Szkolenie - PROFESJONALNE NEGOCJACJE HANDLOWE

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Sprzedaż i marketing » techniki sprzedaży
Sprzedaż i marketing » negocjacje
Sprzedaż i marketing » obsługa klienta
Czas trwania: 2 dni 16 h
Wartość: Cena od 1350.00 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
 • Numer telefonu: (33) 300 31 45
 • Adres e-mail: BIURO@SOLBERG-SZKOLENIA.PL

Informacje podstawowe:

Szkolenie to pozwoli na zapoznanie się z strategiami i technikami negocjacyjnymi oraz na poznanie własnych zasobów i predyspozycji w tym zakresie. Nasze warsztaty zostały zaprojektowane z myślą o osobach, którym zależy na podniesieniu kompetencji w obszarze prowadzenia skutecznych negocjacji oraz wzmocnieniu umiejętności budowania pozytywnych i długofalowych relacji zawodowych.

KORZYŚCI

Dzięki odpowiedniemu doborowi strategii i zastosowaniu technik negocjacyjnych firma podniesie wartość zawieranych kontraktów oraz zwiększy marże handlowe.

Uczestnicy szkolenia będą potrafili sterować procesem negocjacji, tak aby realizować cele handlowe (finansowe i pozafinansowe), jeszcze skuteczniej niż dotychczas, z jednoczesnym budowaniem mocnych i długotrwałych relacji z klientami.

Każdy z uczestników szkolenia będzie umiał dobrać odpowiednią strategie negocjacyjną do specyfiki klienta i prowadzonych negocjacji oraz precyzyjnie określi swoje cele negocjacyjne, które mają kluczowy wpływ na efektywność finansową kontraktów.

Przy pomocy autotestu każdy będzie mógł zweryfikować swoje umiejętności negocjacyjne, nawyki oraz stosowane strategie.

Uczestnicy nauczą się praktycznego stosowania prostego i skutecznego modelu przygotowania do negocjacji, opartego na autorskiej metodzie trenera szkolenia.

Będą także wiedzieć, jaki styl przekonywania (argumentowania) zastosować w odniesieniu do konkretnego typu partnera negocjacyjnego.

Nauczą się dostosowywać swój sposób komunikacji i perswazji tak, aby stanowisko było postrzegane przez drugą stronę jako najbardziej wiarygodne i satysfakcjonujące.

Poznają techniki badania celów i oczekiwań partnerów negocjacyjnych oraz wypracują własne argumenty, które będą uzasadniały ich punkt widzenia.

Poznają typologię negocjatorów, wykorzystywaną przez najskuteczniejszych negocjatorów.

Będą potrafił świadomie korzystać z nieuświadamianych zazwyczaj aspektów komunikacji w negocjacjach uzyskując efekt emocjonalny drugiej strony.

Jednocześnie poznają najczęściej stosowane sztuczki negocjacyjne swoich klientów i będą potrafił się przed nimi obronić, co wpłynie na wartość zawieranych kontraktów.

Poznają podstawowe i częściowo zaawansowane techniki negocjacyjne, a w trakcie gier symulacyjnych nauczą się nimi posługiwać, jednocześnie radząc sobie z standardowymi „zagrywkami’ negocjatorów lub klientów.

Będą także potrafili rozpoznać, czy ich partnerzy właśnie jednej z nich nie chcą na nich wypróbować.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję sprawdzić w praktyce, czy potrafią takie techniki zastosować na w grze negocjacyjnej.

Dzięki interaktywnej formule dwóch gier negocjacyjnych, będą mogli praktycznie zastosować poznane techniki negocjacyjne.

! Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.

Program szkolenia:

PROGRAM:

POSTAWA I NASTAWIENIE WARUNEK SUKCESU W NEGOCJACJACH

Różne spojrzenia na temat efektywności w negocjacjach
Cechy dobrych negocjatorów
Style negocjacyjne - postawa uległa, dominująca i współpracująca
Budowanie współpracy w negocjacjach – jak „wymuszać” współpracę na trudnych partnerach negocjacyjnych

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W NEGOCJACJACH I BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM

Rola indywidualnego podejścia do klienta
Jak wpływać na optymalny klimat w negocjacjach?
Sposoby reagowania na emocjonalne zachowania partnerów negocjacyjnych.
Strategie otwarcia rozmowy i przełamywanie lodów
Nawiązywanie kontaktu i podtrzymywania relacji
Określenie i zrozumienie potrzeb klienta

TYPY KLIENTA – SPOSÓB SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W NEGOCJACJACH

Rozpoznanie charakterystyki klienta
Dopasowanie stylu do typu klienta
Wpływ poprzez wartości klienta

WPROWADZENIE DO NEGOCJACJI KIEDY NEGOCJOWAĆ, A KIEDY NIE?

Czym jest negocjowanie?
Elementy wchodzące w sferę negocjacji
Porównanie stylów technik wywierania wpływu i negocjacji (kooperacyjny, rywalizacyjny, rzeczowy)
Zasady wywierania wpływu w oparciu o współpracę
Kiedy nie należy negocjować?
Trudne sytuacje negocjacyjne – jak sobie poradzić?
Typy negocjacji: negocjacje w sprzedaży, negocjacje cenowe – strategie obrony ceny, negocjacje zakupowe ( z dostawcami), negocjacje biznesowe, negocjacje wprost, przez telefon, e-mail

JAK BRONIĆ ALAMO? - STRATEGIA NEGOCJIACJI

Tworzenie strategii negocjacyjnych
Techniki negocjacji dostosowane do strategii i sytuacji
Stworzenie „neutralnych” parametrów dających przewagę w negocjacjach
Stanowiska a interesy.
Interes musi być chroniony – różne drogi dojścia do celu (realizacji interesu).
Jak być elastycznym, a nie uległym?
Jak sprawdzać, o co naprawdę chodzi drugiej stronie? - poszukiwanie sposobów realizacji własnych - celów poprzez rozpoznanie potrzeb partnerów negocjacji.
Jak radzić sobie z impasami?
Budowanie porozumienia negocjacyjnego.

