasowe

5.Satyra i karykatura jako szczególny materiał prasowy

Metodologia:

prof. dr hab. Ewa Nowińska - wybitny ekspert z zakresu prawa mediów, prawa konkurencji i reklamy. Radca prawny prowadzący praktykę. Kierownik Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu w Katedrze Prawa Własności IntelektualnejUJ. Arbiter w Sądzie Polubownym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych oraz w Sądzie Arbitrażowym Rynku Audiowizualnego. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym dotyczące problematyki prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem prawa reklamy, prawa autorskiego, prawa mediów.

Materiały dydaktyczne:

tak

Przyznawane certyfikaty:

tak

Referencje:

Cena szkolenia: 540 zł netto (+23% VAT).

Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.

Cena zawiera:

- uczestnictwo w szkoleniu - 7 godzin dydaktycznych,

- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,

- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,

- poczęstunek.

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.

  • Kraków (woj. małopolskie), 29.5.2017 - 29.5.2017