Szkolenie - Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa

Typ oferty: e-Learning
Tematyka: Szkolenia HR » Szkolenia HR
Szkolenia HR » zarządzanie procesem rekrutacji
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1353.00 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Szkolenie obejmuje całokształt praktycznej i teoretycznej wiedzy potrzebnej do przygotowania i wdrożenia SOOP wraz z przygotowaniem narzędzia oceny i zaprojektowaniem systemu udzielania informacji zwrotnej.

Podstawą programu pierwszego dnia szkoleniowego jest wiedza z zakresu przygotowania SOOP z naciskiem na budowę samego narzędzia oceny i poprawne przeprowadzenie procesu oceny.
Przeprowadzeniu rozmowy oceniającej jest poświęcony drugi dzień szkoleniowy, który koncentruje się na zagadnieniu sposobów, kontekstu i zasad prowadzenia rozmów oceniających w ramach SOOP. Rozmowa oceniająca/rozwojowa jest w programie ukazana jako kluczowy element odpowiadający za pełną realizację głównych celów każdego systemu ocen pracowniczych.
CEL SZKOLENIA:

przygotowanie pracowników do wprowadzenia systemu ocen okresowych;
zapoznanie z założeniami i celami oceny okresowej;
omówienie poszczególnych elementów systemu okresowych ocen pracowniczych;
zapoznanie z zasadami rozmów oceniających/rozwojowych;
uświadomienie najczęściej popełnianych błędów oceniania;
zapoznanie z ewaluacją systemu ocen.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowo-ćwiczeniowej, wzbogaconej symulacjami najistotniejszych sytuacji, z którymi spotykają się lub mogą się spotkać uczestnicy w codziennej praktyce. Dodatkowo każdy z uczestników będzie miał możliwość przygotowania narzędzi, które będzie mógł wykorzystać we własnej firmie.

Uczestnicy otrzymają również bogaty materiał dodatkowy do pracy własnej min. Procedurę oceniania, Podręcznik dla kadry menedżerskiej, przykładowe formularze ocen.

Program szkolenia:

Dzień 1

Systemy ocen pracowniczych jako narzędzia wspomagające realizację strategii firmy

Czym jest system ocen pracowniczych?
Czy i kiedy warto wdrażać system ocen w firmie? – cele i funkcje systemów.
Korzyści i ograniczenia wprowadzania systemu ocen pracowniczych – obawy jakie może budzić system oceny okresowej.
Jak zachęcić pracowników i menedżerów do aktywnego udziału w systemie.
Ocena kompetencji, zadań, celów i efektów – która i kiedy bardziej skuteczna?
Zarządzanie przez Cele (Management by Objectives) – jako kamień węgielny zarządzania organizacją?

Proces projektowania systemu ocen – przykładowe narzędzia stosowane w systemach

Cele systemu ocen pracowniczych w organizacji – określenie celów oceny.
Kryteria ocen – jak przygotować model kompetencji będących podstawą SOOP lub jak zweryfikować funkcjonujący model i ewentualnie go zmodyfikować na potrzeby budowanego SOOP – klasyfikacja i definiowanie kompetencji, opracowanie kryteriów oceny.
Metody i narzędzia oceny – jak dobrać optymalne narzędzie oceny – przegląd narzędzi stosowanych na rynku, założenia do formularza oceny.
Procedura oceniania – na podstawie otrzymanych wzorów, opracowanie procedury oceniania.
Etapy wdrażania systemu ocen – pilotaż, monitoring, weryfikacja wdrożenia.

Dzień 2

Rozmowa oceniająca – jeden z najważniejszych elementów systemu ocen okresowych pracowników

Zakres i metody przygotowania się oceniającego i ocenianego do przeprowadzenia rozmowy oceniającej.
Zasady prowadzenia poprawnej i efektywnej dla obu stron rozmowy oceniającej.
Podstawowe zasady komunikacji przydatne podczas rozmowy oceniającej.
Etapy i schemat rozmowy, ze szczególnym uwzględnieniem planu działania dla pracowników otrzymujących oceny wymagające poprawy.
„Trudni” pracownicy, czy trudne rozmowy? – udzielanie informacji zwrotnych w sposób motywujący.
Rozmowa coachingowo-rozwojowa zamiast klasycznej rozmowy oceniającej.

Miejsce systemu ocen w strukturze procesów HR – podsumowanie.

Powiązanie systemu ocen z kluczowymi procesami HR – zarządzanie kompetencjami, wynagradzanie, szkolenia i rozwój, rekrutacja.
Projektowanie systemów zarządzania kompetencjami.
Projektowanie systemów zarządzania talentami.
Analiza wyników ocen na poziomie firmowym i indywidualnym – wnioski zarządcze i decyzje personalne.

Rozkład godzinowy:

Dzień I i II

08:45 – 09:00 logowanie do platformy

09:00 – 14:00 zajęcia

Dostępne terminy:
24-25.02.2021
18-19.03.2021

Metodologia:

Proponowane szkolenie w wersji online prowadzone będzie metodą warsztatową wykorzystującą różnorodne aktywne metody szkoleniowe, wzbogacone symulacjami najistotniejszych sytuacji, z którymi uczestnicy spotykają się lub mogą się spotkać w codziennej praktyce. Podejście angażujące w zrównoważony sposób zarówno sferę intelektualną, jak poziom emocji uczestników poprzez bezpośrednie ich doświadczanie w ramach szkolenia.
Warunkiem pełnego, aktywnego uczestnictwa w szkoleniu jest zapewnienie uczestnikom dostępu do kamery oraz mikrofonu. Trener rekomenduje przeprowadzenie szkolenia na platformie ZOOM.
W ramach warsztatów trener przygotuje dla uczestników praktyczne materiały szkoleniowe wraz z bibliografią tematu.
Większość z omawianych składowych elementów szkolenia przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań. Szkolenie realizowane jest w wersji online

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które stoją przed zadaniem przygotowania i wdrożenia SOOP własnymi siłami lub z pomocą zewnętrznych firm w roli konsultantów wspierających, a także dla tych, którzy są zainteresowani SOOP na poziomie profesjonalnej wiedzy praktycznej