Szkolenie - PRINCE2® Practitioner - szkolenie akredytowane

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie organizacją » zarządzanie projektami
Zarządzanie organizacją » Zarządzanie organizacją
Zarządzanie Projektami » Zarządzanie Projektami
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Wartość: 1340.70 zł
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Progress Project Sp. z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 22 460 46 12
  • Adres e-mail: marketing@progressproject.pl

Informacje podstawowe:

Opis i cele szkolenia
Szkolenie PRINCE2® Practitioner wydaje się być naturalnym krokiem następczym po szkoleniu Foundation, dla tych którzy:
• Zafascynowało piękno i elastyczność królewskiej metodyki zarządzania projektami,
• Chcą przećwiczyć praktyczne zastosowanie metodyki w scenariuszach projektowych,
• Potrzebują formalnego, mocnego certyfikatu potwierdzającego wysokie umiejętności zarządzania projektami.
Szkolenie odbywa się w formie warsztatu, gdzie grupa rozwiązuje ćwiczenia w stylu egzaminacyjnym. Są to ćwiczenia bazujące na taksonomii Blooma a więc sprawdzające nie tylko wiedzę ale także: rozumienie, zastosowanie, analizę, syntezę i ocenę. Wszystkie ćwiczenia są nie tylko interesujące dla uczestników, wywołujące dużo dyskusji, umożliwiające powtórzenie wiedzy podstawowej ale przede wszystkim niezwykle skutecznie przygotowują do zdania egzaminu PRINCE2® Practitioner.

PRINCE2® to bardzo elastyczna metodyka zarządzania wszystkimi rodzajami projektów. Opracowana z potrzeby poprawienia skuteczności projektów państwowych, pojawiła się w pierwotnej wersji pod nazwą PROMPT (Project Resource Organisation Management Planning Techniques), następnie usprawniona jako PRINCE® i wreszcie stała się PRINCE2®. Od tej pory systematycznie aktualizowana, pozostała jako PRINCE2® jednak ze wskazaniem roku wydania (2002, 2005, 2009, 2017). PRINCE2® w rozwinięciu oznacza PRojects IN Controlled Enviroments. Jest to międzynarodowy bestseller ponieważ wprowadza wspólny język, którym uczestniczący w projekcie posługują się i w taki sam sposób rozumieją pojęcia specjalistyczne. Sama metodyka jest bardzo elastyczna i skalowalna oraz czytelnie definiuje cykl życia projektu, jeszcze od fazy jego przygotowywania poprzez kolejne etapy zarządcze aż do momentu zamknięcia projektu. W środowisku PRINCE2® wszyscy uczestniczący w projekcie mają konkretnie przypisane role i obowiązki – wiadomo kto podejmuje decyzje a kto ma delegowaną pracę do wykonania. Jest także przepisem na sukces przedsięwzięcia, gdzie sukces rozumiany jest jako osiągnięcie założonych korzyści biznesowych. Elastyczność pozwala na zastosowanie jej w bardzo biurokratycznym, stylu kaskadowym (Waterfall) jak i bardzo zwinnym podejściu (Agile). Ten wspomniany przepis na sukces składa się z 21 ogólnych elementów. Są to:
• 7 pryncypiów (nakazów), które muszą być bezwzględnie zastosowane i przestrzegane w całym projekcie,
• 7 procesów tworzących cykl życia projektu,
• 7 tematów – obszarów zarządzania, które musza być właściwie zastosowane w każdym procesie projektowym.

Z procesami i tematami powiązane są ściśle 26 produkty zarządcze oraz konieczne dostosowanie metodyki do kontekstu projektu. Wspomniane produkty mogą przyjąć formę obszernych dokumentów, notatek lub nawet krótkich ustaleń projektowych. PRINCE2® wcale nie jest taki trudny, a na pewno rozwija sztukę analitycznego, eksperckiego analizowania każdego projektu.

Korzyści dla uczestników
• Możliwe zdobycie międzynarodowego certyfikatu – PRINCE2® Practitioner,
• Wszystkie ćwiczenia wykonywane w dniach szkoleniowych są autorskim opracowaniem Progress Project – tzw. Oficjalne przykładowe („sample”) egzaminacyjne udostępniamy uczestnikom jako praca domowa,
• Ciekawe i pasjonujące zajęcia,
• Praktyczne wskazówki zastosowania w sytuacjach projektowych.

Program szkolenia:

Dzień I
1. Wprowadzenie.

2. Przegląd reguł egzaminu PRINCE2® Practitioner.

3. Ćwiczenie D1:
• pryncypia,
• uzasadnienie biznesowe,
• organizacja,
• jakość,
• plany,
• ryzyko,
• zmiana,
• postępy,
• przygotowanie projektu,
• zarządzanie strategiczne projektem,
• inicjowanie projektu,
• sterowanie etapem,
• zarządzanie dostarczaniem produktów,
• zarządzanie końcem etapu,
• zamykanie projektu.
Praca domowa:
Przykładowy egzamin PRINCE2® Practitioner.

Dzień II
1. Wprowadzenie.

2. Ćwiczenie D2:
• pryncypia,
• uzasadnienie biznesowe,
• organizacja,
• jakość,
• plany,
• ryzyko,
• zmiana,
• postępy,
• przygotowanie projektu,
• zarządzanie strategiczne projektem,
• inicjowanie projektu,
• sterowanie etapem,
• zarządzanie dostarczaniem produktów,
• zarządzanie końcem etapu,
• zamykanie projektu.

3. Zakończenie.

Dzień egzaminu
Egzamin PRINCE2® Practitioner
Wstępne działania administracyjne - 25 minut
Egzamin - 150 minut (+ ew. dodatkowe 30 minut dla osób uprawnionych)
Dla chętnych sprawdzenie i podanie wstępnych wyników egzaminu - 30 minut

Egzamin
• W przypadku zdecydowania się na zdawanie międzynarodowego egzaminu w celu uzyskania certyfikatu PRINCE2® Practitioner należy doliczyć kwoty egzaminacyjne (opłacane do międzynarodowego właściciela metodyki - AXELOS). Kwota za egzamin jest dodatkowa i wynosi 1100 zł netto.
• Każdy uczestnik może zdecydować czy chce zdawać egzamin.

Materiały dydaktyczne:

każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe

Przyznawane certyfikaty:

każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  • Wrocław (woj. dolnośląskie), 20.8.2019 - 21.8.2019
  • Warszawa (woj. mazowieckie), 17.10.2019 - 18.10.2019