Szkolenie - PROFESJONALNE NEGOCJACJE HANDLOWE

Typ oferty: szkolenie zamknięte
Tematyka: Sprzedaż i marketing » negocjacje
Sprzedaż i marketing » obsługa klienta
Sprzedaż i marketing » marketing i reklama
Czas trwania: 2 dni (16h)
Wartość: 5500.00 zł

Organizator szkolenia:

Logo firmy Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: (33) 300 31 45
  • Adres e-mail: BIURO@SOLBERG-SZKOLENIA.PL

Informacje podstawowe:

PROFESJONALNE NEGOCJACJE HANDLOWE

Jak podnieść efektywność negocjacji handlowych z naszymi klientami?

Szkolenie to pozwoli na zapoznanie się z strategiami i technikami negocjacyjnymi oraz na poznanie własnych zasobów i predyspozycji w tym zakresie. Nasze warsztaty zostały zaprojektowane z myślą o osobach, którym zależy na podniesieniu kompetencji w obszarze prowadzenia skutecznych negocjacji oraz wzmocnieniu umiejętności budowania pozytywnych i długofalowych relacji zawodowych.

Uczestnicy:
Szkolenie polecane jest osobom, które w codziennej pracy negocjują z klientami, chcą rozszerzyć wachlarz swoich kompetencji i poznać tajniki profesjonalnych negocjatorów; menadżerom, kierownikom właścicielom przedsiębiorstw, pracownikom działu sprzedaży, key account managerom, product managerom oraz osobom pracownikom odpowiadającym za tworzenie wizerunku i budowanie długotrwałych relacji.

Czas trwania:
2 dni 16 h

Cena szkolenia zawiera:
pakiet materiałów szkoleniowych, skrypt uzupełniający, zestawy ćwiczeń
obiad + przerwy kawowe,
certyfikat ukończenia szkolenia,
na życzenie- indywidualne konsultacje z trenerem w dniach trwania szkolenia

KORZYŚCI:

Dzięki odpowiedniemu doborowi strategii i zastosowaniu technik negocjacyjnych firma podniesie wartość zawieranych kontraktów oraz zwiększy marże handlowe.
Uczestnicy szkolenia będą potrafili sterować procesem negocjacji, tak aby realizować cele handlowe (finansowe i pozafinansowe), jeszcze skuteczniej niż dotychczas, z jednoczesnym budowaniem mocnych i długotrwałych relacji z klientami.
Każdy z uczestników szkolenia będzie umiał dobrać odpowiednią strategie negocjacyjną do specyfiki klienta i prowadzonych negocjacji oraz precyzyjnie określi swoje cele negocjacyjne, które mają kluczowy wpływ na efektywność finansową kontraktów.
Przy pomocy autotestu każdy będzie mógł zweryfikować swoje umiejętności negocjacyjne, nawyki oraz stosowane strategie.
Uczestnicy nauczą się praktycznego stosowania prostego i skutecznego modelu przygotowania do negocjacji, opartego na autorskiej metodzie trenera szkolenia.
Będą także wiedzieć, jaki styl przekonywania (argumentowania) zastosować w odniesieniu do konkretnego typu partnera negocjacyjnego.
Nauczą się dostosowywać swój sposób komunikacji i perswazji tak, aby stanowisko było postrzegane przez drugą stronę jako najbardziej wiarygodne i satysfakcjonujące.
Poznają techniki badania celów i oczekiwań partnerów negocjacyjnych oraz wypracują własne argumenty, które będą uzasadniały ich punkt widzenia.
Poznają typologię negocjatorów, wykorzystywaną przez najskuteczniejszych negocjatorów.
Będą potrafił świadomie korzystać z nieuświadamianych zazwyczaj aspektów komunikacji w negocjacjach uzyskując efekt emocjonalny drugiej strony.
Jednocześnie poznają najczęściej stosowane sztuczki negocjacyjne swoich klientów i będą potrafił się przed nimi obronić, co wpłynie na wartość zawieranych kontraktów.
Poznają podstawowe i częściowo zaawansowane techniki negocjacyjne, a w trakcie gier symulacyjnych nauczą się nimi posługiwać, jednocześnie radząc sobie z standardowymi „zagrywkami’ negocjatorów lub klientów.
Będą także potrafili rozpoznać, czy ich partnerzy właśnie jednej z nich nie chcą na nich wypróbować.
Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję sprawdzić w praktyce, czy potrafią takie techniki zastosować na w grze negocjacyjnej.
Dzięki interaktywnej formule dwóch gier negocjacyjnych, będą mogli praktycznie zastosować poznane techniki negocjacyjne.

! Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA:
POSTAWA I NASTAWIENIE WARUNEK SUKCESU W NEGOCJACJACH
Różne spojrzenia na temat efektywności w negocjacjach
Cechy dobrych negocjatorów
Style negocjacyjne - postawa uległa, dominująca i współpracująca
Budowanie współpracy w negocjacjach – jak „wymuszać” współpracę na trudnych partnerach negocjacyjnych
 
SKUTECZNA KOMUNIKACJA W NEGOCJACJACH I BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM
Rola indywidualnego podejścia do klienta
Jak wpływać na optymalny klimat w negocjacjach?
Sposoby reagowania na emocjonalne zachowania partnerów negocjacyjnych.
Strategie otwarcia rozmowy i przełamywanie lodów
Nawiązywanie kontaktu i podtrzymywania relacji
Określenie i zrozumienie potrzeb klienta
 
TYPY KLIENTA – SPOSÓB SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W NEGOCJACJACH
Rozpoznanie charakterystyki klienta
Dopasowanie stylu do typu klienta
Wpływ poprzez wartości klienta
 
WPROWADZENIE DO NEGOCJACJI KIEDY NEGOCJOWAĆ, A KIEDY NIE?
Czym jest negocjowanie?
Elementy wchodzące w sferę negocjacji
Porównanie stylów technik wywierania wpływu i negocjacji (kooperacyjny, rywalizacyjny, rzeczowy)
Zasady wywierania wpływu w oparciu o współpracę
Kiedy nie należy negocjować?
Trudne sytuacje negocjacyjne – jak sobie poradzić?
Typy negocjacji: negocjacje w sprzedaży, negocjacje cenowe – strategie obrony ceny, negocjacje zakupowe ( z dostawcami), negocjacje biznesowe, negocjacje wprost, przez telefon, e-mail
 
JAK BRONIĆ ALAMO? - STRATEGIA NEGOCJIACJI
Tworzenie strategii negocjacyjnych
Techniki negocjacji dostosowane do strategii i sytuacji
Stworzenie „neutralnych” parametrów dających przewagę w negocjacjach
Stanowiska a interesy.
Interes musi być chroniony – różne drogi dojścia do celu (realizacji interesu).
Jak być elastycznym, a nie uległym?
Jak sprawdzać, o co naprawdę chodzi drugiej stronie? - poszukiwanie sposobów realizacji własnych - celów poprzez rozpoznanie potrzeb partnerów negocjacji.
Jak radzić sobie z impasami?
Budowanie porozumienia negocjacyjnego.
 
ZASADY NEGOCJACJI TWARDYCH I MIĘKKICH
Podział negocjacji na twarde i miękkie
Zarządzanie ustępstwami
Praktyczne zastosowanie twardych technik negocjacyjnych
 
NEGOCJACJE OPARTE NA ZASADACH
Oddziel ludzi od problemu: bariery komunikacyjne – rozpoznawanie i uniknie; komunikacja w negocjacjach
Odkrywaj stanowiska drugiej strony; staraj się, aby wynik rozmów oparty był o obiektywne kryteria; znajdź kilka rozwiązań pogodzenia stanowisk
Negocjuj nie negocjując
Kiedy stosować negocjacje oparte o interesy?
 
PLANOWANIE I PROWADZENIE ROZMÓW - ETAPY NEGOCJACJI
BATNA
planowanie
role uczestników procesu negocjacji
analiza stron negocjacji i poznanie drugiej strony
jakie są nasze aspiracje i oferty wyjściowe?
jakie rezultaty zamierzamy osiągnąć?
opracowanie i analiza możliwych scenariuszy
wybór właściwej strategii negocjacyjnej
przygotowanie planu działania i argumentowania
psychologia tworzenia pierwszego wrażenia i zarządzanie nim
rozpoczęcie negocjacji
prezentacja ofert
określenie właściwego klimatu negocjacji – wzbudzenie sympatii i zaufania
faza środkowa negocjacji
zakończenie negocjacji

TAKTYKI I TECHNIKI NEGOCJACYJNE (WYWIERANIE WPŁYWU I ANTYMANIPULACJE)
Test - Test umiejętności przewidywania zachowań ludzi w sytuacjach manipulacyjnych
Zasady negocjowania
Techniki negocjacyjne
Gra negocjacyjna „W otwarte karty”
 
JAK ZACHOWAĆ POSTAWĘ ASERTYWNĄ W KONTAKCIE Z KLIENTEM?
Asertywne odmawianie i proszenie
Kiedy można, a kiedy nawet trzeba powiedzieć „nie”?
Kulturalne upominanie klienta
Przekazywanie klientowi złych wiadomości
 
KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA W PROCESIE NEGOCJACYJNYM – UMIEJĘTNOŚCI WSPOMAGAJĄCE NEGOCJOWANIE
Język korzyści i język strat – dobór słów i ich ważność
Zadawanie pytań – strategia perswazji
Prowadzenie rozmowy – elastyczność
Sztuka słuchania
Operowanie przestrzenią i gestami
Interpretacja mowy ciała
Gesty wzmacniające i sugerujące
 
PODSUMOWANIE: WDROŻENIE ZDOBYTEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

 
! Konsultacja rozwiązań negocjacyjnych.
Uczestnicy poszukują rozwiązań w trudnych sytuacjach negocjacyjnych, formułowanych „na gorąco” na szkoleniu. Zadania negocjacyjne rozgrywane są na forum grupy (lub rejestrowane na video), a następnie grupa formułuje rekomendowany algorytm postępowania w wybranej (trudnej) sytuacji.
 

Metodologia:

Metodologia prowadzenia szkolenia:
Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe:
- symulacje, - mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe,
- dyskusje moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study.
 
Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.
 
Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.
 
!Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.

 Gwarancje SOLBERG:
gwarancja realizacji szkolenia – jako nieliczni z grona firm szkoleniowych nie odwołujemy swoich szkoleń
gwarancja małej grupy, tak by skupić się maksymalnie na każdym uczestniku
gwarancja warsztatowej formy szkolenia, tak by zwiększyć efektywność szkolenia
gwarancja indywidualnego podejścia do każdego uczestnika- powiedz nam o swoich oczekiwaniach a dostosujemy szkolenie do Twoich potrzeb
 

 
Kim jesteśmy?
 
Grupę Szkoleniowa SOLBERG tworzą ludzie, którzy w branży szkoleniowej pracują od lat. Nasi trenerzy posiadają często ponad 20-letnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Jesteśmy dynamiczni, otwarci, kreatywni a naszą wspólną pasją jest organizowanie szkoleń.
 
Cechuje nas skuteczność, odpowiedzialność za powierzone zadania, zaangażowanie oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. Kierujemy się nadrzędnymi zasadami otwartości, wiarygodności i rzetelności. Współpracę z partnerami biznesowymi opieramy na uczciwości i budowaniu długofalowych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku.
 
Grupa Szkoleniowa SOLBERG to zespół wyselekcjonowanych trenerów, coachów, doradców i wysokiej klasy ekspertów posiadających doskonałe przygotowanie merytoryczne, wybitne zdolności dydaktyczne oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych.
 
Co ważne, trenerzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, by inspirować naszych Klientów do osiągania lepszych rezultatów biznesowych. Posiadają również ugruntowane doświadczenie szkoleniowe, w ramach którego wypracowali wiele aktywizujących i niestandardowych metody pracy, docenianych przez uczestników.

Atutem naszej kadry jest również wieloletnie doświadczenie w realizacji usług doradczo- szkoleniowych w zakresie rozwoju organizacji. To kreatywni profesjonaliści potrafiący spojrzeć na funkcjonowanie organizacji, jak i pracowników z wielu perspektyw.
 
 
! Należymy do grona firm szkoleniowych posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.24/00207/2014
 
! Wszystkie nasze szkolenia mogą być finansowane przez KFS
 
! Posiadamy wpis do Rejestru Usług Rozwojowych (RUR), w ramach którego może świadczyć usługi szkoleniowe, które są już dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

CO NAS WYRÓŻNIA?
intensywny trening umiejętności
małe grupy szkoleniowe pozwalające na coachingowy model pracy
indywidualne podejście do każdego uczestnika
badanie potrzeb i oczekiwań uczestników przed szkoleniem (ankiety przedszkoleniowe) i dostosowanie do nich szkolenia
elastyczność w prowadzeniu szkoleń
nie odwołujemy szkoleń: szanujemy każdego uczestnika
 
 
Chciałbyś przeszkolić większą liczbę osób lub szukasz szkoleń w innej lokalizacji? Napisz z chęcią znajdziemy korzystne rozwiązanie, gdyż jesteśmy firmą elastyczną, która reaguje na potrzeby Klienta.
Klient i jego potrzeby są dla nas najważniejsze.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
biuro@solberg-szkolenia.pl
tel. (33) 300 31 45
www.solberg-szkolenia.pl

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie polecane jest osobom, które w codziennej pracy negocjują z klientami, chcą rozszerzyć wachlarz swoich kompetencji i poznać tajniki profesjonalnych negocjatorów; menadżerom, kierownikom właścicielom przedsiębiorstw, pracownikom działu sprzedaży, key account managerom, product managerom oraz osobom pracownikom odpowiadającym za tworzenie wizerunku i budowanie długotrwałych relacji.

Termin do ustalenia z Oferentem...

Rabat do ustalenia z Oferentem...