ZASADY NEGOCJACJI TWARDYCH I MIĘKKICH

Podział negocjacji na twarde i miękkie
Zarządzanie ustępstwami
Praktyczne zastosowanie twardych technik negocjacyjnych

NEGOCJACJE OPARTE NA ZASADACH

Oddziel ludzi od problemu: bariery komunikacyjne – rozpoznawanie i uniknie; komunikacja w negocjacjach
Odkrywaj stanowiska drugiej strony; staraj się, aby wynik rozmów oparty był o obiektywne kryteria; znajdź kilka rozwiązań pogodzenia stanowisk
Negocjuj nie negocjując
Kiedy stosować negocjacje oparte o interesy?

PLANOWANIE I PROWADZENIE ROZMÓW - ETAPY NEGOCJACJI

BATNA
planowanie
role uczestników procesu negocjacji
analiza stron negocjacji i poznanie drugiej strony
jakie są nasze aspiracje i oferty wyjściowe?
jakie rezultaty zamierzamy osiągnąć?
opracowanie i analiza możliwych scenariuszy
wybór właściwej strategii negocjacyjnej
przygotowanie planu działania i argumentowania
psychologia tworzenia pierwszego wrażenia i zarządzanie nim
rozpoczęcie negocjacji
prezentacja ofert
określenie właściwego klimatu negocjacji – wzbudzenie sympatii i zaufania
faza środkowa negocjacji
zakończenie negocjacji

TAKTYKI I TECHNIKI NEGOCJACYJNE (WYWIERANIE WPŁYWU I ANTYMANIPULACJE)

Test - Test umiejętności przewidywania zachowań ludzi w sytuacjach manipulacyjnych
Zasady negocjowania
Techniki negocjacyjne
Gra negocjacyjna „W otwarte karty”

JAK ZACHOWAĆ POSTAWĘ ASERTYWNĄ W KONTAKCIE Z KLIENTEM?

Asertywne odmawianie i proszenie
Kiedy można, a kiedy nawet trzeba powiedzieć „nie”?
Kulturalne upominanie klienta
Przekazywanie klientowi złych wiadomości

KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA W PROCESIE NEGOCJACYJNYM – UMIEJĘTNOŚCI WSPOMAGAJĄCE NEGOCJOWANIE

Język korzyści i język strat – dobór słów i ich ważność
Zadawanie pytań – strategia perswazji
Prowadzenie rozmowy – elastyczność
Sztuka słuchania
Operowanie przestrzenią i gestami
Interpretacja mowy ciała
Gesty wzmacniające i sugerujące

PODSUMOWANIE: WDROŻENIE ZDOBYTEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

! Konsultacja rozwiązań negocjacyjnych.

Uczestnicy poszukują rozwiązań w trudnych sytuacjach negocjacyjnych, formułowanych „na gorąco” na szkoleniu. Zadania negocjacyjne rozgrywane są na forum grupy (lub rejestrowane na video), a następnie grupa formułuje rekomendowany algorytm postępowania w wybranej (trudnej) sytuacji.

Metodologia:

Metodologia prowadzenia szkoleń:

Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe.

Zgodnie z CYKLEM KOLBA, by zagwarantować SKUTECZNOŚĆ szkolenia:

20% czasu – poświęcamy teorii

80% czasu poświęcone jest na:

symulacje,
mini- wykłady
ćwiczenia
prace indywidualne, w parach i grupowe,
dyskusje moderowane przez trenera,
burze mózgów,
case study
GRY NEGOCJACYJNE

Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

Odbiorcy szkolenia:

Uczestnicy:

Szkolenie polecane jest doświadczonym osobom, które w codziennej pracy negocjują z klientami, chcą rozszerzyć wachlarz swoich kompetencji i poznać tajniki profesjonalnych negocjatorów; menadżerom, kierownikom właścicielom przedsiębiorstw, pracownikom działu sprzedaży, key account managerom, product managerom oraz osobom pracownikom odpowiadającym za tworzenie wizerunku i budowanie długotrwałych relacji.

Materiały dydaktyczne:

masz pytania?
zapytaj o szkolenia dla Twojej firmy:

Grupa Szkoleniowa SOLBERG
tel: +48 (33) 300 31 45
tel: +48 (22) 390 52 45
e-mail: biuro@solberg-szkolenia.pl
www.solberg-szkolenia.pl
www.solberg.pl

Przyznawane certyfikaty:

 • Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
 • Z radością informujemy, iż jako nieliczni w Polsce posiadamy certyfikat wysokiej jakości szkoleń ISO29990- Akredytowany przez EUROPEJSKIEGO CENTRUM JAKOŚCI I PROMOCJI
 • Otrzymaliśmy tytuł Najlepsi 2017 w branży szkoleniowej Oferteo.pl
 • Otrzymaliśmy tytuł Najlepsi 2018 w branży szkoleniowej Oferteo.pl
 • Posiadamy tytuł Profesjonalnego Sprzedawcy Oferteo.pl
 • [*] Na nasze szkolenia możesz otrzymać dofinansowanie z KFS

  • Kraków (woj. małopolskie), 22.5.2019 - 23.5.2019
  • Warszawa (woj. mazowieckie), 28.5.2019 - 29.5.2019
  • Poznań (woj. wielkopolskie), 22.5.2019 - 23.5.2019
  • 1 użytkownik - 30 %
  • 2-5 użytkowników - 30 %